Prezydent USA Barack Obama oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości

Reklama

Prezydent USA Barack Obama oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości

piątek, 08 listopad 2013 16:45
Barack Obama Barack Obama fot. Charisma News

Grupa egipskich prawników złożyła skargę do Międzynarodowego Trybunału Karnego przeciwko prezydentowi USA.

Według egipskiej gazety "El Watan", Barack Obama został przez nich oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości, ponieważ, według nich, jest współwinny przestępstw Bractwa Muzułmańskiego. Ugrupowanie to zachęcało i przyczyniało się do przemocy przed i po ostatniej rewolucji.

"Barack Obama współpracował, podżegał i wspomagał bojówki Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie" - napisano.

Prawnicy zwracają uwagę, że administracja Obamy przekazywała ogromne fundusze na działalność Bractwa Muzułmańskiego. Jego członkowie z kolei mieli płacić opryszkom za terroryzowanie społeczeństwa czy podpalanie kościołów. Według doniesień, jeszcze gdy lider Bractwa, Mohammed Mursi był u władzy, bito, a nawet torturowano osoby, które domagały się jego ustąpienia.

Oprócz Obamy w skardze wymieniono kilku wysoko postawionych członków Bractwa, w tym jego przywódcę - Muhammada Badie.

Do zbrodni przeciwko ludzkości, według artykułu siódmego Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego zaliczane są następujące przestępstwa:


1. Dla celów niniejszego statutu "zbrodnia przeciwko ludzkości" oznacza którykolwiek z następujących czynów, popełniony w ramach rozległego lub systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej:

(a) zabójstwo;
(b) eksterminacja;
(c) niewolnictwo;
(d) deportacja lub przymusowe przemieszczanie ludności;
(e) uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego;
(f) tortury;
(g) zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, wymuszona ciąża, przymusowa sterylizacja oraz jakiekolwiek inne formy przemocy seksualnej porównywalnej wagi;
(h) prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości z powodów politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci (gender) w rozumieniu ustępu 3 lub z innych powodów powszechnie uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w związku z jakimkolwiek czynem, do którego odnosi się niniejszy ustęp, lub z jakąkolwiek zbrodnią objętą jurysdykcją Trybunału;
(i) wymuszone zaginięcia osób;
(j) zbrodnia apartheidu;
(k) inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicznego lub fizycznego.
 

Udostępnij

Źródło: Charisma News, prawo.uni.wroc.pl

Please publish modules in offcanvas position.