ChristianNews.pl - Chrześcijański portal informacyjny

Południowi baptyści przyjęli postanowienie odnośnie zbliżającej się decyzji Sądu Najwyższego ws. małżeństw jednopłciowych.

Amerykańska Południowa Konwencja Baptystów podjęła decyzję w sprawie osób mówiących językami. Chodzi o opisany w Biblii duchowy dar.

I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów rezygnuje z ekumenii. Apeluje też do władz Kościoła o wystąpienie z Polskiej Rady Ekumenicznej.

Prorosyjscy separatyści znaleźli przy schwytanych lub zabitych ukraińskich żołnierzach w Doniecku urządzenia z przesłaniem amerykańskiego kaznodziei.

Ołeksandr Turczynow, zgodnie z postanowieniem parlamentu, pełni obowiązki prezydenta Ukrainy.

W Kijowie doszło do szturm na Majdan Niepodległości. Głos w sprawie burzliwych wydarzeń w kraju zabrali ukraińscy baptyści.

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase