Wydrukuj tę stronę

Papież: chrześcijanin nie może być antysemitą

wtorek, 25 czerwiec 2013 17:48
papież Franciszek papież Franciszek fot. Radio Vaticana

Franciszek nie pozostawia wątpliwości w sprawie antysemityzmu.

Papież przemawiał na spotkaniu z członkami Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Relacji Międzyreligijnych (IJCIC).

Oto fragment wypowiedzi zwierzchnika Kościoła katolickiego:

"W pierwszych miesiącach mojej posługi miałem już okazję spotkać ważne osobistości środowiska żydowskiego, ale teraz po raz pierwszy rozmawiam z oficjalnymi przedstawicielami żydowskich organizacji i społeczności.

Deklaracja Nostra Aetate Soboru Watykańskiego II stanowi kluczowy punkt odniesienia w relacjach z narodem żydowskim. Dokument ten przypomina nauczanie św. Pawła, który napisał, że "dary i powołanie Boże są nieodwołalne". Zdecydowanie potępiał też nienawiść, prześladowania i wszelkie formy antysemityzmu. Ze względu na nasze wspólne korzenie, chrześcijanin nie może być antysemitą!

Fundamentalne zasady określone przez deklarację wyznaczyły drogę większej świadomości i wzajemnego zrozumienia w ostatnich dekadach, jeśli chodzi o Żydów i katolików. Moi poprzednicy zachęcali, by iść tą drogą. Jest to podróż, za którą powinniśmy dziękować Bogu.

Jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires cieszyłem się, utrzymując stosunki pełne szczerej przyjaźni z przywódcami świata żydowskiego. Często rozmawialiśmy na temat naszych tożsamości religijnych, obrazu człowieka, jaki widzimy w Piśmie Świętym, a także o tym, jak sprawić, by świadomość Boga była żywa w świecie, który ulega sekularyzacji. Spotykaliśmy się, by omówić wyzwania, przed którymi stoją zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi. Przede wszystkim jednak, cieszyliśmy się swoim towarzystwem i byliśmy ubogaceni przez te spotkania i dialog.

Świat potrzebuje naszego wspólnego świadectwa na rzecz poszanowania godności mężczyzny i kobiety stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, a także na rzecz pokoju, który jest Bożym darem. Prorok Jeremiasz powiedział: "Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją" (Jer. 29,11).

Pokój - Shalom. Proszę o Wasze modlitwy i zapewniam o moich modlitwach za Was."

Źródło: Radio Vaticana