Rick Warren: osiem cech zdrowego, rosnącego kościoła

Reklama

Rick Warren: osiem cech zdrowego, rosnącego kościoła

niedziela, 20 październik 2013 18:19
Rick Warren Rick Warren

Rick Warren, pastor kościoła Saddleback, podał 8 cech zdrowego, rosnącego kościoła.

Swój artykuł Warren zaczyna od przypomnienia pewnych statystyk:

"B.H. Carroll, znany biblista, ocenia, że w kościół w Jerozolimie po 25 latach liczył prawdopodobnie 100 tys. członków. Peter Wagner i wielu innych usługujących się z tym zgodziło. Według G. Campbella Morgana, było to 60 tys. W każdym biblijnym słowniku jest napisane, że w Jerozolimie mieszkało w tamtych czasach około 200 tys. ludzi. A więc kościół miał 100 tys., a miasto 200 tys. Połowa miasta nawróciła się do Chrystusa. W Dziejach Apostolskich znajdujemy co najmniej 8 cech wczesnego Kościoła, które sprzyjały takiemu błogosławieństwu od Boga. Jeżeli nasze działania będą podobne, możemy się spodziewać Bożego błogosławieństwa nad naszym kościołem, tak samo, jak tamci starożytni przywódcy w Jerozolimie".

Pastor kościoła Saddleback wymienia następnie cechy zdrowego, rosnącego kościoła.

Oto one:

1. Musimy usługiwać w mocy Ducha Świętego.

W Dziejach Apostolskich 1,4-5 czytamy: "Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym".

Jeżeli jesteś chrześcijaninem, żyje w Tobie Duch Święty, ale musimy stale polegać na Jego mocy. Moc Boża jest dana do świadczenia, służby, misji.

2. Musimy utrzymywać ciepłe relacje.

W Dziejach Apostolskich 2,42-44 czytamy: "I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne".

To doskonały przykład wspólnoty. Kochali siebie nawzajem. Bóg błogosławi nowymi wierzącymi kościół, w którym jest ciepło, wspólnota i harmonia, ponieważ chce, żeby przebywali w środowisku, w którym będą mogli wzrastać.

3. Musimy pomnażać małe grupy.

Są cztery plusy spotykania się w małych grupach, po domach:

- Mogą w sposób nieskończony się rozszerzać
- Są nieograniczone geograficznie
- Dobre zarządzanie
- Zachęcają do relacji

Jest mądrość w Bożym sposobie pomnażania małych grup. Pan codziennie dodawał im nowych zbawionych.

4. Musimy powiększać naszą wizję Boga.

W Dziejach Apostolskich 4,24 apostołowie modlili się na zasadzie: "Boże, są przywódcy, ludzie, którzy się Tobie sprzeciwiają, ale Ty masz nad wszystkim pieczę. Jesteś suwerenny. Ty stworzyłeś wszystko w niebie i na ziemi".

Jesteśmy dziećmi Króla, stoimy po zwycięskiej stronie. Wiemy, jak to wszystko się skończy. Jezus zerwał nasze łańcuchy. Atakujemy piekło i staramy się wyrwać ludzi z jego paszczy. Jest wiele kościołów, które chcą grać bezpiecznie. Są jak najdalej od niewierzących, żeby się nie skazić. Ale ja chcę być tak blisko piekła, żeby aż je powąchać! Tam właśnie zakłada się stację ratunkową.

5. Musimy maksymalizować moc modlitwy.

W Dziejach Apostolsich 48 razy jest napisane: "modlili się". Będziemy mieli moc, jakiej doświadczył pierwszy Kościół, jeśli będziemy się modlić tak jak on. Aby walczyć duchowo, trzeba mieć duchową broń. W Dziejach 4,31 czytamy: "A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani". Kiedy po raz ostatni byłeś na takim spotkaniu modlitewnym? "Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże".

6. Musimy być przykładem chrześcijańskiej szczodrości.

Kościół Nowego Testamentu był Kościołem dającym. W Dziejach Apostolskich 4,32-37 czytamy: "A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów".

Zwróć uwagę, że były trzy efekty ich szczodrości:

- w. 32 mówi, że była jedność w kościele
- w. 33 mówi, że byli potężnym świadectwem dla lokalnej społeczności
- w. 44 mówi, że nie było tam ludzi potrzebujących.

7. Musimy mobilizować każdego członka do służby.

W 6. rozdziale Dziejów opisany jest problem w pierwszym Kościele pomiędzy tymi, którzy mówili po grecku i tymi po aramejsku. Jedni mieli wrażenie, że ci drudzy są traktowani na specjalnych zasadach i potrzeby nie były zaspokajane. Wybrano więc siedem osób, które nadzorowały dziedzinę służby ludziom. Apostołowie pomodlili się za nich, nałożyli na nich ręce. Potem czytamy, że "Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał".

8. Musimy wychodzić na zewnątrz z Bożą misją.

W 8. rozdziale Dziejów mamy przypomnienie o Wielkim Posłannictwie. Wierzący zaczęli dzielić się swoją wiarą i kościół w Jerozolimie zaczął się powiększać. Ale Bóg nigdy nie powiedział, że chce, aby wielki był tylko kościół w Jerozolimie. Powiedział im, że chce, by szli na cały świat, ale oni tego nie zrobili. Nie rozprzestrzeniali ewangelii.

Więc Bóg zastosował presję, pozwalając, żeby nadeszły prześladowania. W Biblii czytamy: "W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii". Zwróć uwagę, że pasterze zostali w domu, a wszyscy rozproszyli się po Judei i Samarii. Dlaczego? Dlatego, że chciał, żeby właśnie tam poszli. Wszędzie się rozproszyli i dzielili się dobrą nowiną.

Ja jestem wierzący i wiem, że pójdę do nieba. Nic mi tego nie odbierze. Ale od teraz aż do chwili, gdy tam pójdę, chcę zabrać ze sobą jak najwięcej ludzi. Mam nadzieję, że Ty też poświęcisz się temu samemu.

 

Rick Warren jest założycielem kościoła Saddleback, jednego z największych i najbardziej znanych kościołów w Stanach Zjednoczonych. Jest również autorem bestsellerowej książki "Życie świadome celu".

Udostępnij

Źródło: Christian Post

Please publish modules in offcanvas position.