Przejęcie Krymu przez Rosję to początek końca świata? Tak mówią w Izraelu

Reklama

Przejęcie Krymu przez Rosję to początek końca świata? Tak mówią w Izraelu

piątek, 18 kwiecień 2014 18:48
Przejęcie Krymu przez Rosję to początek końca świata? Tak mówią w Izraelu fot. trackingbibleprophecy.com

Kiedy Rosjanie przejmą Krym, kroki Mesjasza będą słyszalne - tak powiedział słynny rabin.

O przejęciu półwyspu przez Moskwę w kontekście czasów ostatecznych pisze Chemi Shalev w izraelskiej gazecie "Haaretz".

Zauważa on, że dzisiejsze południe Ukrainy i Rosji, a także Gruzję i Armenię od VII wieku p.n.e. do 4 wieku n.e. zamieszkiwali Scytowie. Ich było więc północne wybrzeże Morza Czarnego.

Jakie to ma znaczenie? Otóż Józef Flawiusz, starożytny żydowski historyk, miał interesującą teorię na temat Scytów i terenów, które oni zamieszkiwali. Stwierdził mianowicie, że ich ziemią był Magog, o którym jest mowa w Księdze Ezechiela w kontekście wojny (Goga i Magoga) oraz wydarzeń czasów ostatecznych.

Jak pisze Shalev, cześć wierzących oczekujących apokalipsy podejrzewa, że Gogiem, wspomnianym w Biblii "królem północy", jest Władimir Putin, który wprawił tryby końca świata w ruch.

Zgodnie z 2 wersetem 38 rozdziału Księgi Ezechiela, Gog jest "głównym księciem w Mesech i Tubal" - starożytnych królestwach położonych również w pobliżu Morza Czarnego. Termin "główny książę" w języku hebrajskim brzmi "nesi rosh". Jak zauważa felietonista "Haaretz", Nesi może oznaczać również "władcę" czy "prezydenta", a niektórzy badacze uważają, że słowo "rosh" nie jest wcale przymiotnikiem, lecz rzeczownikiem określającym nazwę narodu, który zaangażuje się w bój. Gog jest więc księciem Rosh albo prezydentem Rosh albo z małą pomocą - prezydentem Rosji.

"Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz i przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko." (Ez. 38,14).

A kto będzie jechał razem z Gogiem? Persja, jak jest napisane w wersecie 5. Możliwe, że Syria, choć wydaje się obecnie do tego niezdolna. Dlaczego wszyscy oni zmówią się przeciwko Izraelowi?

Strona internetowa RemnantReport.com tłumaczy:

1. By zyskać więcej terytoriów (Ez. 38,9)

2. By przejąć izraelskie bogactwo (38,13)

3. By zniszczyć Żydów (38,12 i 17)

4. By rzucić wyzwanie władzy antychrysta, który tymczasowo będzie izraelskim sojusznikiem ze względu na traktat wspomniany w Księdze Daniela 9,27: "I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień" (wg tłumaczenia GNT - siedem lat).


Chemi Shalev pisze następnie, że "jeśli Gogiem jest Putin, to wszyscy wiemy, kto jest naturalnym kandydatem na antychrysta". Sugeruje jednak, by ten temat "odłożyć na później".

W Księdze Ezechiela 39,6 jest napisane: "Spuszczę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie i poznają, że Ja jestem Pan."

I dalej:

"Potem wyjdą mieszkańcy miast izraelskich (...) i będą łupić tych, którzy ich łupili, i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali - mówi Wszechmocny Pan. W owym dniu wyznaczę dla Goga znane miejsce na grób w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od morza; zamknie ona drogę dla przechodniów, tam pogrzebią Goga wraz z całą jego hordą. Nazwą ją Doliną Hordy Goga."

"Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to najlepsze dopiero się tutaj zaczyna" - pisze Shalev. Podkreśla, że zgodnie z Księgą Objawienia św. Jana, armia 200 milionów jeźdźców nadejdzie ze wschodu i zauważa, że "jest tylko jedno państwo, które może wzbudzić taką armię". Następnie będą miały miejsce wydarzenia czasów ostatecznych takie jak: Armageddon i drugie przyjście Chrystusa.

Wreszcie Shalev pisze o słowach rabina Moshe Shternbucha, którego słowa obiły się echem również w innych izraelskich gazetach. Rabin ten powiedział w tym tygodniu swoim uczniom, że nastaje czas Mesjasza. Źródłem tej analizy jest jeden z największych żydowskich mędrców wszechczasów - Gaon z Wilna.

Shternbuch został wtajemniczony w sekret, przekazywany przez rabinów od XVIII wieku. Były to słowa Gaona tuż przed jego śmiercią. Brzmiały one: "Kiedy usłyszycie, że Rosjanie zdobyli Krym, to powinniście wiedzieć, że czasy Mesjasza się rozpoczęły, że słychać Jego kroki. A kiedy usłyszycie, że Rosjanie dotarli do Konstantynopola (dzisiejszy Stambuł), to powinniście założyć swoje szaty szabatowe i ich nie zdejmować. Oznacza to bowiem, że Mesjasz może przyjść już w każdej chwili".

Felietonista "Haaretz" kończy swój artykuł: "Nie wiem czy premier Turcji Erdogan wie o rosyjskich planach co do Stambułu, ale na waszym miejscu oddałbym szabatowe szaty do czyszczenia, tak na wszelki wypadek."

Udostępnij

Źródło: haaretz.com

Please publish modules in offcanvas position.