REKLAMA

Prezydent USA Barack Obama oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości

  • piątek, listopada 08 2013
Barack Obama Barack Obama fot. Charisma News

Grupa egipskich prawników złożyła skargę do Międzynarodowego Trybunału Karnego przeciwko prezydentowi USA.

Według egipskiej gazety "El Watan", Barack Obama został przez nich oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości, ponieważ, według nich, jest współwinny przestępstw Bractwa Muzułmańskiego. Ugrupowanie to zachęcało i przyczyniało się do przemocy przed i po ostatniej rewolucji.

"Barack Obama współpracował, podżegał i wspomagał bojówki Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie" - napisano.

Prawnicy zwracają uwagę, że administracja Obamy przekazywała ogromne fundusze na działalność Bractwa Muzułmańskiego. Jego członkowie z kolei mieli płacić opryszkom za terroryzowanie społeczeństwa czy podpalanie kościołów. Według doniesień, jeszcze gdy lider Bractwa, Mohammed Mursi był u władzy, bito, a nawet torturowano osoby, które domagały się jego ustąpienia.

Oprócz Obamy w skardze wymieniono kilku wysoko postawionych członków Bractwa, w tym jego przywódcę - Muhammada Badie.

Do zbrodni przeciwko ludzkości, według artykułu siódmego Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego zaliczane są następujące przestępstwa:


1. Dla celów niniejszego statutu "zbrodnia przeciwko ludzkości" oznacza którykolwiek z następujących czynów, popełniony w ramach rozległego lub systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej:

(a) zabójstwo;
(b) eksterminacja;
(c) niewolnictwo;
(d) deportacja lub przymusowe przemieszczanie ludności;
(e) uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego;
(f) tortury;
(g) zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, wymuszona ciąża, przymusowa sterylizacja oraz jakiekolwiek inne formy przemocy seksualnej porównywalnej wagi;
(h) prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości z powodów politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci (gender) w rozumieniu ustępu 3 lub z innych powodów powszechnie uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w związku z jakimkolwiek czynem, do którego odnosi się niniejszy ustęp, lub z jakąkolwiek zbrodnią objętą jurysdykcją Trybunału;
(i) wymuszone zaginięcia osób;
(j) zbrodnia apartheidu;
(k) inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicznego lub fizycznego.
 

Udostępnij

Źródło: Charisma News, prawo.uni.wroc.pl

Etykiety