Reklama

Twoja opinia się liczy

Twoja opinia się liczy

sobota, 25 grudzień 2021 18:53
Twoja opinia się liczy fot. Pixabay

Tutaj znajdziesz ostatnie komentarze, które opublikowali czytelnicy portalu ChnNews.pl. Kliknij i odpowiedz. Wyraź swoje zdanie, by mogli o nim dowiedzieć się inni.

Elzbieta Banaś
Zgadzam się z argumentacją pastora. Mówi prawdę. 
kowal
Na jakiej podstawie zaklasyfikowano kangura? I jakim cudem np. tuńczyk jest ok? Jego zwyczaje żywieniowe przeczą przedstawionej tu teorii. Co za stek bzdur! 
Ola
Niesamowita historia chciałabym też moc chociaż na chwilę porozmawiać z Bogiem tak jak Pani i go zobaczyć i żeby pomógł mi się uporać z przeszłością 
meg
@HelenaWiele ludzi straciło szacunek w tym momencie ale dobrze , bo to było sprawdzam i okazało  się kto jest kim.Chojecki to człowiek całkowicie ze świata , pyszny i najbardziej oddany nie Bogu lecz .....ziemskim sprawom.
krzysiek
@Halina"Popatrz o jakim kościele piszesz z takim zapałem, o kościele pedofilii, nadużyć. KK to kościół mamony, gdzie bez odpowiednio wysokiej opłaty to ani pogrzebu, ani chrztu nie będzie. KK to kościół, gdzie wieloletnie małżeństwa (z dziećmi ) są anulowane jeśli się to komuś opłaca."
1. Według badań prof. Jenkinsa (mówi o nich też Wikipedia), procent popełnianych przestępstw seksualnych wśród księży KK jest niższy, niż wśród pastorów i rabinów. Dane amerykańskie mówią, że na jednego księdze-pedofila przypada 100 takich nauczycieli w szkołach publicznych. Polskie dane mówią (raport z 2021), że procent duchowieństwa dopuszczającego się takich przestępstw to 0,8, czyli nawet nie 1%. Oprócz tego, zdecydowana większość przypadków dotyczy lat 60, 70 i 80 XX w., nie czasów obecnych. Wszystkie dostępne dane mówią, że obecnie problem ten jest marginalny, a KK posiada i stworzył najwięcej instytucji pomagającym ofiarom tego typu przestępstw. Nawet poszczególne kraje nie mają tak wypracowanych mechanizmów pomocowych.
2. Jeśli chodzi o mamonę, to wg raportu Uniwersytetu Georgetown z 2021 r. KK jest największą instytucją pomocową na świecie i posiada najwięcej organizacji charytatywnych wszelkiego możliwego rodzaju (w samej Polsce jest ich 890), Państwo pomaga mu w tym minimalnie, więc pomoc pochodzi ze zbiórek wiernych i zaangażowania jego członków, także osób duchownych i zakonów (w samej Afryce dziesiątki tysięcy szkół, szpitali i ośrodków pomocy).
3. W KK nie ma obowiązkowych opłat za usługi duszpasterskie, są dobrowolne.
4. Bardzo trudno jest w KK uzyskać unieważnienie małżeństwa, powody muszą być poważne i uzasadnione, a sam proces trwa latami. Nierozerwalność małżeństwa jest w KK głoszona bezkompromisowo, tak w teologii, jak w nauczaniu papieskim.
Trochę więcej rzetelności, mniej uprzedzeń i nieuzasadnionych twierdzeń.
krzysiek
@brat prawdyBardzo źle świadczy o chrześcijanach ewangelicznych taki stopień nieodpowiedzialności i łatwości krzywdzenia ludzi innych wyznań. Bo powielając kłamstwa, prostackie, niesprawdzone i wyssane z palca głupoty, których źródłem są uprzedzenia, niechlujność intelektualna, pycha i świadomość własnego wybraństwa, krzywdzi się lekką ręką miliony ludzi (KK to 1,3 mld ludzi). Zawstydzające i żenujące. Każdy taki chrześcijanin dla osoby jeszcze poszukującej i neutralnej, ale ceniącej prawdę ponad wszystko, staje się antyświadectwem i odwodzi od Chrystusa (skoro ma On takich przyjaciół i skoro nie można w nich znaleźć niczego, co by ich odróżniało od 'świata', tego brzydkiego, nieprzenikniętego przez Boga). Gdy czyta się komentarze na tym portalu dotyczące KK, to aż trudno uwierzyć, że w dzisiejszych czasach można mieć jeszcze takie przekonania jak obecne wśród tutejszych chrześcijan. W większych Kościołach, ceniących edukację, rzetelność intelektualną i moralną oraz współpracujących ze sobą, taka mentalność cec*u*ąca sekty, jest niespotykana. To bardzo smutne.
Gedeon
Ezech.18:23-25 "Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego - mówi Wszechmocny Pan - a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył ? A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który spełnił, umrze! A wy mówicie: nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski ! Alboż moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne?"
Gedeon
1.Jezus nie powiedział do cudzołożnicy w ewangelii św. Jana :" Uwierz we Mnie a bez wzgędu na to jak będziesz żyła i tak będziesz zbawiona" a powiedział: J 8,  10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» 11 A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».
2. Jezus nigdzie nie powiedział że wiara bez uczynków względem bliźniego może nas zbawić, a nawet nadzwyczajne charyzmaty nie mogą nam zagwarantować zbawienia:

Mt7
Łudzenie samego siebie

2  1 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"
3. Bez wiernego wypełniania nauki Jezusa zawartej w ewangeliach, poprzestając tylko na deklaracji wiary w Jezusa, nie możemy liczyć na zbawienie:

Mt 7
24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
4. Jezus w poniższym fragmencie utożsamia się z każdym cierpiącym i potrzebującym człowiekiem i wyraźnie mówi że nie udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi to nie udzielenie pomocy Jemu, nigdzie w tym fragmencie, który odnosi się do Sądu Bożego nie mówi że tylko sama wiara może nas zbawić:
Mt 25
31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."
44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
5. Św. Paweł pisząc o usprawiedliwieniu jedynie przez wiarę a nie przez uczynki mówi uczynkach wywodzących się z przestrzegania żydowskiego Prawa, a nie uczynki wypływające z ofiarnej miłości:
Ga 2

16 A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia*. 17 A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu*. A to jest niemożliwe. 18 * A przecież wykazuję, że sam przestępuję [Prawo], gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. 19 Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 20 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. 21 Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

6. Św. Jakub wyraźnie potwierdza że wiara bez osobistego zaangażowania, bez dobrych uczynków względem bliźniego nie wystarczy:
Jk 2
Wiara bez uczynków jest martwa

14 Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? 15 Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, 16 a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? 17 Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. 18 Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. 19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą.
20 Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? 21 Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? 22 Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. 23 I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. 24 Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. 25 Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? 26 Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
JASIA
@DArek KChwała powinna być tylko Bogu żywemu na niebie, a Ukrainie życzymy pokoju
Gedeon
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus


Drogi bracie droga siostro w Chrystusie Panu, która będziesz to czytać, niech Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie z Tobą i Twoimi bliskimi.


Duchu Święty nie prosze za siebie lecz za tą osobe która będzie to czytać aby otworzyła się na Twoje działanie, na Twoje światło

Amen.


Chciałbym tobie przekazać kimkolwiek jesteś drogi bracie droga siostro to co Miłosierny Bóg w swej nieskończonej dobroci objawił mi o Matce Jezusa.


Przez jakiś czas miałem obawy czy dobrze robie że zwracam  sie do Maryi(Maryja to inna wersja imienia Miriam, tak jak imie Jezus jest odpowiednikiem imienia Jeszua).

Więc zacząłem pokornie pytać Boga o to czy dobrze robię czy nie powinienem przestać, prosiłem by dał mi poznać Matkę Jego Syna.

I dlatego napisze tu co Bóg Ojciec i Syn Boży w Duchu Świętym mi dał poznać przez czytanie Słowa Bożego i przez modlitwe:


1.Odrzucając Maryję odrzucamy Jezusa:


Ewangelia wg św. Łukasza


Narodzenie Jezusa

2,1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta1, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.Maryja(Miriam) była brzemienna,  razem z Józefem szukała w Betlejem godnego miejsca na  urodzenie zapowiadanego Mesjasza, nikt się nie przejął stanem błogosławionym Miriam wszyscy odmówili jej pomocy,  odmówili pomocy tej, która została wybrana na Matkę Syna Bożego, odrzucili ją a przytym odrzucili Jezusa, który był w jej łonie.


A Jeśli my odrzucamy Maryję odrzucamy także Jezusa, którego ona pierwsza przyjeła do swojego serca i łona odpowiając na propozycję Boga przekazaną przez anioła Gabriela. Zachowujemy się wtedy jak ci, którzy nie dali noclegu Miriam, która wtedy była brzemienna.


2.Maryja jest Matką Boga :


Łk 1

 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona15. 43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45 Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».


J, 1,

1 Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga*,
i Bogiem było Słowo.
2 Ono było na początku u Boga.
3 Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
[z tego], co się stało.
4 W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
5 a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
Jan mu było na imię.
7 Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
8 Nie był on światłością,
lecz [został posłany], aby zaświadczyć o światłości.
9 Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
10 Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
11 Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego –
13 którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
14 A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.


Łk, 1, 26-38
Zwiastowanie Maryi

26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, ».29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».Elżbieta nazywa Miriam Matką jej Pana czyli Matką Jezusa a Jezus nie mógłby być Panem dla niej gdyby od samego początku nie był Bogiem więc potwierdza tym że Miriam jest Matką Boga, z kolei Jan  nazywa Jezusa Słowem które też jest Bogiem nazywa Go też Jednorodzonym potwierdzając tym bóstwo Jezusa.

Anioł Gabriel też potwierdza bóstwo Jezusa

Bóg przez usta Anioła Gabriela mówi Miriam rzeczy, których nie usłyszał żaden człowiek. W Zwiastowaniu można dostrzec do jak wielkiej i szczególnej roli powołał Bóg Miriam wybierając ją na Matkę Jezusa Jego Syna, który też jest Bogiem.

3. Maryja jest Arką PrzymierzaŁk 156 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
2 Sm 611 I Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gat przez trzy miesiące. A Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie.

św.Łukasz nie bez powodu napisał że Maryja była u Elżbiety trzy miesiące, w ten sposób chciał nam przekazać że Maryja jest Arką Przymierza . Bo tak jak Arka Przymierza  była u Obed-Edoma trzy miesiące tak Maryja z Jezusem wcielonym Słowem Bożym w swoim łonie była u Elżbiety.
4. Możemy sie modlić do Maryji1 Kor 1227 Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. 
Jeśli my chrześcijanie jesteśmy Ciałem Jezusa to mamy współudział w Jego pośrednictwie i tak samo współudział w Jego pośrednictwie mają wszyscy, którzy są już w Niebie łącznie z Maryją. A skoro ja mogę modlić sie za ciebie a ty za mnie,  to możemy też prosić Maryję o modlitwe gdyż i Ona tak jak my i święci, którzy są w Niebie jest częścią Ciała Jezusa.

Jezus jest Panem!
Niech Cie Bóg błogosławi i strzeże.
pestka
Twórca niemieckiego antysemityzmu, nawołujący do palenia synagog. Także krzewiciel rasizmu antysłowiańskiego - uznający sąsiedztwo "Wenedów" (tak nazywano Słowian) za najgorsze co się mogło Niemcom przytrafić w historii. Taka to była "szczera" "wiara".
Pastor
@marusiaA jak nie płaca ale wymagają ?
Psychiatra
@pkpTo początek schizofrenii. Szybko do psychiatry
Edek z fabryki kredek
@Mart7Jedyną, doskonałą i ostateczną ofiara za grzechy świata dokonała się w śmierci Jezusa na krzyżu. Katolikom to jednak nie wystarcza, bo dokonują ofiary na każdej mszy. Codziennie krzyżujecie Jezusa. Dla was Miejsce Jezusa po 2 tyś. lat jest nadal na krzyżu. Jeżeli Bóg mówi, że na krzyżu dokonała się doskonała i ostateczna ofiara to za kogo trzeba się uważać by to zmieniać. Faryzeusze byli i będą. 
Edek z fabryki kredek
@Rs-28 SarmatWszystko powstało z chaosu przez niewyobrażalny przypadek. Tylko kto to tak pięknie pomalował?
Prosty człowiek
@Wierny Bogu Katolicyzm to nie jest żadne chrześcijaństwo. To synteza wierzeń pogańskich i wytworów teologicznych bezczelnie sprzecznych z Biblią. Szybki przykład: Biblia surowo zakazuje modlenia się do zmarłych, którzy o niczym nie więdzą i nic nie mogą. Mimo to Katolicy przeważnie modlą sie do Maryi, która nie żyje i "czeka na zmartwychwstanie" Katolicy żeby wszystko się zgadzało ogłosili wniebowstąpienie Maryi. Katolicyzm to antyteza chrześcijaństwa stworzona by zwodzić i niszczyć. Prawdziwych chrześcijan, którzy nie chcieli uznać zwierzchnictwa Papieża zwalczano tak jak heretyków. 
Dyletant
@EllaGreccy uczeni w tym czasie i długo potem twierdzili, że Ziemia stoi na czterech żółwiach, a biblia twardo, że jest zawieszona na niczym. Ciekawe rzeczy można znaleść w tej "księdze dla prostaczków".
EWA
EWA
Xilo
,,Bezbożni"Tak jakby wszyscy Polacy byli religijni, a bycie gejem przeczyło bycie katolikiem.No jeśli ktoś tu jest bezbożnikiem to raczej Wy i KK, który od zawsze wspierał bandytów, a Wy ich wspieracie. 
Załamany
Moja żona ma tych powodów ponad 500 i chyba zacznę je zapisywać bo można by było zarobić sporo pieniędzy tworząc np.kabaret .Właśnie jak to piszę to ona chrapie wisząc na krawędzi łóżka i spędzam z nią upojną noc( upoiła się i śpi ) Nigdy nie bierzcie baby rówieśniczki tylko minimum 10 lat młodszą. Bo po pięćdziesiątce są jak z plakatu wyborczego Pisu Polska w ruinie ,zaglądają tylko do kielicha.chrapią wpieprzają czosnek i oglądają seriale dla udarowców.Na noc zakładają drelichy i skarpety żeby wyglądać jak najbardziej obżydliwie. 
Małgorzata
Ci dwaj geje -cudowni, z wielką klasą robią remonty, tak trzymać panowie, pozdrowienia dla coreczki
pkp
Ja tam widzę diabła w tym pseudo uśmiechu z fotografii. 
laik z plebsu
Pytanie do teologów, biblistów, pastorów i księży! Czy grzechem jest nie wykonanie rozkazu przez żołnierza, bo oczywistym jest fakt, że będzie miał on konsekwencje ziemskie kula w łeb zapewne. A jednak czy jeśli Bóg zakazuje mi mordować, (nie dotyczy to obrony rodziny i ojczyzny) to czy mam prawo posłuchać bardziej Boga niż ludzi, takich jak Putin. który wysyła na wojnę niewinnych młodych ludzi, którzy jeszcze nie zdążyli się spodlić?
Tessa
1 Tymoteusza 2/5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.  ( tu napisane jest 1 a nie 3 bogów)
Tessa
Ewangelia Jana 14 /28 ....Odchodzę i przychodzę do was.Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy niż Ja.
HWW
Piękny,ewangeliczny list
Blue
@MTeż mógłbym kilka wersetów zacytować i się przerzucać, bez sensu, pozdrawiam!
Uczeń Jezusa
Ekumenia to Babilon, a Bóg wzywa nas do wyjścia z niego PRZED jego osądzeniem (Apokalipsa 18 rozdział). 
Czytajmy na nowo Ewangelie i Apokalipsę, która opisuje nasze czasy. 
Boga nie znajdziemy w ŻADNYM kościele, ale TYLKO w Słowie Bożym i w modlitwie.
Pan Jezus nie założył ŻADNEJ religii ani kościoła. 
On zaprasza nas do KRÓLESTWA BOŻEGO przez NOWE NARODZENIE czyli:
* pokutę - odwrócenie się od grzechów
* chrzest w wodzie - po pokucie
* chrzest w duchu - przyjęcie Ducha Świętego
(Ewangelia Jana 3 rozdział)

”Wyjdźcie z niego ludu mój, aby  nie uczestniczyć w jego grzechach i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające” (Ap. 18:4)
moja opinia
@prawda czy fałsz ?Nic z tego pustego wieszczenia nie wypełniło się i nie wypełni !!!
Szkoda tylko ludzi, którzy wiernie trwają przy tych przepowiadaczach. Tracą kasę, czas, trwonią talenty, obdarowania na rzecz podtrzymywania niebiblijnych idei!  No ale w Słowie Bożym jest napisane o zwodzeniu wierzących. Nic nowego. Od wielu wieków ciągle to samo!
Stan.
 Nie zewszystkim sie zgadzam.Glod bedzie, (snila mi sie 1 krowa ladnie wygladajaca czyli 1 rok jeszcze bedzie jedzenie ,teraz tz.w kwietniu snila mi sie tez jedna krowa ale juz troche chudsza).Zmiana nastapi za 3.. dni.tz.w przyszlym roku.Ucisk wielki przed nami........
Wiktor
@prawda czy fałsz ?Wszedłem na te stronę. Zakładka Nauczyciele. Zobaczyłem kolka nazwisk i podziękowałem. Nie wiem dlaczego promować stronę która promuje coś co jest sprzeczne  z Biblia. Po drugie dlaczego tak bardzo promuje się Zachodnich kaznodziei gdy w NasZym kraju jest tylu prawdziwie Biblijnie nauczających. Trzeba tylko poszukać. 
prawda czy fałsz ?
@pytam bo nie wiemna youtube już pojawiły się te najnowsze "rewelacje". Można pooglądać, posłuchać, przeanalizować.
W sumie w sposobie przekazu, języku, oprawie od dekad nic nowego! 
Poniżej link do "proroctwa" jacobs z 2005 r.
Oceńcie sami jak precyzyjne było i co z niego sprawdziło się do dzisiaj - a minęło już 17 lat !!!!

https://otwarteniebo24.pl/magazyn/wiadomosci/item/33-proroctwo-do-polski-–-cindy-jacobs
marusia
@natasza..a to pastor nie potrafi sobie radzić w takich sytuacjach? pewnie chciałby żeby wszyscy myśleli tak jak jemu pasuje.. a tu klops - tak się nie da! Jeśli dany pastor nie radzi sobie i dopada go frustracja to po co zajmuje się taką działalnością? Powinien zmienić zawód i zająć się prawdziwą, ciężką i uczciwą pracą np listonosz, kierowca tira albo malarz pokojowy ..! przynajmniej robiłby coś pożytecznego a nie pouczałby innych wg swojego widzimisię i jeszcze żądałby za to kasę!
pytam bo nie wiem
niezły uśmiech - taki amerykański ;-D   
Nawiasem czy ktoś wie jakie to istotne przesłanie prorocze zostało przekazane przez jacobs i towarzyszącą jej świtę? 
Trzeba by chyba sprawdzić wg biblijnych standardów czy aby to nie bajki.. 
Czy ktoś sprawdza tą "perspektywę proroczą" ???
M
@BlueI pięknie zakończone herezją "Cała Chwała Jezusowi!" Słowo Boże mówi: "Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało."
M
@osobnik wiaryale bełkot... mówisz: "Chyba ze myślisz w starotestamentowy i literalny sposób?" ale chcesz być uratowany jak "Szadrah Meszach Abed Nego" ps. A co ci nie pasuje w Starym Testamencie? czyżby ten fragment nie pasuje do twojej wizji nieba? "9:4 Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję; gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew.
9:5 Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie." Czy ten: "Bo prochem jesteś i do prochu wrócisz”
Mariusz
I jak czujecie się katolicy z takim przywódcą? Nadal uważacie, że to naśladowca Chrystusa? A co zatem idzie, co sądzicie o swojej religii?
Mariusz
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” Nie na darmo wskazano tu relacje łączące Ojca i Syna… ale to trzeba trochę pomyśleć aby zrozumieć o jakie jedno chodzi. Inny fragment PŚ mówi: „Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.”
Co Pan na to Panie księże?
natasza
@aniaJak może "banderowska Ukraina" mieć prezydenta Żyda. Gdzie tu logika. Zbiory wzajemnie wykluczające się.
ania
Przecież to jest wariat w kategoriach klinicznych.
ania
Nie wiedziałem że Paweł poparł Banderowską Ukrainę. Przypominam że 74% Ukraińców uważa Banderę za bohatera.
ania
@DanielNie YouTube sam w sobie, tylko ten zapyziały babsztyl na YouTube.
krzysztof
Niezłe towarzystwo. Wieja , Jacobs, Ciesiółka, Olechnowicz. Sama "sól" tej ziemi :-).
Kondzisław
Pastor Paweł znowu odlatuje.
Uczeń
@AIDDialog z katolikami jak najbardziej tak, ale dialog z Kościołem Katolickim zdecydowanie nie. Znam kilka takich historii, jedna z mojego miasta, gdzie pastorzy gościnnie przemawiali na spotkaniach katolickiej wspólnoty odnowy w Duchu Świętym i to zaowocowało tym, że połowa tej wspólnoty odeszła z Krk, wszyscy przyjęli chrzest i założyli swój zbór. I ja mówię amen na taką ekumenię. Natomiast dialogowanie z wysoko postawionymi hierarchami katolickimi przenigdy. To nie są nieświadome owce, które prędzej czy później poznają prawdę i wyjdą z Babilonu, to są wilki, które dobrze wiedzą, co robią i celowo wiodą ludzi na zatracenie. Nie bądźmy naiwni i nie dajmy robić z siebie głupców, na biskupów katolickich nie mianują byle kogo. Oni dobrze wiedzą, co robią, ta organizacja jest zepsuta do cna.
ziom
@ewangelistaNie mogę patrzeć już na trzy twarze , Putin, Łukaszenka i Papież!
Kamil
@nataszaNie ma co błagać kk to nauka antychrysta, nie chodzi o ludzi ktorzy nieswiadomie w tym tkwia, ale nauke ktora odwodzi od prawdziwej wiary w prawdziwego zywego Boga
natasza
@marusiaŻeby jeszcze wiedzieli dokładnie, czego chcą. A często żądania mają sprzeczne.
marusia
@nataszaJak mąż wybrał taki ZAWÓD to co się dziwić! ludzie płacą - niejednokrotnie dobrą kasę - to i powinni mieć prawo wymagać i oceniać! 
natasza
@Helena"Rosja stara się, żeby straty w ludności cywilnej były jak najmniejsze"... bez żartów, brzmi to jak "laurka" z lat 60-tych, i tym, że  Związek Radziecki walczy o pokój i szczęście ludzi na świecie... Gwałcenie, torturowanie i mordowanie w nieludzki sposób nazwiesz małymi stratami? Przecież to socjotechniki mające na celu zastraszanie i "łamanie kręgosłupa" ludności...żołnierze gwałcą, bo im kazano... 

Rosję stać na bardzo niewiele... - też myślałam, że to państwo stoi lepiej, że ma swoją "dolinę krzemową"... niestety, wygląda, że są jedynie zapleczem surowcowym dla Chin, a bez ukraińskiego zboża są totalnie nikim, jedynie chłopcem na posyłki u "skośnookiego człowieka". Rosja, zanim podporządkowała sobie część żyznej Ukrainy w 1654, czy nieco wcześniej zanim rozgromiła Chanat Kazański i wcieliła żyzne Powołże,  była nawiedzana przez liczne klęski głodu. Nieprzewidywalny klimat i słabe gleby nie dawał temu krajowi żadnych szans samodzielnego wyżywienia się i pomnażania liczby ludności. Tym właśnie jest Rosja bez Ukrainy.
natasza
@kto ma uszy niech słuchaMyślę, że ten "Józef narodów" robi się całkiem realny, w obecnej sytuacji, kiedy Rosja pragnie za wszelką cenę odciąć Ukrainę od Morza Czarnego i utrudnić eksport zboża "w świat". Będą musieli to wozić przez  nasze terytorium  i ładować na statki w (także naszych)  portach. Zatem nie powinniśmy udostępniać naszych terminali w chińskie ręce.
Daniel
@ToDNikomu nie wierz. Tylko YouTube 
Daniel
@maciejWłaśnie, YouTube tylko prawdę mówi 
Daniel
@chrześcijaninWłaśnie, włącz 
Daniel
@HmmŻebyś miał co krytykować
natasza
@DanielA najbardziej przerąbane podobno jest być żoną pastora. Ostrzał większy niż na wojnie. 
Krótko w temacie
@DanielTrzeba by się dobrze przyjrzeć niektórym pastuchom co to pozjadali wszystkie rozumy i pobudowali swoje większe czy mniejsze imperia żeby mamić ludzi swoimi wizjami
Daniel
Nie dziwię się, że ludzie nie chcą być pastorami. Jak mają w kościołach takich krytykantów jak w tych komentarzach. 
ewangelista
Sory, ale wydaje mi się, że ten papież stracił wiarę i ufność BOGU, czyżby bał się bardziej ludzi wojen, zamiast Boga?
"Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!" Ewangelia św. Mateusza 10:28 I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle." Ewangelia św. Łukasza 12:4-5 
Helena
czego Rosjanie nie dokonują na terytorium Ukrainy.Nikt nie atakuje ukraińskich elektrowni – Ukraińcy mają prąd do zasilania pralek i telewizorów.Nikt nie niszczy ukraińskich wodociągów – Ukraińcy mogą pić i kapać się do woli.Nikt nie odcina Ukrainy od telefonów i Internetu, Ukraińcy mogą łączyć się z całym światem, a prezydent Zelensky może paradować on-line w parlamentach krajów tzw. „demokratycznych” pragnących poznać ukraińskiego Leonidasa.Nikt nie niszczy zakładów pracy, chyba że są wykorzystywane militarnie.Bankomaty wypłacają hrywny, urzędy pracują, dzieci i studenci uczą się bez przeszkód.Nikt nie niszczy ukraińskich dróg, a do modnego w mediach Kijowa, co rusz udają się przedstawiciele wiernych USA państw, aby tam zdobywać laury w walce z perfidnym moskiewskim „tyranem”. Trzeba odnotować już obecność prezydenta Dudy, marszałka polskiego Senatu, a także ostatnią podróż sekretarz stanu USA – Blinkena. Praktycznie codziennie jakiś oficjel z UE lub z Ameryki  lansuje się w Kijowie. Rosja z reguły nie przeszkadza tym wizytom.Powiedzmy sobie uczciwie – gdyby to była poważna wojna totalna – to Ukraina już pierwszego dnia nie miałaby ani łączności, ani prądu, ani wody, ani transportu a jej kluczowa infrastruktura zostałaby starta z powierzchni ziemi w przeciągu paru godzin. Rosję stać na zadanie natychmiast druzgocących ciosów, stać na zniszczenie natychmiast wszystkiego, czym jeszcze dysponuje Ukraina jako państwo. Ale jednak, jak widzimy, nie zadaje tych ostatecznych razów swojemu zachodniemu sąsiadowi. Rosja nie przeprowadza dywanowych nalotów, jak za czasów II Wojny Światowej, ani nie atakuje sieci telefonii komórkowej, co widzieliśmy w czasie wojny w Zatoce Perskiej, nie zrzuca chemikaliów na wioski jak USA w Wietnamie.  Nie zawsze się to jej udaje, lecz stara się, aby straty wśród ludności cywilnej były jak najmniejsze oraz aby nie uszkodzić dróg, czy też osiedli mieszkaniowych.
czego Rosjanie nie dokonują na terytorium Ukrainy.https://www.bibula.com/?p=133741
W MIARĘ rozsądny artykuł
Helena
Panie Chojecki--dlaczego p.Zelenski ciągle bierze gaz z Rosji?
No my nie,my juz nie chcemy,my od Niemców,którzy biora od Rosji,od Putina.
Pozdrawiam myslących
Helena
Straciłam szacunek do Chojeckiego po jego szalenstwie covidać eliksirowym
Helena
JESLI jestesmy POLSCY  ewangeliczni chrzescijanie,to dlaczego w tle nie ma flagi polskiej biało-czerwonej ale inne barwy,tu jest ciagle POLSKA
Helena
zobaczcie WIZJA MAURICE SKLARA,
-na APOKALIPS POLSKA -PROROCTWA DUMITRI DUDUMANA o USA
-na bald tv--przepowiednie IRLMAJERA
-proroctwa Sławika Kraszennikowa
Helena
2022 to rok UPA na Ukrainie,to tak dla info
Helena
Putin i Zelenski to uczniowie KLAUSA SCHWABA szefa ŚWIATOWEGO FORUM EKONOMICZNEGO od WIELKIEGO RESETU  czyli Bozy porządek won.
Mielismy 2 lata covidac,czyzby 2 lata coukrasc?
Moze jednak nie bądzmy naiwni.
Kazda wojna jest złem ale gdzies sie zapodziała troska o swoich kosztem uchodzców.
Część z nich wyjechała na świeta do domu na Ukraine.
Czyzby juz było po wojnie?
Sława Ukrainie krzyczeli mordując na Wołyniu,więc przez szacunek dla bestialsko pomordowanych Polaków moze jednak darujmy sobie tę sławe,SLAWE czy jak tam.
Sława Bohu
espa
Bo kochaja grzech i pragna by kosciol ten grzech im blogoslawil. A skoro kosciol nie moze blogoslawic grzechu to ida tam gdzie otrzymuja te blogoslawienstwo - w Niemczech, czy do roznorakich sekt protestanckich itd.
NIE dla fałszu
Po wielkim skandalu w USA gdzie " wielcy prorocy" ogłaszali zwycięstwo Trumpa w wyborach baba przyjeżdża do Polski. Ciekawe po co? Czyżby szuka łatwego zarobku od naiwnych? 
Ciekawe też po co miejscowi zaprosili ją? Sami nie potrafią zaprorokować ? Jak widać raczej nie bo ich wieloletnie wizje prorocze, ogłaszania, przebudzenia, przepowiadania nigdy się nie spełniły!
Wielu wierzących juz nie jest tak nainych żeby dawać się strzyc tym samozwańczym pastuchom!
Hmm
Pytanie do chnnews dlaczego to promujecie?
ddd
moze porozmawiamy o specjalistach do spraw tortur z mosadu i zbrodniach izraela NA CAŁYM SWIECIE!
kolo
@MarysiaNie każdy kto mi mówi panie panie wejdzie do królestwa! Nic nie usprawiedliwi hitlerowskich zbrodni putina! Celowo napisałem jego nazwisko z małej litery! 
natasza
@ZibiZ doświadczenia wiem, że systemy braterskie wcale nie funkcjonują lepiej niż "pastoralne". Wystarczy jeden lub kilku nieodpowiedzialnych ludzi, z kompleksami ... żeby doszło do tragedii i kościół zmienił się w sektę i zszedł na manowce. 
Zibi
@Wiktorhahaha dobra refleksja 
Nawiasem Wiktorze, kto jest Twoim pasterzem? Piszesz "mój pastor".
Zastanów się, czy jesteś dojrzałym wierzącym czy raczej ciągle potrzebującym jakiegoś "pasterza"  
Te systemy zarządzania też stworzyły dziwne twory i ludzie bezmyślnie w tym trwają
;-)
@Pauloso to to..i jeszcze tego trzeciego co to wie, że płynie bardziej razem w tym samym kierunku!
kto ma uszy niech słucha
cytat z zaproszenia p.Ciesiółki do udziału w tej konferencji: "Drodzy, na naszych oczach wypełniają się Boże proroctwa odnośnie naszego kraju. Powtarzane przez lata słowo dotyczące tego, że staniemy się Józefem narodów, będziemy karmić narody jest jednym z nich"..

Prorok powinien być bardziej precyzyjny a tu wygląda na to , ze na razie karmimy nie narody a tylko sporą część uchodźców wojennych z jednego narodu - ukraińskiego, a poza tym jakie to inne proroctwa odnośnie naszego kraju wypełniają się na naszych oczach? Jakoś pani Iza ich nie wymienia - czyżby były mniej ważne?!

1J 4,1-6
"Umiłowani,
nie dowierzajcie każdemu duchowi,
ale badajcie duchy, czy są z Boga,
gdyż wielu fałszywych proroków
pojawiło się na świecie."
MP
@taka refleksjaTo jest czas wyjścia z Babilonu !!!
Komu życie miłe niech uchodzi z tego charyzmatycznego pijaństwa !!!
Czas się obudzić. 
Czas wejść do swojej komory i prac szaty swoje we krwi Baranka.
Czas spolegać na Chrystusie a nie upadłym człowieku i upaflych kościołach.
taka refleksja
2 Tym. 4. 3-4 
"Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom."
OSTRZEŻENIE
https://otwarteniebo24.pl/magazyn/wiadomosci/item/33-proroctwo-do-polski-–-cindy-jacobs
Sprawdźcie sami czy wypełniło się to "proroctwo" tej kobiety!
Po co ona znowu przylatuje do Polski?  Ktoś może wie?
chrześcijanin
chrześcijanin
Ludzie włączcie myślenie - Tak trudno poczytac w necie, poszukać info? np:
https://www.youtube.com/watch?v=IVqmuBzmSSU
trzeba ostrzegać i ratować kogo się da!
natasza
@WiaraLecz się, mam nadzieję, że twój pracodawca, Putin płaci składkę zdrowotną.... 
Wiara
@Wiara  Ja pytałem serio, spichlerz był w szoku bo on bardzo późno się przyznał do tego ze został zwerbowany i o tym fakcie z jego życia nie wiedziało nawet najbliższe kierownictwo jego wspólnoty. Gdzieś tez przepadło jego świadectwo z tamtego czasu a teraz byłoby to dość ciekawe z perspektywy wojny 
MP
@myślcie - to nie boliWszetecznica czarami swoimi zawiodła wszystkie narody…..a w tych narodach wszystkie kościoły 
myślcie - to nie boli
aż dziwi, że ciągle ludzie dają sie tak ogłupiać przez tych "prorokow" zza oceanu! no ale przecież sami ich zapraszali przez dziesięciolecia do Polski a ci wieszcze prali umysły wierzących za ich własne pieniadze! 
Słysze, że i dzisiaj nie brakuje chętnych na to spotkanie z Jacobs - przykre jak ślepi i głusi są wierzący!
Nikt nie bada, nie sprawdza, nie pyta, nie reaguje na ostrzeżenia.. lepiej siedzieć na tych spędach, byc zahipnotyzowanym, zasłuchanym w bajdurzenie tych mówców motywacyjnych! 
Szkoda, że wielu w sumie fajnych ludzi, którzy mają jakiś wpływ uległo tym zwiedzionym zamorskim ideom i dalej propagują te niebiblijne ruchy generałów, trzeciej fali, ruchu apostolskiego, ruchu czasów ostatecznych, bethelów, morningstarów, hillsongów  i inn zamiast uczyc ludzi prostych prawd ewangelicznych potrzebnych do zbawienia!
ewangelik
bełkot aż się czytac nie chce! 
mario
@DonaPoprawiam.
Maryja
Dziekuje Bogu ze wielebny Ksiadz Prymas jednak wierzy w moc Maryji, ktora ta moc otrzymala od samego Boga. 
Wiara
którego wywiadu wojskowego oficerem był AStepanow? Rosji, Ukrainy, czy jeszcze ZSRR?
Bądźcie czujni
Bardzo ciekawe informacje cały zbiór NAR

https://narconnections.com/cindy-jacobs-4/
Rysiek
Kiedyś miałam to nieszczęście słuchać pani  Ciesiółki . A może tak, nie dało się tego bełkotu słuchać. Przepraszam ale to się kwalifikuje na jakieś uwolnienie. Cała gadka polegała na tym że padało tylko ja, ja ja i jeszcze raz ja ciągle uwaga skupiona na jej osobie i opowiastki typu klękające anioły przed nią. Jak to usłyszałam to wyszłam. Ludzie już całkiem stracili rozum, i padł jakiś ostry obłęd na nich żeby słuchać takiego czegoś i nie widzieć tej manipulacji. Ciągłe budowanie atmosfery i przedstawianie swojej osoby jako tej przed którą nawet Aniołowie klękają , no taki czysty przyklad manipulowania tłumem, w sumie wcale nie wyrafinowany. Tragedia
ucywilizowany
@Rysiekidź stąd ! Art 117 § 3. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
NICK
kiedyś jego zabiją za sianie HEREZJI
Konstans
@opanuj sięZgadzam się mord z premedytacją Bóg pomści.
Tylko Chrystus jest sędzią ustanowionym przez Boga Ojca.
On ogłosił Rok Łaski i nie zacytował z z Iz 61 dalej o dniu pomsty.
Herod ściął Jakuba, ale Piotra już nie potrafił.
Anioł Pana go poraził za przywłaszczenie sobie Chwały jaka należała tak że zmarł. By Dz 12/23
Zło w duszy człowieka powiększa się , gdy świadomie się na nie otworzy.
Oddanie się Bogu pomnoży dobro!
Chrystus zakończy wojny i połamie łuki, skruszy włócznie i spalili wozy.
W znaczeniu mikro języki niektórych ludzi chcą zabijać i ten oręż zostanie zniszczony. Ps 46/10
Chrystus rozbije mocarstwa.
On jest tym kamieniem, który bez udziału ręki ludzkiej z góry spadnie i je roztrzaska. Dan 2/45 i 8/25
katolik
@Rysiekidź stąd! Jesteś wrogiem ! Nie jesteś przyjacielem! 
maciej
ta pani to jakaś porażka..wystarczy sięgnąć po you tube.
nie wspomnę o innych "głoszących" na tej konferencji..towarzystwo wzajemnej ekumenicznej adoracji.
natasza
@brat prawdybłagam, tylko bez spiskowych teorii i innych głupot. 
Papież po prostu jest zupełnie niezorientowany w naszych europejskich realiach. Tak jak ja bym miała rozwiązywać spory między Argentyną a Urugwajem.
DArek K
@TrMacie oczy a nie widzicie, macie uszy a nie słyszycie ...
brat prawdy
@katolikcale  jego  sumienie zawarte  jest  w tej  tajnej  przysiedze  jezuitow  -  mozna  sie  zapoznac  z  tematem .  jaka przysiega taki papiez  a  niczego  boskiego  w tym  nie  ma  wiec  nie  bez  powodu     oficjalnie   wyznal  ,  ze  czci  lucyfera i nawet  jemu  msze  ofiarowal  w watykanie  .. czyzbysmy  nie  wiedzieli kto  tu  jest  wladca  ????  tu  nie  ma  miejsa  niestety  na  powatpiewania , tu jest wszystko  jasne  bo  i te czarne msze  ,  handel  wiadomo jaki itd..  rowniez  o  tym swiadczy...   https://www.youtube.com/watch?v=F_LZdde76KM
Wierzący
@ToDPo owocach ich poznacie. K
Monika
Nistety zwiedzenie ducha czaröw 
Monika
@Слава Україні!???Nie jestesmy powolani do tego by rzucac czary na innych .Modlenie sie w ten sposöb  
to czary smierci/ okultyzm /.
Realny
Małgorzata Zalewska a gdzie chociaż w jednym słowie jest napisane, że to należy się Kościołowi!!! Czytaj kobietko ze zrozumieniem i włącz myślenie, bo to nie boli!!! Tak ludzie powinni się zjednoczyć i ganić takich jak Ty!!! Tyle w temacie
Tr
Nie prawda 
katolik
Gdzie się podziało sumienie papieża? 
ToD
Dziś się tytułują prorokami i tak każą się tytułować. Gdzie tu skromnoś i cichość o której mówił Chrystus? Wszystko dzieje się z rozmachem i w świetle fleszy. Ja im nie wierzę.
Daneel
@JaromirOdnieś się zatem do opisanych chronologicznie w poniżej zamieszczonych linkach wydarzeń i przestaw argumenty, na których podstawie tak twierdzisz: https://polskawliczbach.blogspot.com/2022/04/czy-wydarzenia-w-buczy-to-faszywa-flaga.html
https://consortiumnews.com/2022/04/04/questions-abound-about-bucha-massacre/
https://telegra.ph/Global-lies-over-Bucha-How-peoples-minds-are-manipulated-04-04
Daneel
@JanuszPrzypisujesz mi kłamstwo, to wskaż konkretnie gdzie skłamałem? A w rzeczywistości zamiast odnieść się do tego co napisałem, to imputujesz mi coś o czy w ogóle nie wspomniałem.
Daneel
@przyjaciel Ukrainy!Ja o kozie, ty o wozie - w ogóle nie odniosłeś się do przedstawionych w linkach argumentów, które przemawiają, że to nie robota Rosjan, a raczej ze strony ukraińskiej. Oczywiście, że oddziały ukraińskie przy wsparciu rządu mordowała i morduje, chociażby w okręgach ługańskim i donieckim, gdzie większość to jednak ludzie narodowości rosyjskiej: https://rumble.com/vx4cu7-opamitajcie-si-europa-pomaga-mordowa-niewinnych-ludzi-.html. Mają prawo się bronić, powiadasz - przed kim? Przed pokojowo nastawioną, nieuzbrojoną ludnością cywilną, strzelając do nich?
ToD
Pojawienie się Ukrainki i Rosjanki mogłoby być odczytywane jako jednonarodowość tych państw i w konsekwencji nawoływanie do Ukraińców do odstąpienia od obronności państwa ukraińskiego.
SzukajciePrawdy
@Obiektywny Wolyn to chyba praca grupowa, zbiorowa pod nadzorem nkwd??

https://www.salon24.pl/u/witas1972/658612,sowiecki-slad-rzezi-wolynia-w-masakrze-w-porycku-spegrupy-nkwd

Sowiecki ślad Rzezi Wołynia w masakrze w Porycku. Spegrupy NKWD
https://www.salon24.pl/u/witas1972/566839,najwieksza-tajemnica-rzezi-wolynskiej-cz-1
https://www.salon24.pl/u/witas1972/567689,najwieksza-tajemnica-rzezi-wolynskiej-cz-2
https://www.salon24.pl/u/witas1972/879794,spontanicznosc-rzezi-wolynia-i-malopolski-11-lipca-1943-roku
https://www.salon24.pl/u/witas1972/628926,mord-w-parosli-9-02-1943-tajemniczy-poczatek-rzezi-wolynskiej,2
https://www.salon24.pl/u/witas1972/592709,rzez-wolynska-tlo-strategiczne-i-dorazne-skutki,2

"Siuda jidut Lachy” to chyba po rosyjsku
https://niezlomni.com/dziewczynka-przezyla-wolyn-wstrzasajace-wspomnienia-latach-upadlam-jeden-banderowcow-chwycil-skore-plecach-sie-lapie-kota/

Ukraina w sieci agentów KGB      
fronda.pl/a/ukraina-w-sieci-agentow-kgb,120006.html

A tu ksiazka o pomocy Ukraincow dla Polakow , ktorym kulka i tortury grozily za ukrywanie lachow badz za nie uczestniczenie w akcji rzezi wolynskiej"Witold Szabłowski o "Sprawiedliwych zdrajcach": dopiero gdy skończyłem tę książkę - zapłakałemBartosz RumieńczykNas w naszej historii tylko mordowali, nie ma miejsca na takich, co próbowali Polaków ratować – pisze w swojej najnowszej książce Witold Szabłowski. – A tym ludziom nikt nawet nie uścisnął dłoni. Nikt im przez 70 lat nie podziękował – mówi w rozmowie z Onetem. Komu nie podziękowaliśmy? Sąsiadom z Wołynia, dobrym Ukraińcom, którzy narażając życie swoje i swoich najbliższych ratowali Polaków przed piekłem na ziemi. Do księgarń trafia właśnie książka, która odsłania nieznaną kartę historii rzezi wołyńskiej.
Rysiek
Sprawdźcie, kto na tej wojnie najwięcej zarabia kto się wzbogacił o takie pieniądze że nawet nie jesteście sobie w stanie wyobrazić a stanie się jasne  po co ta wojna jest i kto tak naprawdę za tym stoi. Kto w ostatnich 20 latach wywolal najwiecej wojen konfliktów. I przypomnijcie sobie słowa Morawieckiego. Cyt" Wojna zmienia perspektywę w 5 minut, wtedy gospodarka rusza z kopyta kiedy ludzie pracują za miskę ryżu" Teatr twa  
Rysiek
@Radca Daj sobie na wstrzymanie coś???!  Nie wiem taka agresja to cie zaprowadzi do nikąd. Ludzie mają prawo pytać, wątpić, rozważać a nawet nie zgadzać się z głównym przekazem. Jeśli masz problem ze zrozumieniem tego, to ci współczuje. Na wojnach nic nje jest czarno białe. Zawsze bedą padac wzajemne oskarzenia. Ukraina powinna dążyc do porozumienia, bo wojna nie zrobiła się miesiac temu a trwa 8 lat. Więc weź sobie coś na wstrzymanie  i daj ludziom mieć odmienne zdanie. Bo to już obrzydliwe wyzywac wszystkich od ruskich troli
Rysiek
@RadcaKogo ty straszysz człowieku? Kto kogo rozliczy? Co tu się odwala? Dokąd ty zmierzasz z tymi tekstami?????? 
Jaromir
@nataszaNiemcy oddali Ukrainę Rosji, sprzeciwiając się przystąpieniu Ukrainy do NATO. Rosja nie zdawała sobie sprawy ze swojej słabości. Rosja nie zdawała sobie także sprawy z siły Ukrainy. Rosjanie sami uwierzyli w swoje kłamstwa i myśleli, że w parę dni zajmą kluczowe miasta, i że ludność Ukrainy będzie ich witać z kwiatami, jako "wyzwolicieli". Otóż ludność Ukrainy, nawet ta rosyjskojęzyczna, niekoniecznie widzi w Rosjanach "wyzwolicieli". 
Jaromir
Całkowicie wierzę w te okrucieństwa Rosjan na Ukrainie, jak najbardziej one są w stylu Rosjan. Tak właśnie zginął mój dziadek w Katyniu -ręce związane z tyłu i strzał w tył głowy. Poza tym, tak samo jak wtedy, teraz kłamią Rosjanie, że to nie oni, a pożyteczni idioci wierzą w rosyjską propagandę. Maski opadły, doskonale widać kto jest kim, tylko niektórym jeszcze łuski z oczu nie opadły i błądzą, jak zagubieni we mgle. Rosja musi zostać pokonana, a zbrodniarze osądzeni!
Jaromir
Ciekawy ten pomysł stowarzyszenia włosko-ukraińskiego, aby podczas Drogi Krzyżowej zastąpić Rosjan Polakami.
Lol
@KamilTak jest też tak uważam
Cleo
@Remek"Ambasador RP zaprotestował przeciwko określeniu "polskie obozy koncentracyjne" w amerykańskiej telewizji CNN
W reportażu amerykańskiej telewizji CNN z Polski pojawiło się określenie "polskie obozy koncentracyjne". Przeciwko użyciu tego sformułowania zaprotestował na Twitterze ambasador RP w USA Marek Magierowski. "Słowa mają znaczenie" — podkreślił we wtorek dyplomata.-
Od wilu dekad nic sie nie zmienia -kilka razy do roku to tu to tam pewne srodowiska dorabiaja Polakom "gebe" a przecietny Amerykanin sie pozniej pyta o te obozy polskie lub przemilcza niertaktowne pytanie wobec Polakow na obczyznie.
Dona
Troche jak szukanie swego "my ewangeliczni chrzescijanie w Polsce....." czyli  0.5 % na tle wiekszosciowych katolikow-ortodoksow (prawoslawnych) tez tu jestesmy choc giniemy w tlumie to zauwazcie nas. Moze ktos podac przyklad gdzie zwykly szeregowy Polak chwali sie przy woluntariacie mowiac ja "polski katolik"??? asa tacy ktorzy i ze stanow wrocili zeby pomagac.
Proznosc pastora???szukanie swego? poprawcie jak sie myle prosze
Remek
W tej samej baptystycznej stacji CBN ,ktora ogladam szef Pat Robertson nie raz sugerowal ze w Europie wschodniej (czytaj w Polsce-mowil o miejscu obozow muzeum Oswiecim) nie wierza ze istanial holokaust (dla kowbojow to anihilacja TYLKO nacji Zydowskiej) .
Myslalem wtedy ze palne czyms w ten telewizor w odruchu. Dorabial nam Polakom delikatnie "gebe" winnych niemieckich zbrodni na Polakach i Polskich obywatelach pochodzenia zydowskiego. Kilka lat temu.
Z kolei bodajze w Fox tv  ostatnio (ewent. CNN) pokazywali z podziwem jak pomagaja Polacy i dodatkowo zapewniaja opieke zdrowotna "darmowa" w Polsce Ukraincom (w stanach jest tylko prywatna i kosztuje bajonskie pieniadze-malo kogo stac a jak juz to nie pelny pakiet)
Spikierka telewizyjna zapiala z zachytu ze to "very generous" powtorzyla DWA RAZY "bardzo hojnie" . Troche poczulem sie jakbysmy byli tak dobrzy ze wrecz ....durni z dobroci.
No bo w stanach to w glowie sie nie miesci =taka darmowa pomoc zdrowotna w porownaniu z prywatna sluzba zdrowia dla super bogatych w stanach.
Krzysiek
Bardzo dobry tekst.
ames
Moment. Czy ktokolwiek z redakcji posłuchał tego, co on mówi? Czemu wywnioskowaliście z tego kazania, że Ryś krytykuje papieża? Usłyszeliście "pogaństwo" oraz "nasze" z jego ust i myślicie, że w podtekście jest to odniesienie do kultu maryjnego w katolicyzmie? Przecież w 10:30 mówi wyraźnie, że to "Duch Święty podyktował ojcu świętemu tak detaliczne słowa"....czy to wymaga jakiegokolwiek komentarza? Ryś się w 100% zgadza z papieżem i popiera ten akt. Nawet jeśli by tego nie robił, to nie ma to żadnego znaczenia. Istotna są oficjalne dogmaty w KRK, a nie prywatna opinia biskupa.

Jako nowonarodzonego katolika do niedawna przerażało mnie wchodzenie środowisk protestanckich w ekumenię, szukanie jedności z KRK. Teraz przeraża mnie bardziej brak czytania i zrozumienia Słowa Bożego przez braci, którzy powinni najbardziej rozumieć potrzebę głoszenia tam prawdziwej Ewangelii, której katolicyzm NIE głosi. Rozumiem, że musi to nastąpić, bo tak mówi Słowo Boże, ale po ludzku nie umiem tego pojąć. Opamiętajcie się...
natasza
@RealTo jest wojna Polski, tak jak wojna Piłsudskiego i Petlury. O wyrwanie Ukrainy spod wpływu Rosji. Wtedy podpisaliśmy pokój ryski, bo Zachód nie był zainteresowany wspieraniem Ukrainy, bo uważali ją jako potencjalnego sojusznika Niemiec.  Dla nas jest to nie tyle wojna militarna, co wojna o dobre imię, o zakopanie wreszcie tego topora między dwoma narodami. Zawsze ktoś za nas decydował i ulegał podszeptom diabła. Rosjanie, Niemcy, Austriacy - ci byli najlepsi w dolewaniu oliwy do ognia. To jest szansa na braterstwo. Bo traumy, wolynskie i inne już powinniśmy przepracować. Uprzejmie proszę o nie szczucie nas. To jest walka o duszę. 
Real
@Слава Україні!Pomimo prób zastraszania i zamykania ust ludziom na tym portalu, błogosławię Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. To nie jest wojna Polski. Na świecie toczy się straszniejsza wojna...o nasze dusze i o Twoją też.
Zbigniew
@Слава Україні!Chwała najwyższemu Bogu, Chwała i cześć należy się tylko Bogu.🇵🇱
konsument
Skandal wiele hipermarketów  zachodnich w tym francuskie nadal działają w Rosji!
N
Jest wojna medialna. W Rosji jest propaganda Putinowska A tu w Europie proukrainska. A ofiarami są zwykli ludzie -słowianie. 
Jezus mówi żebyśmy blogoslawili tych którzy nas prześladują.. rozumem tego nie da się ogarnąć. Serce się rozrywa na myśl o cierpieniach dzieci i niewinnych ludzi.. ale przecież Słowo Pana to Prawda..
"Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich."
Mt 5.43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził20. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; 45 tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47 I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 48 Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
nie panikuj
@Tlena putin może życzyć?
natasza
@JanuszA to nie wiesz, że prawdziwe damy wszywaja sobie w obręby spódnic ołowiane obciążniki? 
opanuj się
@HejUkraińcy mają prawo się bronić Biblia tego nie zabrania! O ile można ze wszystkimi żyjemy w pokoju! Czy pozwolisz napaść swoją  rodzinę (kobietę dzieci) w domu? Biblijne przykazanie nie mówi "nie zabijaj!" Ale brzmi dosłownie "Nie morduj" ! Więc kto tu morduje? Jedynie Putin morduje, gwałci rabuje!
też protestant ale normalny
@PROTESTANT BEZDOMINACYJNYMatko kochana, ilu takich jak ty jeszcze w Polsce fanatyków? 
Jestem za Ukrainą
@JanuszA Ty milcz! 
Janusz
@natasza„Gdy wieje wiatr historii, Ludziom jak pięknym ptakom Rosną skrzydła, natomiast Trzęsą się portki pętakom.“ — Konstanty Ildefons Gałczyński Kronika olsztyńska (1950) Źródło: Ballada o trzęsących się portkach, 1953

Źródło: https://quotepark.com/pl/cytaty/429780-konstanty-ildefons-galczynski-gdy-wieje-wiatr-historii-ludziom-jak-pieknym-pta/
Tobie też fruwa spódniczka?
Janusz
@ObiektywnyWszystko musisz komentować? Wyłącz się wreszcie!
Janusz
@DaneelKłamiesz świadomie, czy nie znasz faktów? Azow był nacjonalistyczny w 2014 roku , jak bronił Donbasu. Potem "pion" polityczny się oddzielił, startował w wyborach i dostał chyba 0,2 głosów, a jednostka została wciągnięta do regularnej armii.  - Więc nie powtarzaj kłamstw i manipulacji rosyjskiej propagandy!
Слава Україні!
@HelenaSąsiad ma 500 + A Ukraińcy stracili domy! 
Слава Україні!
piękna Слава Україні!💙💛
Слава Україні!
@KamilAle nie znaczy, że chrześcijanie mogą łamać prawo! Każdy popiera hitlerowskiego zbrodniarza putina łamie prawo ! Art.117 § 3. Kodeksu Karnego. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Слава Україні!???
@Obiektywny Co ty nie powiesz? To pamiętaj jeśli żyjesz w POLSCE? Art.117 § 3. Kodeksu Karnego. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Слава Україні!???
@Fila @Fila Kogo? Czemu kłamiesz? Udowodnij! Putin to morderca!
💙💛Слава Україні!💙💛Art.117 § 3. Kodeksu Karnego. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
przyjaciel Ukrainy!
@Lucas Co ty bredzisz?
przyjaciel Ukrainy!
@Małgosia idź stąd ! 💙💛Слава Україні!💙💛
przyjaciel Ukrainy!
💙💛Слава Україні!💙💛
przyjaciel Ukrainy!
@DaneelNie kłam! Ukraina nigdy Nie mordowała Rosjan!  Mają prawo się bronić! 💙💛Слава Україні!💙💛 Zanim skomentujesz moją wypowiedź, przeczytaj do końca poniżej! Wszystkim potencjalnym komentatorom i oponentom mojego wpisu przypominam Art.117 § 3. Kodeksu Karnego. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
zarządca dóbr!Слава У
@Martajakie służby straszysz? Jesteśmy w Polsce ! Obowiązuje nas polskie prawo a nie ruskie! WON z ruskimi ! Nie boję się FSB ani GRU czyli dawnych z KGB , tylko by spróbowali się zbliżyć do Polski! Jesteśmy w NATO chronieni ! Pogonimy ich! Putin już jest osłabiony przed dzielną postawę Obrońców Ukrainy! !Слава Україні!💙💛
zarządca dóbr
@Bez strachuNo nie wiem czy można się zawsze modlić o pokój, skoro Paweł Apostoł pisał wierzę że pod natchnieniem, Ducha Św. że o ile to od nas zależy ze wszystkimi mamy żyć w pokoju. Czyli o ile to możliwe, a skoro Pan Jezus ma przyjść i Sam zapowiedział, wojny przed Jego powrotem. to nie opóźniajmy Jego Powrotu! Ale bądźmy gotowi! 
partyzant w sieci
@MarcinUkraińcy nikogo nie mordowali! Bronić się mają prawo! W Biblii nie ma przykazania nie zabijaj ale jest przykazanie nie morduj! A mordują jedynie Rosjanie!
partyzant w sieci
@Obiektywnyidź stąd! W Polsce mieszkasz, to obowiązuje cię Art. 117 kk § 3. „Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Podejrzewam, że w każdym innym demokratycznym kraju też podobne prawo działa. za wyjątkiem chin i korei PŁN I rosji!
partyzant w sieci
@Obiektywnyidź stąd! W Polsce mieszkasz, to obowiązuje cię Art. 117 kk § 3. „Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Podejrzewam, że w każdym innym demokratycznym kraju też podobne prawo działa. za wyjątkiem chin i korei PŁN I rosji!
partyzant w sieci
@Obiektywnyidź stąd! W Polsce mieszkasz, to obowiązuje cię Art. 117 kk § 3. „Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Podejrzewam, że w każdym innym demokratycznym kraju też podobne prawo działa. za wyjątkiem chin i korei PŁN I rosji!
partyzant w sieci
@Obiektywnyidź stąd! W Polsce mieszkasz, to obowiązuje cię Art. 117 kk § 3. „Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Podejrzewam, że w każdym innym demokratycznym kraju też podobne prawo działa. za wyjątkiem chin i korei PŁN I rosji!
Radca
@ObiektywnyNo nie wierze, obiektywnego udaje? Rozpanoszył się prorosyjski troll na polskich stronach chrześcijańskich! Nie kpij! Co ty nie powiesz? No co ? No pokaż mi jakie prawo złamałem cwaniaczku? A Ty mi udowodnij, że Putin i Rosjanie nie są zbrodniarzami nazistowskimi ? Bo jak na razie to cały świat widzi zakłamania, morderstwa i gwałty i kradzieże Rosjan i Putina! A Tobie jeszcze raz przypominam, jeśli klikasz z Polski! Obowiązuje cię Art. 117 kk § 3. „Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Rozumiemy się? Nie boję się ciebie ani ruskich od Putina! Mój Bóg w Biblii obiecał, że choćby wojna wybuchła przeciw mnie nie ulęknie się serce moje, a mnie żadna plaga nie dotknie! Nie odłączy mnie nic od miłości Chrystusa! A Ja nikogo nie skrzywdziłem rak jak nie skrzywdzili nikogo Ukraińcy! Mają prawo się bronić! Rosjanie chcą zagrabić cudze ! Udowodnij mi że Donbas nie jest UKRAINY! Nie znasz historii?Tam zawsze była Ukraina! A ZSRR już dawno padło! I padnie też putinowska rosja! Pamiętaj! Rozliczą was
Obiektywny
@Radca Zachowujesz się jak terrorysta. Łamiesz prawo będąc agresywny. Naucz się polemizować.
Obiektywny
@Prawdziwy Polak!Prawdziwy polak i katolik ? https://uzbrojenie.fandom.com/pl/wiki/Zbrodnia_w_Odessie
rezerwista
@pkpidź stąd na kreml się przejdź , i nie zawracaj nam głowy!
Uczeń PANA JEZUSA
@AhMoże on myśli, że wystarczy zawierzyć Rosję Maryi?
bezimienny wyyznawca
A ciekawe czemu papieże nie byli zażenowani wyprawami krzyżowymi w średniowieczu? Co to za zwierzchnik kościoła, który boi się nazywać zbrodnie putina hitlerowskimi zbrodniami! Ukraina nie skrzywdziła nigdy Rosjan! Za to Rosjanie codziennie gwałcą, ukraińskie dzieci i kobiety, mordują ukraińskie dzieci i kobiety i codziennie rabują Ukraińców! Codziennie się to dzieje na naszych oczach! To jest z gatunku DRAMAT HORROR!, oparte na FAKTACH!
Wyznawca Chrystusa zmarłego
A ciekawe czemu papieże nie byli zażenowani jak szli na wyprawy krzyżowe? Wstyd dla Kościoła mieć zwierzchnika, który boi się nazwać zbrodnie hitlerowskie putina i rosjan zbrodniami! Ukraińcy nikogo nie skrzywdzili! Byli i są u siebie! Mają prawo się bronić
Biblista
@Leon X A jak zinterpretujesz modlitwy z Apokalipsy jako kadzidło wzięte i zrzucone na ziemię jako gromy? :)
Sprawiedliwy
@DaneelA kiedy gdzie Ukraińcy mordowali ? Proszę się liczyć ze słowami! Art 117 KK § 3 - Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
doktor
Mam dość reżimu Putina, ale modlę się aby raczej nie uniknąć sprawiedliwości , a nie o śmierć. Czy Biblia pozwala na modlitwę o śmierć wrogów? Ukraińcy mają prawo się bronić i super Chwała im za ich dzielną postawę! 
komandor
@EwaCo ruskie trole  robią na chrześcijańskiej stronie? 
Prawdziwy Polak!
@EwaNie kłam ! Nie uczono cię w kościele, że kłamstwo to grzech? Nigdy Ukraińcy tam nikogo nie zamordowali! Powiem więc więcej, że nie znaleziono żadnych dowodów na to co insynuował 24 lutego br. ten nacjonalista i zbrodniarz hitlerowski Putin napadając na suwerenny niewinny kraj! Na Ukrainie nie było i nie ma żadnych nacjonalistów! Ludzie przestańcie słuchać tych posłów Konfederacji ! Już nie długo zapewne wydalą ich z Polski razem z Ambasadorem Rosji, tak jak to dawno zrobili już Litwini ! 
Radca
@HelenaPutinowskie trole WON! Art 117 KK się kłania w tym kraju obowiązuje ! Film to kłamstwa i już go zgłosiłem do administracji youtube jako nawoływanie do terroryzmu! Jeśli masz coś coś przeciw udowodnij mi że film jesy prawdą jeśli nie to masz problem bo już złamałeś prawo polskie! Więc Won !
natasza
@pkpPo prostu okładka pokazuje ogólny trend... i tej akurat nie warto otwierać, bo wiadomo co się tam kryje,  kupa syfu, Wołyń i Bandera po raz setny, żeby przypadkiem nie zdarzyło się nam przebaczyć, spiskowe teorie, antysemityzm. 
Wole mniej sensacyjne "ciekawostki". 
pkp
@nataszaStek ciekawostek, wystarczy poszukać w historii...  natasza - czy ocenia się książki po okładce?
PKP
@ANNAJuż mieli ogłosić wynik , ale Orban się odkleił
natasza
@HelenaStek bzdur paniusiu, wystarczy luknąć na cały kanał,... Niebiańska Jerozolima, he, he
Marcin
@EwaEch.... Nawet Pan Jezus mówił: Kto ma uszy niechaj słucha. Jak ktoś nie ma uszu nastawionych na prawdę, to sieje zamęt i rozprasza. Nic nie usprawiedliwia ani śmierci Rosjan ani śmierci Ukraińców w tej wojnie. Ktoś kto wydał rozkazy i popiera wojnę nie jest chrześcijaninem. 
Wiktor
@NattiPycha podąża przed upadkiem
Ewa
Chrześcijanka nie pamięta o strasznej śmierci 50 Rosjan w Odessie w 2014.Nie wie o laboratoriach ukraińskich z bronią biologiczna która prawdopodobnie użyto by przeciwko jej ojczyznie.... 
Wiktor
@BogdanUzasadnij? -Nienawiść a może jad. Kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamień. Kto wam dał prawo osądzania?
johny
Putin nie wierzy w BOGA więc jest mniej niebezpieczny niż CEROŃSKI który twierdzi że wierzy ale chce być mordercą i mąci ludziom w głowie i ich zwodzi.Lepiej już aby jego nie było bo przynajmniej ne pociągnie do piekła ludzi którym wyprał mózg
Daneel
@nataszaWiemy tyle, co nam przekazały media, które były na usługach tych, którzy na tej jak i wielu innych wojnach w przeciągu ostatnich dekad zarobili, ale zakładając że w przypadku ze Srebrnicą masz rację, co w takim wypadku z resztą - jakie przedstawisz argumenty i fakty na to że to byli Rosjanie, a nie Ukraińcy z batalionu Azov?
natasza
@DaneelCzy ktoś tu ma nas za niedorozwiniętych, i przedstawia "fakty",  tak jak prelegenci z JW.ORG  przed niczego nie świadomym "katolikiem",  Przecież każdy zna historię masakry w Srebrnicy i próby negowania jej przez stronę serbsko-rosyjską. Więc jeśli umieszcza się Buczę i Srebrnicę razem i je neguje ... to wiadomo czyja to propaganda.
Daneel
natasza
@ChrzescijaninŻydo-mason? nie pomyliłeś przypadkiem forum? bo w chrześcijaństwie jakiego pojęcia nie ma.
Może jakieś forum ezoteryczne było by lepsze, albo o teoriach spiskowych
natasza
@Małgosia A niech wieje... i niech przewietrzy "kościółek". 
Marta
Jak im sie jakieś służby dobiorą do skóry to na czworakach zaraz się będą wycofywać  z tych słówi jeszcze przepraszać. Co za głupota, nawet nie wiadomo jak to skomentować!? 
Marta
Ceroński nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Stawia się w roli Boga, obłąkany facet woda sodowa walnęła do głowy. Pamiętam go kiedyś, teraz to inny człowiek. Zwiedziony szalonymi naukami, opamiętaj się człowieku, Putinem się nie zajmuj tylko tym co robisz ludziom. Nawoływanie do modlitwy o czyjąkolwiek śmierć jest chore. Teraz sie rakiem wycofuje że on niby nic nie ma do Putina itd bo chyba dotarło co kłapie jęzorem i jakie może mieć konsekwencje. Przypomnij sobie jakie miłosierdzie okazał Jezus człowiekowi który konał obok niego na krzyżu. Wstyd tylko przynosi  prawdziwym oddanym Bogu chrześcijanom. Bełkocze jak obłąkany, nie rozumiem dlaczego jednak mimo tego znajduje ludzi którzy go słuchają, to jest tragedia. 
Małgosia
Ależ powiało duchem świata... 
Chrzescijanin
@BRWystarczy ZNAĆ ANGIELSKI I KORZYSTAĆ Z INNYCH ŹRÓDEŁ.Jego ojciec był. WILKIEM W OWCZEJ SKORZE, ZYDO-MASON 33 STOPNIA. Jego Kazania to miszmasz chrześcijaństwo połączona z filozofia POGANSKA, ludzka, ziemska!!!!!Po to żeby ODCIĄGNĄĆ PRAWDZIWYCH CHRZESCIJAN OD CHRYSTUSA!!!!! A Jego syn to KAZNODZIEJA EWANGELIK SUKCESU JAK BENNY HINN... CZY TYM PODOBNYM KAZNODZIEJI SUKCESU!!!!! 
Kamil
@IanusDlatego że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem nie odpiszę Tobie w taki sam sposób. Żadnej propagandy, tylko Boże Słowo jest drogowskazem w tym co się dzieje teraz na świecie. Ludzie to jest portal chrześcijański, odnoście się do siebie z szacunkiem. Chwała Bogu.
natasza
@KamilBrzmisz jakbyś należał do sekty skopców lub bogomiłów, on też wszędzie widzieli koniec świata.  Mistycyzm nie ma nic wspólnego z Jezusem.
Nie oglądam telewizora, dużo czytam - książki też mam wyrzucić?
Ianus
@KamilW głowie masz już ubita śmietanę przez ruską propagandę. Wierzysz w Antychrysta, nie Chrystusa, Go się własnie wyparłeś, wypisujac takie brednie.
Kamil
Wyłączmy telewizory i włączmy myślenie. Zrobiono bożka z covida, teraz jest temat wojny. Chcą nas zastraszyć, zmanipulować, Bóg widzi jaka jest prawda i co się dzieje na Ukrainie( tam trwa stan wojny od 2014 roku). Tam brat brata zabija, nazistowski oddział Azow zabija kogo popadnie we wschodniej Ukrainie, miejmy oczy otwarte, bo prawda nie zawsze jest taka jaką nam pokazuje czarna skrzynka. Wprowadzają traktat WHO za naszymi plecami i za chwilę cyfrowy pieniądz. To odwrócenie uwagi. Znamię bestii już blisko. W Bogu nasza nadzieja. Głosmy Ewangelię i trwajmy w Jezusie Chrystusie. 
natasza
Jak ktoś żyje banderowcami i Wołyniem, to będzie wszędzie widział "zbrodnie banderowców".  Zwłaszcza, jeśli niewiele więcej widział i słyszał.

Zauważyłam jedną rzecz... nie wiem, jakie plany dalej ma Putin, bo to przebiegła bestia... ale z tego co widzę, co jest aktualne  na dzień dzisiejszy... nie ma tu wielkiego Związku Radzieckiego, który terroryzował kiedyś pół Europy Natomiast rosyjska taktyka  zaczyna przypominać styl walki Mongołów. 

Narobili strachu całej Europie... wtargnęli  na część Ukrainy, mimo że dziś wiadomo, że są za słabi, by zdobyć to całe państwo, zwłaszcza, że nie udało im się ani zabić prezydenta, ani opanować stolicy.

I doskonale zdawali sobie z tego sprawę, ze swojej słabości. że nie stać ich na tę wojnę.  Z tego, że jeśli coś zdobędą, to będzie to zdobycz krótkotrwała.
Rosja zaczyna powoli wycofywać się z północnej Ukrainy do swojej bezpiecznej bazy na wschodzie.  Tzn zostaje  wyparta przez  ukraińskie wojsko.  Pozostawiła po sobie zgliszcza, bestialsko zamordowanych ludzi.
Czy nie przypomina wam to klasycznego tatarskiego "rajdu", którego celem było mordować, łupić, puszczać z dymem, a przede wszystkim zastraszać?
I NA TO TYLKO DZISIAJ ROSJĘ STAĆ.
Kamil
@BogdanTrafione w punkt.Nikt tu nikomu źle nie życzy. Otwartych oczu i uszu nam wszystkim życzę. Przyjście Pana jest blisko. Chwała Jezusowi Chrystusowi.🇵🇱
Beata
demony wojny są zawsze takie same, dzisiaj są nad Ukrainą, posługują się ludżmi, kradną, niszczą, mordują,gwałcą,
diabeł od pokoleń nie zmienia strategii, poszukuje posłusznych mu ludzi - dzisiaj jego głównym wodzem stał się Putin, Szatan szuka ludzi wpływu. Dopóki zyjemy tu na ziemi ,my chrześcijanie , zawsze będziemy na wojnie.
JEŚLI DOBRZY LUDZIE NIC NIE ROBIĄ, ZŁO ROZPRZESTRZENIE SIĘ WSZĘDZIE.
natasza
@HelenaPrzesiedlenie czy wypędzenie. Jak tego nie nazwał... zawsze wygląda to tak samo. Jako "Jugomaniaczka" widzę tu duże podobieństwa ze zbrodniami podczas wojny w b. Jugosławii ponad 30 lat temu.
dora
przestańcie bluznic, bo to się źle skończy dla nasza to kraju, Matka Boza zawsze Polakom pomagała niedowiarki
BII
Piotr niestety powiedzial do Ananiasza ze umrze za mala rzecz jakas klasmtwo wobec Apostola. Czyli pokazal ciezar Bozego Autorytetu. Chrzescijanie tacy co pyskuja na Bozych Pomazancow nie uznaja Bozego Autorytetu, a kochaja putina tak strasznie ze by zabili Bozego Pomazanca za to ze jak to on chce zdemonzowanego morderce zniwelowac. 
Viki lud
Chory bufon, mania wielkości czy kompleks niższości a najpewniej choroba psychiczna. Nie widzę rokowań na wyleczenie.
Winter
Fałsz aż kipi z twoich słów, kto z własnej woli ciebie słuch sam sobie winien.
Helena
@nataszaa moze przesiedlenie
sa glosy o takiej opcji.
wojna jest zawsze straszna,bestialstwo jak widac nie tylko "domena" banderowcow
onet
Jaki chory człowieczek, żal mi go i wyznawców jego sekty.
Tlen
Nie życz drugiemu , co tobie nie miłe.
natasza
@Obiektywny Ta, rzeczywiście... Ukraincy na własnym terenie zrobili własnym obywatelom klasyczna czystkę etniczną bo są zawodowymi banderowcami. Czystkę robi się wtedy, kiedy się chce kogoś wypędzić, tak żeby ziemia rodzinna kojarzyła mu się odtąd z gwałtem, wstydem, stratą najblizszych. Skoro nie chce się poddać, to niech nigdy tu nie wraca. 
Monika
Popieram, więc podpisałam 🙂
Jacek
@Obiektywny Spytaj mieszanki wyzwolonych Niemiec. Jeżeli to mało to jedź w okolice Kijowa i zdaj relację, może ta cała wojnaa to tylko urojenie albo fotomontaż? Porozmawiaj z uchodźcami..
Bogdan
@WiktorUzasadnij swoj komentarz.
Bogdan
@nataszaMysle,że  nikt z komentujacych nie zamierza nikogo dusić, to byłoby wbrew chrześcijańskiej wierze i przykazaniu miłości,którym chrzescijanie mam nadzieję,sie kierują i żyją nim na co dzień. Wierzący jedynie zwracają uwagę na to,jak można  wypaczyć naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa.I należy o tym mówić,by nie prowadzic innych ludzi do byc moze duchowego upadku i pomylenia pojec.Bog mowi  wprost w swoim przykazaniu -nie zabijaj.To do Boga należy sprawiedliwy sąd.Podrawiam serdecznie.
Obiektywny
Nie wierzę w te okrucieństwa Rosjan, one są w stylu Wołynia i banderowców.
Anton
Brawo, w pełni popieram
natasza
Czytając komentarze mam wrażenie, że wielu prędzej udusiłoby Cerońskiego niż Putina. 
Olek
@TAK , TO JA prosze o link
Obiektywny
Szaleństwa ciąg dalszy  ? 
nk
To jest jak sekta i guru.
DArek K
Witam, ja bardziej z pytaniem aniżeli z komentarzem - "chwała Ukrainie" - czy to dobre chrześcijańskie hasło do walki ? 
Hej
Nie czytali, że nie walczymy z krwią i z ciałem?
Poza tym Rosja to nie tylko Putin, to także miliony, które myślą podobnie. 
BR
@PROTESTANT BEZDOMINACYJNYSkąd wiesz?
Paweł S.
Super, cieszę się, ze chrześcijanie w Polsce wychodzą z inicjatywą
Sim
Brawo. Podpisuje się pod tym!
Rako
Super! 
Adamecki
Czy wyznawcy z Kościoła Nocy wybierają się z krucjatą na Ukrainę? To logiczny krok po tak odważnych i walecznych deklaracjach. A co do kary śmierci, to nie byłbym na taki pewny na miejscu o. Cerońskiego. Kto wie czy gdyby istniała to powstał by Kościół Nocy pod tym przywództwem?
Karo
Dobre 
Prawda nas wyzwoli
To nie jest nauczanie zgodne ze Słowem Bożym.To głoszenie " Kościoła mocy" , nie ma mocy Ducha Świętego i jest gorszące. 
Bez strachu
Co za bzdury! Co Bóg zapowiedział i tak się stanie. Żyjemy w czasach ostatecznych i czy nam się to podoba, czy nie, proroctwa z Biblii muszą się wypełnić, gdyż Bóg nie jest kłamcą. Musimy modlić się o Boży pokój,o nawrócenie jak największej liczby ludzi, o Bożą wolę. Biblia mówi o wojnach, zarazach, głodzie przy końcu czasów, to nas nie minie. Jedyna nadzieja w Bogu, to On jest bezpieczną przystanią i ratunkiem, dla tych którzy Go wzywają. Chwała Jezusowi Chrystusowi. 🇵🇱
Wiktor
Większość tu, piszących te komentarze, niczym się nie różni od Putina czy Artura.
Leon X
Nie z ciałem i krwią toczymy ten bój. Apostołowie byli męczennikami i nie znajdujemy w tekstach listów by modlili się o śmierć prześladujących ich cesarzy. Apostoł Jan jedynie pozwolił sobie na szeroką krytykę tej władzy a Rzym nazwał WIELKĄ NIERZĄDNICĄ. Przeżył wszystkich kolegów to zaczął nazywać rzeczy po imieniu. 
Kobieta
Ten lider nie rozumie pewnych spraw dotyczących Bożego planu zbawienia dla całej ludzkości, dlatego kombinuje na własną rękę. 
Leon X
Naiwna i nierozsądna intencja modlitewna - a jeśli po Putinie władzę na Kremlu obejmie osoba jeszcze bardziej bezwzględna, co wtedy ? Po Leninie przyszedł Stalin i było w regionie jeszcze gorzej ... Na Kremlu sam Diabeł ma jedno ze swoich mieszkań.   Myślę, że Najwyższy takiej modlitwy nie wysłucha  
Bogdan
Biedni pogubieni ludzie,ślepi przewodnicy.
Natti
Strasznie pogubiony i zwiedziony człowiek, zjadła go jego własna pycha a jak wiadomo "pysznymi Bóg się brzydzi". Belka w jego oku przesłania mu wszystko, zwodzi "swoich wiernych" pod płaszczykiem nazewnictwa które sam siebie nadał. Obrzydliwością jest machanie Biblią pod kamerę i jednoczesne wypaczenie przesłania tej księgi. Gdyby to nie byłoby tak bardzo smutne, to byłby po prostu żałosne i śmieszne.
Helena
@RobinOn nawoływał ,by Bóg się za to wziął,tak rozumiem,a nie sam dosłownie.
Helena
@Fila on pokutował i zamiast niego został zabit PAN JEZUS
Helena
Tak ,Bóg mówi o mieczu w ręku władzy,ktory nie jest tu do smarowania masła,mówi o sędziach i sprawiedliwych wyrokach ale Ceronski odleciał w inny wymiar
Lucas
Tylko chory umysł może wymyślać takie okropności i sprzeczności. Nauki tego Pana nie są naukami Pisma Świętego.  Litera i duch tych wypowiedzi , są wypaczeniem treści Biblii która jest przecież Słowem Bożym. 
Dariusz
Przeczytaj sobie modlitwę Szczepana najlepiej na kolanach, a zobaczysz kim jesteś!
Robin
@Fila Ceronski chciał popełnić morderstwo i nawolywal innych do popełnienia morderdtwa.A to jest już przestępstwo i powinien iść siedzieć do więzienia 
Roman
nikt nie ma prawa życzyć komuś śmierci a tym bardziej takzywany chrześcijan za którego podaje pan Cieroński , Pan Jezus Chrystus powiedział w Biblii błogosławcie swoich wrogów nieprzyjaciół a nie przeklinać życzyć komuś śmierci to nasz Bóg ma władze nad śmiercią i życiem 
Fila
to Ciebie powinni tez zabic, bo zabiles madralo, 
Jah
@SlawekNiestety to katolicy są heretykami w stosunku do Słowa Bozego zawartego w Piśmie Swiętym
Darek K
@Darek K*sądzisz
Darek K
@PROTESTANT BEZDOMINACYJNYJakim sądem siedzisz, takim i ty będziesz osądzony.
Daneel
@JoannaMyślisz, że to Putin rozpoczął tą wojnę - to specjalnie dla ciebie klip: https://rumble.com/vx4cu7-opamitajcie-si-europa-pomaga-mordowa-niewinnych-ludzi-.html
Daneel
Daneel
@StanTo Putin to rozpętał? na otwarcie oczu: Myślisz, że to Putin rozpoczął tą wojnę - to specjalnie dla ciebie klip: https://rumble.com/vx4cu7-opamitajcie-si-europa-pomaga-mordowa-niewinnych-ludzi-.html
Daneel
@JaMyślisz, że to Putin rozpoczął tą wojnę - to specjalnie dla ciebie klip: https://rumble.com/vx4cu7-opamitajcie-si-europa-pomaga-mordowa-niewinnych-ludzi-.html
Filozof
Z wody powstałeś i wyparujesz.
Irek
@natasza"a baptyści nie klną, wódki nie piją.." sugerujesz ze sa "mietkie faje"? zart
bo drukuja kase swiatowa od 1944 roku ustalen w BrettonWood po wojnie ? i zycie im sie lepiej , bogaciej uklada? majtki budowane bez ograbiania i wojen? bo przejeli ziemie od czerwonoskorego a czarny zasuwal na ich majatki pokoleniami?
Odpowiedz sobie kochana na te pytania i pozglebiaj historie. Polska po 2 swiatowej byla najbardziej zniszzonym krajem , najbardziej ograbionym  i najwiekszy procent ludnosci zginal, najwieksza ofiara. My nie rozpoczynalismy tej wojny jak NiemcyRzesza i ZSRR.

www.investopedia.com/terms/b/brettonwoodsagreement.asp

Moze tez dlatego miedzy innymi ze Polacy okazuje sie za nich walczyli na frontach zachodnich i wschodnim a pozniej zostali zdradzeni, wydymani , wpuszczeni w biede i kajadany po Jalcie?
Polacy pod Monte Casinino, Tobrukiem , wyzwalajacy Belgie , Holandie , w bitwie o Anglie zawsze sie dopytywali aliantow czy bedziemy mieli wolny kraj walczac z dla od kraju-wielu bylo z kresow.
Wiesz w bogactwie i dostatku latwiej nie klac i nie chlac. Podpowiem ci ze na mijscu klna wiecej , chleja i gorsze rzeczy robia a ich dzieci to szkoda gadac. Dlatego odchodzi od wasp coraz wiecej ludzi? bo taki przyklad w kulturze i massmediach. A ile zmienia plec uff -upodabnia sie kobiet nastolatek na chlopakow. Dzieci tych wasp.
I nie dawaj mi przykladow mniejszosciowych kilku parafii protestanckich w Polsce czy gdzie indziej bo to troche inaczej dziala w krajach dominujaco katolickich czy prawo-lewoslawnych na zasadzie wybranstwa wobec wiekszosci " zwiedzionej lub ze switaa" (typowe m.in. u swidkow). Pewno kilka oaz swietych katolickich co lewituja swietoscia tez znajdziesz. O dziwo tacy tez ozazowcy jak  Chojecki czy tytulowy pastor przechodza na cudza trawe duzo mniej zielona. No ale zaklepuja sobie innosc i wyjatkowosc.
Tylko korzeni swojej nowej wiary nie znaja bo wtedy by sie brzydzili.
PROTESTANT BEZDOMINACYJNY
Ten człowiek I jego ojciec i tym podobni ludzie wcale NIE SA CHRZESCIJANAMI, TYMBARDZIEJ EWANGELISTAMI, to ukryci SATANISCI, ZYDO-MASONI, TALMUDYCZNI, KABALISTYCZNI ZYDZI. WIELU POWIE W OWYCH DNIACH PANIE CZY W TWOIM IMIENIU NIE WYRZUCALISMY ZLYCH DUCHOW I W TWOIM IMIENIU NIE ROBILIŚMY TO I OWO, A ON IM POWIE IDŹCIE PRECZ  W OGIEŃ WIECZNY, NIGDY Was NIE ZNAŁEM WSZYSCY źle CZYNIACY, DOPUSZCZJAC SIE ZLA W OGIEŃ WIECZNY!!!!!!! 
natasza
@WiktorZ tego, co wiem to zostali tam zaproszeni, ponieważ nawrócili się w katolickich grupach charyzmatycznych, byli ich liderami i z reguły 'wylecieli z hukiem', wśród pomówień. Znam kilka osób z nich osobiście. Klasyczny scenariusz z lat 90-tych, katolicka grupka staje się chrystocentryczna i charyzmatyczna. I wyrzucają ich. To akurat nie moja historia, ja z głębokiego ateizmu trafiłam do wolnych chrześcijan, a później do zielonych. I założę się, że tam nikt nikogo na siłę nie ciągnął na tą konferencję. Tu chodziło o gest pojednania dla konkretnych osób czy grup osób, które brały kiedyś udział w pewnych wydarzeniach. 
Wiktor
@nataszaPytanie się nasuwa czy ewangeliczni liderzy byli na tej konferencji z woli własnej czy zboru? Ja nie chce aby mój pastor decydował za mnie.  Ilu Pastorów teraz słucha głosu Ducha Bożego ?
natasza
Jeszcze będą z tego kłopoty.
Natomiast nie podoba mi się konstrukcja tego tekstu. O czym on właściwie jest... o zawierzeniu Ukrainy i Rosji "wiadomo komu"  przez katolickich hierarchów? Bo jakaś jedna trzecia tekstu jest o tym,  że część polskich ewangelicznych liderów ma kontakt z abp  Rysiem. 
 I dla mnie podanie informacji o ewidentnym bałwochwalstwie i zestawienie ich z pozytywnymi komentarzami ewangelicznych liderów na temat jakiejś "ekumenicznej konferencji" sprzed miesiąca, na której byli ze swoich osobistych powodów (zaczynali jako wspólnoty katolickie)... jest jakby wyręczeniem "owieczek" z myślenia  i jest wręcz zaproszeniem do rzucenia się na owych ewangelicznych liderów z pięściami. 
Nie ze mną te numery, Brunner...
trzeźwo myślący
(18) Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. (19) Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. (21) Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. (22) Podając się za mądrych, zgłupieli; (23) I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. (24) Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. (25) Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i CZCILI STWORZENIE, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
List do Rzymian, rozdział: 1, wersety: 18-25
Wiktor
Balwochwalstwo w Pełnej okresie. 
natasza
@IrekMówię o tych rosyjskich baptystach, co w łagrach siedzieli. Sołżenicyna poczytaj. Lektura obowiązkowa w liceum. I powiem, że wśród Rosjan cieszą się do dziś poważaniem. Mój rosyjski szef nie chciał uwierzyć, że mam coś z nimi wspólnego (w Polsce wiele wyznań trzyma się razem, zielonoświątkowcy z niektórymi baptystami) bo w jego pojęciu byłam zbyt "rozbrykana" ... a baptyści nie klną, wódki nie piją...
Paulos
I Maryja pomoże 🤔
Niech biskup zaprosi pana Wieje i Olechnowicza na wspólne zawierzenie Maryji- jedności siła 💪
Helena
To są ludzie pod wpływem rownież niestety ducha tego swiata czyli jednosci we wszystkim w religii rowniez,a Jezus to RELACJA,nie religia.
Agnieszka
Demon maryjny szaleje w kościele katolickim i oddawanie jemu świata we władanie, nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ale najpierw tego Boga trzeba znać. Przerażające, że ewangeliczni chrześcijanie szukają wspólnoty z katolikami.
gabriela
Nie ma jedności Ducha  pomiędzy katolikami i ewangelicznymi chrześcijanami i Pan Panie Henryku Wieja  dobrze o tym wie,a może raczej wiedział.
Ah
Ciekawe, czy papież wie ile procent PKB Rosja wydaje na zbrojenia.
Irek
@Irek"Polacy najlepszym narodem na świecie"
www.youtube.com/watch?v=KFlRAAFDX9E
na kanale  Salon24
Kazik
Naszemu pastorowi ozaowemu nie pasowal czysciec (komar) wiec lyknal stado protestanckich wielbladow placebo (autor ksiazki baptysta Howard Pitman "Placebo")
"Jesus do mlodzienca przestrzegaj oprzykazan a bedziesz zbawiony" zamienil na zbawionys za darmo z laski bo w rzekomych prywatnych listach autorstwa Pawa taki werset sie znalazl .Pawel ktory nie powtorzyl zadnej nauki i przypowiesci Jezusa!!
Kochaj blizniego swego jak siebie samego ? a co tam muzini musza zasluzyc darmowa praca dla baptystow a czerwonoskorzy oddac ziemie i skalpy.
Brawo pastorze, byly ministrancie.
Podobnie Henrykowi ze zbawinieCom ktory przyuwazyl ze ksiadz nieraz nie kleka przed oltarzem wiec zlapal sie za swiadkami zeby uniknac wielokrotnie przekladanego armagedonu wg swiadkow j.
I na zdrowy rozum Pastorze. Jezeli Bog jest Bogiem sprawiedliwym (a wiemy ze jest) to co to za sprawiedliwosc jak jedni gnoja czarno i czerwonoskorych a zbawieni sa z laski za darmo a reszta musi przestrzegac przykazan przez stulecia przed i po Jezusie.
Dodam ze ta koncepcja zbawienia za darmo wyksztaltowala sie po Lutrze sie w czesci krajow europejskich (maly skrawek swiata). Powtsala u Hussutow ktorych stonka zjadla -obecnie 90 procent laicy.
A Holandia kolebka protestancka europy rzekomo dominujaco dzisiaj agnostyczna podobnie jak Wielka Brytania. Sam nie wierze do konca ale tak na mapce zazanczono.
Wschodnie luteranskie Niemcy (tereny byle nrd) i Prusy tez agnostyczno-laickie-zero wiary.
Zachodnie tereny po polowie katolicko-protestanckie . Mapa NerdyMaps-Germany Religion map. 2011 Statistical offices od german States
Robert
Rozróżnimy między narodzonymi na nowo katolikami którzy jeszcze są w Kościele Rzymskim a kościołem Rzymskokatolickim z jego hierarchią, dogmatami i całością co sobą prezentuje.
To są dwie odrębne rzeczy, ja mogę modlić się z katolikiem o Ducha Bożego ale brzydzę się ekuenią
Irek
@IrekDla Nataszy i innych zeby uzupelnili braki i odczarowali sie relatywizowaniem historii przez falszywe , klamliwe dorabianie Polakom geby historycznej jak np. pogromy zydowskie z regoly organizowane przez cara pod zaborami jak w Bialymstoku a pozniej przez komunistyczna SB pod radzieckim nadzorem  jak w Kilecach kiedy toczyla sie debata o Polsce bodajze w Norymberdze dotyczaca przyszlosci i wolnosci naszego kraju.

"Tadeusz Kościuszko, Thaddeus Stevens & the Abolition of Slavery in America (& Poland)"

O Tadeuszu Kosciuszce, ktory chcial wyzwalac czarnych niewolnikow w stanach

culture.pl/en/article/tadeusz-kosciuszko-thaddeus-stevens-and-the-abolition-of-slavery-in-america-and-poland
Irek
@Irekprosta kobieta Whoopi Goldberg powiedziala podobnie jak Mike Tyson prawde i kawe na lawe
o2.pl/plotki/whoopi-goldberg-do-rodziny-krolewskiej-przeproscie-6751143713283008a
Irek
@IrekNawet idea tolerancji i wielonarodowosci, goscinnosci Stanow czy Kanady byla uprzedzona stukecia wczesniej przez Rzeczypospolita Obojga Narodow Polski i Litwy gdzie schronienie znajdowali i Flamandowie, Zydzi z zachodu ze swoim niemieckim Jidysz, Niemcy i Austriacy, Turcy, Tatarzy, Czesi -uciekinierzy husyccy, Olendrzy – pierwotnie osadnicy z Fryzji i Niderlandów. Ludzie wielu wyznan dominujacy polscy katolicy, Prawoslawni Litwini , protestanci , jidysz, muslimy .
I moim zdaniem troche nam bokiem ta goscinnosc i dobroc wyszla przy poteznych groznych szakalach wokol naszych granic .
Szczegolnie po potopie szwedzkim protestantow i prawoslawnym potopie moskali wspomaganych zdradzieckimi kozakami .Wojna polnocna nas dobila i tak z najlepszych katolickich dobrusiow stalismy sie niewolnikami i pariasami na stulecia.
Brytole protestanci kolonizatorzy dla porownania za panow robili w koloniach Indie, Australia, Poludniowa Afryka, Ameryki obie (falklandy), Chiny-Honk Kong itd. W RPA pierwsza rzez Holendrow Deboerow zrobili-pierwszy holokaust.
Zdecydowanie wole nasz polski model dobroci, ktory pieknie widac przy obecnej wojnie na Ukrainie! Moze warto Nataszo przejrzec na oczy i docenic ten niepowtarzalmy skarb w naszym narodzie.
Z emigracji widac to jak na dloni i bardzo wyraznie wrecz kontrastowo przy niektorych innych narodach!
ps. Nie bylo w 19 wieku innych baptystow jak tylko ci zza oceanu lub  ewentualnie poczatkowa inicjujaca garstka z Holandi i WB . Dalsza ekspansja baptystow na inne kontynenty to import zza oceanu i to z dosc miernymi efektami. Podobnie powstawanie nowych wyznan jak mormoni, swiadkowie, adwentysci i zielonoswiatkowcy wywodza sie z zaoceanicznych anglosaskich purytan/baptystow.
Irek
@Irekfragment art.
www.ciekawe.onet.pl/historia/wymazana-karta-amerykanskiej-historii,1,5597434,artykul.html

Wymazana karta amerykańskiej historii
Tomasz Borejza / Onet

Człowiek pracujący na plantacjach Luizjany "amortyzował" się w cztery lata. Po tym czasie mógł umrzeć bez straty dla właściciela, a ten kupował nowego. To tam doszło do największego powstania niewolników w historii USA, które należy do wstydliwych i skrywanych kart przeszłości tego kraju.


"Wróciłem powoli do pierwszej głowy, którą dostrzegłem - i oto tkwiła tam, czarna, zeschła, zapadła, z zamkniętymi powiekami - zdająca się spać u szczytu tego pala, a jej ściągnięte suche usta, ukazujące wąską i białą linię zębów, uśmiechały się, uśmiechały bez końca do jakiegoś nieustannego, żartobliwego snu wśród tej wieczystej drzemki" – pisał Joseph Conrad w "Jądrze Ciemności" o głowach fikcyjnych, ale wyglądających dokładnie tak, jak te należące do powstańców z Luizjany, którzy zostali złapani przez białych plantatorów. "Te głowy są głowami buntowników. Roześmiałem się gorsząc go niepomiernie. Buntownicy! Jakież określenie miałem jeszcze usłyszeć? Byli tam już wrogowie, zbrodniarze, robotnicy - a teraz znów buntownicy. Te buntownicze głowy wydały mi się bardzo uległe na palach" - dodawał.

Na południu człowiek amortyzuje się szybko"....
Irek
@IrekNie wiem co studiowalas i na ile jakosciowo , ale prawdziwa wiedza sie odkopuje , dokopuje sie w pocie czola do niej, a za korki z historii (ktorych Tobie i innym udzielam) sie z regoly placi ;) !!
Nie ma za co. Filmiki to byly szczatkowe wyznanie grzechow-wierzcholek gory lodowej.
Tych grzechow jest duzo wiecej. Jest tez powiedzenie ze Indianie z Ameryki Lacinskiej przezyli bo hiszpanscy katolicy konkwistadorzy tam kolonizowali . Ci z polnocy nie mieli takiego szczescia przy WASP-ach anglojezycznych protestantach.I to sprawdzilem okazuje sie jest prawda.
A teraz do roboty i nadrabiamy ewidentne braki. Lektura nizej. Dostepne jeszcze na web archive
www.ciekawe.onet.pl/historia/wymazana-karta-amerykanskiej-historii,1,5597434,artykul.html
https://web.archive.org/web/20140304193634/http://ciekawe.onet.pl/historia/wymazana-karta-amerykanskiej-historii,4,5597434,artykul.html
Tam powinno byc napisane karta anglosaskich protestantow (purytan-baptystow glownie) WASP
Na pewno zdajez sobie sprawe ze segregacja na anglosaskim protestanckim poludniu trwala jeszcze do lat 50-60 tych dziewietnastego wieku czyli powojennych.Po 2giej wojnie swiatowej.
Polacy moim zdaniem to jedna z najlepszych i najbardziej milych Bogu nacji .Kiedys nie mialbbym odwagi i ze skromnosci bym sie nie odwazyl. Dzisiaj widzac inne nacje smialo to mowie bez cienia pruderii. A jak widze polska mlodziez to duma mnie rozpiera i kazdego chcialoby sie usciskac choc nie wypada.
Filipinczykow i Latynosow czyli Indian tez do nich zalicze. Ciepli dobrzy ludzie w swojej masie z sercem na dloni-glownie katolicy.
I inny bunt w innym czasie i innym miejscu czarnych niewolnikow na protestanckim poludniu pasa biblijnego (baptystow)
21 sierpnia. W 1831 roku wybuchła niewolnicza rebelia Nata Turnera
Nat Turner został schwytany i stracony po dwóch miesiącach od powstania.
Z obydwoma powstaniami krwawo sie rozprawiono , torturowano ich a ich glowami ozdabiano okoliczne drogi.
Irek
@natasza "katolicy w stanach chyba nieco lepiej traktowali czarnych," Kpisz sobie?
Hiszpanie na Florydzie przyjmowali uciekinierow. gdzie mieli ustawowa wolnosc Patrz filmik
"Journey: 450 Years of the African American Experience"streszczony wyzej.
Francuzi fatycznie mieli niewolnikow ale tam prawie malo kto mieszkal w Nowym Orleanie za francuskiej wlasnosci do czasu przejecia przez stany
wiec jaka skale na powaznie traktujesz?
Z pipidowki miesciny za Francozow zmienila sie w metropolie za przylaczenia do stanow!1
Popatrz na mape frencz quoter  "french quater" Nowym Orleanie i postudiuj ludnosc Nowego Orleanu do 1803 roku! przejecia przez stany.
Przy okazji od zaufanego baptysty ktory zaslyszal od pastora baptystycznego polskiego dowiedzialem sie
ze Stalina otaczala grupa zaufanych baptystow. Stad rzekomo zaden zamach na niego nie mogl sie dlugo udac.
Do sprtawdzenia bo nigdzie tego nie znalazlem w necie.
O ile prawda to czy o takich rozyjskich sladowych ilosciowo baptystach Nataszo mowisz?
natasza
@IrekNie jestem baptystka, a nawet gdybym była, nie przyszłoby mi bronić tzw południowych baptystow, bo amerykański baptyzm z południa nijak się ma do baptyzmu niemieckiego, polskiego czy rosyjskiego. Zwłaszcza współczesnego.
Oczywiście, katolicy w stanach chyba nieco lepiej traktowali czarnych, katolicko-francuska Luizjana ma trochę inną kulturę niż protestanckie środowiska. Niestety ceną jest wszechobecne woodoo w tamtejszej religii. A to czary i przekleństwo.
Nie zgodzę się natomiast z próbą forsowania tezy, że Polacy byli tam najlepszą nacją i w ogóle najlepszy naród na świecie. Niestety imigranci z reguly byli ciemni i podatni na pseudonaukowe teorie. Na rasizm też. Wystarczy poczytać amerykańską yellow press albo polskie gazety z międzywojnia (akurat dziennikarstwo studiowałam). 
I nie ucz się historii z łzawych seriali. 
Irek
@nataszaDuzo nataszo mieszasz prostych lub bardzo prostych spraw jak chec zysku z pdeudonaukami.
Po odebraniu od Hiszpani Florydy i Francji -Luizjany wtedy 1/3 dzisiejszych stanow zarzadzanych przez Hiszpanie zaczal sie gold rush zeby zajkladac plantacje trzciny i bawelny na poludniu. Nowo przybyli emigranci szybko splacali dlug podrozy i zakladali nowe niezalezne konkurencyjne farmy jako wolni ludzie. Stad pomysl sprowadzania czarnych niewolnikow z Afryki. Poczatkowe 13 niesmialych wschodnich koloni 9nie mieli przekraczac pasa ok 100 km od brzegu-umowa z Indianami) rozlalo swoj ped na poludniowe regiony zeby zalapac sie na ten tort. Zapotrzebowanie bylo duze wiec dostarczano coraz wiecej Afrykanow, karczowano coraz wiecej obszarow pod uprawe trzciny i bawelny i oczywiscie studiowano doglebnie biblie-pas biblijny.
To Twoi purytanie przemianowani na baptystow. Innych tam prawie nie bylo.Na polnocy tez ledwo kto sie jeszce osiadl z Europy (Niemcy, Irlandczycuy, Wlosi, Polacy, Skanduynawiowie).
Te nacje szukaly swojej szerokosci polnocnej geigraficznej w ktorej lepiej sie czuli-zblizona do krrajow pochodzenia. Na poludniu jest super goraco i wilgotno.Bez klimy to katorga dla bialych.
"Zbiegło się to z dominacją anglosasów i protestantów" NIC SIE NIE ZBIEGLO
Te kolonie  (13 wschodniego pasa wybrzeza )  tworzyli Anglicy , kontrolowali Anglicy do 1776.
To oni zainicjowali niewolnictywo w tej i nie tylko tej kolonii.
Splata rekompensat FARMEROM za zniesienie niewolnictwa to 2015 rok
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/06/30/fact-check-u-k-paid-off-debts-slave-owning-families-2015/3283908001/
Stany utrzymywaly dalej niewolnictwo oficjalnie do 1863 roku. Nieoficjalnie zbizona zaleznosc  czarnych do ziemi i pana trwala w wielu miejscach do 2 wojny swiatowej-za duzo sie nie zmienilo dla tych ktorzy pozostali na poludniu. Reszta zmeczona zaczela wedrowke na polnoc badz ucieczke od demonow  niewolnictwa pasa biblijnego poludnia-goracego poludnia. Poludnia WASP glownie baptystow.
"Ta anglosaska kultura wygrała rywalizację" BREDNIE. Francuzi mieli Nowy Orlean a Hiszpanie dwa trzy miasta Florydy-Pensakola, St Augustine. Zasiedlanie 13 oryginalnych wschodnich koloni robila Korona brytyjska i nic nie musiala dominowac. Po przejeciu miast wyzej wymienionych tam mogli sobie zdominowac.Reszta nalezala do nich.
To pozniej europejczycy zaczeli zaciedlac od koncowki XIX wieku polnoc stanow. Tak powiedzmy najpierw Irlandczycy od polowy 19 wieku a pozniej reszta europy.
Maslo maslane powtarzasz i nie bardzo prawdziwa historia sie interesujesz ani map historycznych nie studiujesz.
Co do Rzeczypospolitej jak slusznie zauwazylas OBOJGA NARODOW to byly czasy kiedy nie bylismy razem i Litwini ostro najezdzali nasze tereny. Po uni od Jagielly to sie zmienilo.
To rozne narody innego wyznania i probowaly dominowac-walczyc . Magnaci Polacy te tarcia dominowali z czasem i faktycznie przez jawriei od zarzadzania wlosciami zaczeli gnoic . Inna opinia glosi ze to Ukrainscy magnaci upodobniali sie do polskich i gnoili swoich podwladnych-Wisniowiecki.ZE WZGLEDU NA KOLOR SKORY W RZECZYPOSPOLITEJ NIKT NIE PRZESLADOWAL ANI NIE ZNIEWALAL CALYCH POKOLEN baptystko nataszo. Przyswoj to.
Zbieglym czarnym niewolnikom z powstan w pasie biblijnym poludnia ucinalo sie lby i zdobilo dla postrachu drogi zeby innych czarnych trzymac w ryzach.
Patrz na filmy kunta kinte, django unchain, 12 Years a Slave (2013)-o Solomon Northup-wolnym czarnym podsteopnie sprzedanym na niewoolnika na poludnie do baptystow
natasza
@IrekWojna secesyjna wcale nie była o los niewolnika. Była to wojna starego porządku z nowym, czyli z rewolucją przemysłową. I niestety biali plantatorzy przegrali i wszystko "przeminęło z wiatrem", pałace, eteryczne panny,  dumni kawalerowie ... cały stary świat.
W Europie mieliśmy wtedy demontaż imperium osmańskiego oraz  nasze narodowe powstania, czyli dwie kultury poprzednich stuleci powoli stawały się prehistorią i symbolem degrengolady.  Mimo niewątpliwych wcześniejszych okresów świetności.
Chłopstwo koncertowo "wypięło się" na walkę i tragedię polskiej szlachty  Władcy państw zaborczych obiecali chłopom uwłaszczenie, czyli poszli z postępem i zlikwidowali niewolnictwo, do czego to polska szlachta zabierała  się jak "pies do jeża".  
natasza
@IrekPo pierwsze, dyskutujesz bardzo emocjonalnie, co uniemożliwia merytoryczną rozmowę.

Chodzi mi o to, w XVIII-XIX w. rodzi się tzw kultura masowa, ludzie powszechnie umieją czytać, ale niestety niewiele rozumieją.  Mnożą się pseudonauki, o wyższości kulturowej i cywilizacyjnej WASP.  Prości ludzie chłoną gazetowe opowieści o "dzikusach z lasu", wyprodukowane przez podróżników przekonanych o supremacji białej rasy. I nie ma tu żadnych wyjątków.
Zbiegło się to z dominacją anglosasów i protestantów w gospodarce, polityce... I oni wtedy dyktowali wizję świata... prostym imigrantom ze wschodniej i środkowej Europy także.  I ta wizja nadal pokutuje w Europie, także w Polsce.  Polscy chrześcijanie nowonarodzeni, mogli wyściskać i wycałować swoich czarnych braci, mogli podziwiać ich wiarę i bohaterstwo, a równocześnie uważać, że to biały człowiek dostarczył "dzikusom" cywilizację.

Ta anglosaska kultura wygrała rywalizację z opcją francuską, hiszpańską, turecką i narzuciła wszystkim pojmowanie świata, na długo.

Poprzednie epoki rzeczywiście były "mniej rasistowskie" być może dlatego, że istniała na świecie konkurencja w postaci dużych i zorganizowanych państw ludzi o nieco innym  kolorze skóry, nie wywodzących się w ogóle z kultury chrześcijańskiej- na przykład Imperium Osmańskie. Ten "bisurmanin" czy "pohaniec" był wyklinany przez nas  z powodu swojego pogaństwa ale nie rasy.  Biały człowiek dopiero przymierzał się do zawładnięcia światem, nauka też raczej skupiała się na alchemii niż na rozróżnianiu lepszych i gorszych ras.

Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą Obojga Narodów to tolerancja panowała w niej, dopóki ludzie mieli pełną miskę. Pierwsze problemy - powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki i kryzys ekonomiczny spowodowały wielką falę nienawiści religijnej czy stanowej.
Kozacka rzeź Żydów, nagonka na protestantów, procesy o czary, pogromy żydowskie... I od tamtej pory polską tolerancję można zaliczyć do zwykłej reklamy i nie mamy żadnego powodu, żeby domagać się od reszty świta czyszczenia nam butów. 
Zresztą ta tolerancja była zasługą wielkiego odsetka protestantów w dominujących warstwach społecznych... głównie szlachcie.  W Europie była wtedy cicha rozgrywka, świat islamu dyskretnie wspierał protestantów jako konkurencje katolików. Np. siedmiogrodzcy protestanci najlepiej czuli się pod opieką sułtana, nie katolickich Habsburgów.
Marysia
widziałam fragment jego przemowienia i odniosl sie nawet do biblii,mowiac,że" nie ma wiekszej miłosci niz ta gdy ktos oddaje zycie swoje z przyjaciol swoich",w sensie,ze zolnierze rosyjscy poswiecaja swoje zycie w obronie Rosjan,tak przemawial,na tym stadionie:''''''''(
Klos
@Elżbieta. waszym protoplastom  rozwazanie biblii nie przeszkadzalo gnebic  czarnego czlowieka zniewolonoeg i przywiazanego
do swego stanu kolorem skory. Podpowiem ze za duzo rozmawiajac z Afroamerykanami sie nie zmienilo
A i czerwonoskorych jakos ci protoplasci nie lubili
Irek
@natasza"Polski katolik nie był bratem Afroamerykaninowi," -nie mow flaszywego zdania protestantko , ani nie kreuj falszywej sugestii o polskich katolikach. Byli Afroamerykanie ktorzy przechodzili na katolicyzm z przymusowego baptyzmu pod pregiezem anglosaskiego baptystycznego/purytanskiego  poludnia.
www.smithsonianmag.com/history/history-black-catholics-in-america-180969271/

Patrzac na historie osadnictwa poloni na polnocy Illinois, Michigan itp i niektorych miast jak np. Milwaakee to miasta w ktorych osiedlali sie tworzyli biali glownie Niemcy , Polacy i czarnoskorzy uciekinierzy z poludnia "Within metropolitan Milwaukee, only residents of German or African ancestry make up a larger percentage of the population."

Czy to nie mlodsze osadnictwo polnocy stanow z ich katolickimi korzeniami jak Wlosi , Irlanczycy, Polacy, Niemcy (pewno pol na pol katolicy i protetanci) i Skandynawoiwie protestanccy upomnieli poludnie anglosaskie prtotestanckie baptystyczne (wczesniej purytanskie) zeby nie knoili kunta kinte muzina? OCZYWISCIE ze TAK! pozniej nawet z tego wojna byla polnocy z poludniem wlasnie za brata czarnoskorego kolezanko.
Dlaczego wytykasz od razu falszywie od razu ze Afroamerykanie nie byli  bratem polskiemu katolikowi skoro  w kategorii bialych osiedlensow stalismy najnizej jako Polacy. Nawet katolicy Irlandczycy z rodzimym angielskim byli przezywani jako "jednorazowego uzytku-Duffy's cut-dokument). disposable . Swiezi imigrancui irlandzcy Zostali zabici przy budowie tej  kolei. Co dopiero Polacy bez angielskiego nie asymilujacy sie szybko.
Zdajesz sobie sprawe dlaczego powstal Kosciol Narodowy w stanach- glownie dlatego ze Polacy sie nie asymilowali, trwali w polskosci  a budowali za swoje pieniadze katolickie koscioly gdzie niezgodnie z ich wola przydzielano im ksiedza Niemca  badz Irlandczyka nie mowiacego po polsku. W koncu sie oddzielili bo mieli dosc.  Niemcy budowali browary a Polacy koscioly.
Jak chcesz byc Nataszo blizsza Bogu i umilowanej prawdy to mozesz powiedziec ze Polacy niechetnie przylegali do innych kultur osadniczych z europy , izolowali sie i woleli swoje osady. Sa przyklady takich miejscowowsci na polnocy stanow. Oczywiscie z czasem ich dzieci i wnuki przestali mowic po polsku ale czesto czuli sie i nieraz nadal sie czuja Polakami. Nie znaczy ze od razu stali sie WASPami i przyswoili te mentalnosc i pogarde dla kolorowych- jak faklszywie SUFEGERUJESZ i inklinujesz zeby wybielic anglosaskich baptystow- purytan.
www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=112329862
Southern Baptists Apologize For Slavery Stance
Wiesz co mnie smieszy w tych przeprosinach "poludniowych baptystow" w art. powyzej ?
Ano z moich doglebnnych studiow , rownoz map wynika  to, ze na polnocy oni sie nie osiedlali bo tam trzcina i bawelna nie rosla niemniej faktycznie moze jakis znikomy procent ich na polnocy byl. Wrazenie po tytule jest falszywe ze to tylko ci poludniowi maja za co przepraszac. A prawda jest taka ze innych jak poludniowi niemal nie bylo. Kasa z wyzysku tez sie nie podzielili i majatkami a Afroamerykanie glosno mowia o reparacjach po dzis dzien.
Zerknij na mape baptystow i mape niewoilnictwa w stanach . Pokrywaja sie niemal IDEALNIE!! sic
Polskim katolikom znazym z tolerancji na narody w tym roznych kultur i masci (protestanci, niemieccy, austriaccy, czescy Husyci, prawoslawni Litwini, Turcy muzulmancsy, Zydzi zyjacy obok siebie w Rzeczypospolitej) ah mozecie buty w niebie czyscic polskim katolikom! Kraju BEZ STOSOW inkwizycji!! Nataszo
natasza
@IrekPolski katolik nie był bratem Afroamerykaninowi, niestety.
Wystarczy przypomnieć zamieszki w północnych stanach i rywalizację chociażby na rynku mieszkaniowym, kiedy na północ ruszyła fala poszukujących pracy Afroamerykanów.
Ani Irlandczycy, ani Słowianie jako emigranci nie byli żadnym sprzymierzeńcem czarnoskórych w Stanach.  Byli jedynie stopień wyżej w hierarchii społecznej, wiec zrównanie ich w prawach z czarnymi mieszkańcami byłoby jakimś "dyshonorem". Poza tym byli owładnięci wizją świata, w którym prym wiedzie biały człowiek. Czy to w Stanach, czy to w Afryce (bo taką wizję przekazali "gawiedzi" biali podróżnicy). Niestety, niższe społeczne warstwy  były pospolitą gawiedzią wychowaną na yellow press. 
ANNA
czy prorokowano jak zakończy się ta wojna?
Irek
@IrekKrotkie streszcenie tego filmiku

the America untold story-450 years of african american experience in st augustine          youtube.com/watch?v=PME6IMtxwZU   40 lat before Jamestwon

Tak byli WOLNI czarni konkwistadorzy  w 1513 ekspedycji 2/3 to byli czarni Juan Garrido ur zachodnia afryka-pierwszy wolny czarny na kontynencie amerykanskim .Czarmi inzynierowie, wykwalifikowani robotnicy, sklepy, wybitni  tlumacze i interpretatorzy-black spaniards
Posiadaja nieruchomosci, ziemie czesto blizko rynkow (cenniejsze)

W Hiszpani i na hiszpanskiej Florydzie liczylo sie czy jestes hiszpanem i czy katolikiem, a nie jaki kolor skory
st Augustine bylo pierwsze przed Jamestown i Plymouth Rock. Zroznicowani osadnicy narodowosciowo nawet niemcy, wlosi, tunezyjczycy, marokanczycy, pewno z 7 roznych jezykow w st augustine(w tym jezyk  z zach. afryki).

Mendez mial zasiedlic 500 niewolnikow ale uwaga tymi niewolnikami byli biali np. kryminalisci , chrzescijanie, Zydzi, jency wojenni ktokolwiek moglbyc niewolnikiem niekoniecznie -(nie kolor skory o tym decydowal ) dla kolonializowania florydy.
Okazuje sie ze niewolnicy z anglojezycznej koloni na polnocy karoliny uciekali do hiszpanskiej florydy St. Augustine.Tak do hiszpanskich katolikow gdzie znajdowali ustawowe schronienie-azyl.Pierwsze szlaki ucieczek  czarnych niewolnikow angielskich protestantow zorganizowane  ze skrytkami wiodly nie na polnoc do kanady tylko do hiszpanksiej katolickiej florydy.

Polecam caly film w oryginale.

Fort Mose-hiszpanska czesc florydy 1740 June26- Battle of bloody Mose 1821 stracili Floryde
a czarni stracili wolnosc!!

Caly filmik dostepny na
www.amazon.com/Americas-Journey-African-American-Experience/dp/B06WVFHC9D/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487606085&sr=8-1&keywords=America%27s+Untold+Journey
Irek
@Michał Prończukco zatem wie o latach prosperrity afroamerykanow w katolickiej hiszpanskiej czesci za oceanem na Florydzie.
Tak gdzie uciekali czarni niewolnicy i uzyskiwali ustawowa wonosc.
Traktuje o tym Filmik dokument "Journey: 450 Years of the African American Experience"
www.youtube.com/watch?v=oDIP5MS4GA4
America's Untold Journey - Now Available Online!
See the see the story about America's first Underground Railroad and first colony of free Blacks - America's Untold Journey: 450 Years of the African American Experience. Own it today.
https://youtu.be/oDIP5MS4GA4

https://www.facebook.com/Journey450YearsoftheAfricanAmericanExperience/
https://www.nps.gov/casa/learn/historyculture/african-americans-in-st-augustine-1565-1821.htm
natasza
@HelenaChodzi o te 650 mieszkań w Krakowie,  Dębicy i Mińsku Mazowieckim?
https://lifeinkrakow.pl/w-miescie/4255,w-krakowie-mieszkanie-plus-dla-uchodzcow-to-tylko-dorazna-pomoc
artykuł wyjaśnia....
Pomoc doraźna na pół roku, na część mieszkań jeszcze nie ma przypisanych chętnych... 

Ta pomoc od państwa to jest mikroskopijna ilość, w porównaniu z tym co robią zwykli ludzie.  Nie żebym krytykowała polskie państwo w tym momencie...
Ja wiem że sformułowanie   POLSKIE RODZINY+CZEKAJĄ LATAMI+UKRAIŃCY ...    dobrze się sprzedaje...i tak jak płaczące małe dzieci, zziębnięte pieski... 

 Rozumiem, że ty nigdy z zagranicznego socjalu... niemieckiego... czy jakiego tam, nie skorzystasz.
gosc
@Majkizrael nie chce przyjac juz nikogo
natasza
@StanStalin miał swoich "pożytecznych idiotów" , Putin ma ich także...
Helena
Wszystko pięknie ,tylko jak patrze na 2 Kor 8.11...to zastanawiam się ,dlaczego 500 rodzin w Krakowie POLSKICH nie dostało mieszkan na ktore czekali latami,bo dostali je UKRAINCY.
Przeciez trzeba pomagac  ale normalnie,bez szaleństwa.
czy ktos mając swoje głodne dziecko ,nakarmi najpierw dziecko sąsiada.
Wiadomo,że nie,to czemu tu tak nienormalnie,a inne kraje pomagają z rozsądkiem,bez samoboczego zachowania??
Michał Prończuk
@Mart7Tutaj faktycznie powinno być małe sprostowanie. W Kościele rzymskim teologia ustalana jest przez Magisterium Kościoła czy też inaczej przez Urząd Nauczycielski Kościoła rzymskiego. Urząd Nauczycielski w tym orzekaniu co jest fundamentem wiary opiera się mniej lub bardziej na Piśmie Świętym i tzw. Tradycji. Ergo pastor Skrzypkowski nie popełnił żadnego przekłamania, a jedynie nie wyraził się precyzyjnie.
Michał Prończuk
@IrekPastor Skrzypkowski już taki młody nie jest (55lat) i ma 9-cioro dzieci lub więcej ponieważ ma też dzieci adoptowane. Trochę o życiu wie.
potomek wyklętych
@CzłowiekCzy TY człowieku jesteś jednym z tych tysięcy Rosjan którzy łyknęli przemówienie Putina powołującego się na Ewangelię aby usprawiedliwić swoje hitlerowskie zbrodnie? 
pacyfista
Zgadzam się Putin = Hitler, ten sam duch i ten sam zbrodniarz! 
Słąwa Ukrainei!
@CzłowiekJaki człowiek wspiera Hitlera?
paragraf
@CzłowiekArtykuł 117 przypominam tobie, za wspieranie Putina grozi ci od 3 miesięcy do lat 5.
Mietek
Podzielam słowa Jimmy Evans'a.
Stan
Trzeba też pamiętać o Stalinie, zwłaszcza, że chodzi o ten sam naród.  O ile hitleryzm został jednoznacznie potępiony, to stalinizm nigdy tego nie doczekał. Do dziś w Rosji są miliony fanatyków tego nikczemnika. To co, rosyjskie "wojsko" robi z ukraińskimi cywilami w Ukrainie, jest spuścizną Stalina. 
Stan
@CzłowiekSzaleństwem jest to, co rozpętał Putin. Nie porównuj go do ... ukrzyżowanego Chrystusa. Tak, tak. Właśnie to całkiem jasno napisałeś. To jest bluźnierstwo.
Zamiast bronić tego nikczemnego człowieka, módl się o jego szybkie opamiętanie i upamiętanie.
Korek
@Człowiek"Też ukrzyżowany"... Chyba trochę zapędziłeś się w tych porównaniach.
Chrystus i Putin? A może siebie masz na myśli? To, że ktoś Cię skrytykuje, ma być linczem? Opanuj się!
Człowiek
To jakieś szaleństwo, nie wierzę w to co czytam. Czy szatan zaślepił wam oczy  ? Przestańcie oglądać  kłamstwa sączące się z tv każdego dnia. Całe zło sytuacji nagle Putin  ? Zabić go, zlinczować a świat stanie się rajem ? " Kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamieniem " . Czekam na lincz no proszę dalej...  do przemocy zawsze jest wielu chętnych. Chrystusa też ukrzyżowano. Palestyna, Syria, Libia, Irak, Jemen w tym ostatnim zginęło prawie 500 000 ludzi tam do dziś trwa wojna ,dzieci giną każdego dnia nie mają dostępu do wody, może też Putin jest winny ? Świat milczy? media milczą. Co zrobiłby i powiedział Chrystus a może spokojnie pisałby palcem po piasku .Wstydźcie się wy pastorzy ziejacy nienawiścią i zemstą na Putinie. 
Ja
Na plany Rosji wskazują działania i przemówienia Putina z ostatnich 20 lat. Tak zwany Zachód stał się na nie ślepy. 
x
@SlawekTo jest portal chrześcijański, nie katolicki ;) A jedynym źródłem autorytatywnym jest Pismo Święte.
natasza
@SlawekKto jest, ten jest. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy traktują chrześcijaństwo jako sposób na zwolnienie z niezwykle bolesnego obowiązku myślenia. Niestety, to tak nie działa.
Matka
Biedni to są Ukraińcy, których napadli Rosjanie. To są barbarzyńcy gwałcą kobiety, mordują dzieci i starców. To są ci biedni Rosjanie. To mordercy.
Slawek
Od kiedy opinia protestantów stała się autorytatywna?
Czy to heretycy czy przyjaciele katolików?
Może Czas się z LGBT i satanistami zaprzyjaźnić?
Slawek
Wszyscy jesteście szaleni na punkcie seksu i komunizmu... Czy wychowywali Cię zboczeńcy, czy to konsekwencje przyjaźni z USA i ich okupowanymi krajami europejskimi?
Mietek
Diabeł diabła nigdy nie zgani
Ja
W świetle prawa międzynarodowego Białoruś też jest agresorem. 
Dzejn
@nataszaWłaśnie: nie czeka się latami tylko KUPUJE (jeśli kogoś stać) A NIE DOSTAJE od państwa / miasta. 
Agata
Pięknie, to z modlitwa na ustach trzeba również działać. Organizować pomoc humanitarną braciom itd.  
Irek
@Mart7Tak ? jestes bratem ideologi baptyzmu przesladowania bialego anglosasa wobec afrykanskiego czlowieka przerobionego  przemoca na niewolnika zakutego w kajdany?
Ja nie! polski katolik
Przypomne ze to katolicko-luteranska polnoc stanow wyzwolila Murzynow z niewolnictwa za oceanem. Imigranci polnocy glownie Niemcy, Wlosi, Irlandczycy, Polacy, Skandynawowie-bo osiedlali sie w podobnych szerokosciach klimatycznych za oceanem.
Klimy kiedys nie bylo.
Irek
@Savedpastor jest mlody i nic nie wie o kolebce baptyzmu w drodze purytanizmu/puryfikacji  czyli oczyszczania sie od katolicyzmu za oceanem.
Czarni niewolnicy lub ich potomkowie (Mike Tyson) duzo moga za to o tej drodze powiedziec.
I o doktrynach na biblii a w zasadzie na prywatnych listach Pawla.
www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm
Irek
pastorze Henryku a jaki stosunek waszej nauki do przesladowania czarnych niewolnikow w kolebce baptyzmu pasa biblijnego za oceanem? Oni ci czarni niewolnicy uciekali w pierwszej kolejnosci na hiszpanska katolicka  floryde gdzie znajdowali ustawowa wolnosc.
Slucham ? Dopiero pozniej na polnoc do Kanady kolejne szlkai ucieczki prowadzily od zbawienia za darmo
katolik-stany
@Danutakatolicy przychodza do Boga! dokpadnie jak w wyznaniu wiary (nicejskim -dzisiaj Iznik Turcja) powtarzanym na kazdej mszy
Z ekumenia placebo protestanckiej formulki wypowiedzianej publicznie z imieniem Jezus? zarty? Jezus do mlodzienca "przestrzegaj przykazan" zeby byc zbawionym

Do  protestantow z laski zbawionych kilkoma wersetami z prywatnych listow Pawla
wielbiacych Pawla i ofiare Chrystusa , darmowe zbawienie za friiko , zamiast Boga
polecam kanal "protestantyzm to ignorancja"

ww.youtube.com/watch?v=JNjmys1Kgho       Miazga herezji DARMOWEGO ZBAWIENIA.
ww.youtube.com/watch?v=PQQIM2g-qfo    "Protestantyzm synowie diabelscy i Duch Sw."
ww.youtube.com/watch?v=n6PbshF_76g       Dlaczego Protestanci nie widza prawdy. Po co wam Bog ?

wszystko o Pawle na stronie -nie polecam ani tego post swiadka ani jego strony-jedynie studia o Pawle
zbawienie.com/apostol-Pawel.htm
Majk
@HelenaTo produkcja ruskich troli na potrzeby zdyskredytowania Izraela...Izrael chce przyjąc 100 tys Żydów z Ukrainy, 10 tys już przyjął...a naciąganie proroctw żeby były wiekie i duchowe to porażka i wstydPrzed Panem wszystko będzie obnażone
Majk
@HelenaTa niby niebiańska jerozolima na ukrainie to ruskie trolle-made in częstochowa...Te same głupoty co spreparowane pod zamówienie protokoły"mędrcow Syjonu"A dorabianie proroctw na potrzeby ludzkiej chwały i manipulacji maluczkimi to hańba...wszystko zostanie obnażone przed obliczem Pana
Emeryt.
Odważny Chrześcijanin mówić prawdę w dzisiejszych czasach!
Iwona
@nataszaBrak slow na tych trolli . 
katolik-stany
do  protestantow z laski zbawionych kilkoma wersetami z prywatnych listow Pawla
wielbiacych Pawla i ofiare Chrystusa , darmowe zbawienie za friiko , zamiast Boga
polecam kanal "protestantyzm to ignorancja"

ww.youtube.com/watch?v=JNjmys1Kgho       Miazga herezji DARMOWEGO ZBAWIENIA.
ww.youtube.com/watch?v=PQQIM2g-qfo    "Protestantyzm synowie diabelscy i Duch Sw."
ww.youtube.com/watch?v=n6PbshF_76g       Dlaczego Protestanci nie widza prawdy. Po co wam Bog ?
katolik-stany
@Wiesław Paluszkiewiczpolecam nasze karolickie wyznanie wiary powtarzane na kazdej mszy!!!!
katolik-stany
@AnaJako dziecko Boze i katolik biegniesz i modlisz sie jak w katolickim wyznaniu wiary powtarzanym na kazdej mszy
do Jednego Boga Ojca Wszechmogacego "wierze w Boga Ojca Wszechmogacego stworzyciela nieba i ziemi...."
Katolik-stany
@Matt7Jako polski katolik musze przyznac ze od okolo 100 lat w Polsce szerzy sie "mariawityzm" lub jego potezne wplywy (odsylam do wikiepdii)
Watykan-stolica Piotrowa z nim walczyla . Na rozancu bodajze do XI wieku mnisi i zakonnicy modlili sie TYLKO psalmami na chwale Boga Ojca !!
W stanach w Kosciele Katolickim jak raz na rok uslysze jakakolwiek piesn o Marii lub cokolwiek zwiazanego z Maria to tyle tego bedzie.
natasza
@HelenaChyba nigdy nie byłaś w Polsce. U nas nie czeka się na mieszkanie, zwłaszcza latami, a kupuje, ewentualnie dzierżawi TBS, albo buduje się niewielki domek.  Komuna, podczas której  mogliśmy jedynie czekać latami  na mieszkanie, dawno się skończyła. Są ludzie, którzy dostają mieszkania komunalne, ale procedura trwa  stosunkowo szybko. W moim mieście (40 km od Warszawy) stoi sporo komunalnych pustostanów, wystarczy wyremontować sobie, więc jeśli jesteś Polką, nie mającą gdzie mieszkać i czekasz latami na mieszkanie, to zapraszam.... Popatrz... i nie pisz bzdur. 
cel
@Leon X i wszyscy tu zapominaja znamie bestii ma byc bezposrednio zwiazane z zaprzeczeniem, wyrzeczeniem wiary w Jezusa a nie medyczne czy finansowe niezwiazane przedsiewziecia... ludzie za bardzo skupili sie na finansowej czesci a nie z czym sie wiaze, to chodzi o wiare w Jezusa jako Zbawiciela 
Przemek
@Rs-28 SarmatMasz do pewnego stopnia rację. Człowiek stworzył bogów (m.in. greckich, rzymskich, pogańskich), ale zanim to się stało, Bóg stworzył człowieka. A swoją drogą, co skłoniło cię do odwiedzenia strony o takiej, a nie innej tematyce...
Tomek
@ArekJesteś prorosyjskim trollem 
natasza
@HelenaI dobrze, niech wybrzydzają... przynajmniej mają jakąś wolę, jakieś plany. Chcą za granicę? Proszę bardzo... Może tam mają rodzinę, możliwość pracy. Dopóki człowiek może wybierać, decydować, marzyć dopóty jest człowiekiem. Nie musimy za nich wszystkiego robić, możemy jedynie wesprzeć ich , żeby jak najszybciej stanęli na nogi. I pomóc logistycznie, doraźnie.
Widzę, że wielu naszych współobywateli chciało by widzieć Ukraińców jako bezwolne kukły, najlepiej głodne i zawszone.  I oczywiście na naszej łasce, żebyśmy mogli im to wypomnieć. To diabelska logika. ...Z piekła rodem.

  Trollujesz widzę, po całości.
t
@HelenaTrollujesz widzę, jak się da i gdzie się da.
Helena
https://www.youtube.com/watch?v=F0Zirplr1xgile dostana studenci z Ukrainy.mnie to sie nie dodaje
Helena
kawalek podłogi?owszem dla uchodzcow prawdziwych,wdziecznych za ten kawałek.Niestety wielu wybrzydza,domaga się swego,wybiera miasta,do ktorych chce jechac--KRAKOW,WARSZAWA...Rząd daje takie przywileje Ukraincom,że ludzie  ,Polacy,sa zszokowani--nie dostaja mieszkan ,na ktore czekali latami,bo one sa teraz dla Ukrainców.Inne kraje nie graja z wiezy mariackiej hymn ukrainski (mowiacy m.in o Sanie),nie wywieszają flagi ukr.w sejmie obok swojej ale ,pomagaja rozsądnie,bez szalenstwa.2 Kor 8.11--13 wg posiadanych srodkow i pomagac,nie tak,by jedni mieli ulge a inni OBCIĄZENIE ale rozsądnie,wg tego co się ma ,a nie wg tego czego sie nie ma np.zaciaganie pozyczek ..
Bóg mowi o obcych przybyszach ale nigdy,by  byy przybysz miał lepiej kosztem tubylca.Wyglada na to,ze mają miec tak dobrze,by nie chcieli wracać.
j3zusowskyy
s*i*r*a*a*
Wyznawca
@PierreBiałoruś na szczęście nie ma broni jądrowej. Rosję trzeba pokonać z głową, a niestety w Rosji brakuje Brutusa. 
natasza
@Kiler51 Widzę, że niektórzy mentalnie zatrzymali się w świecie, jaki zostawiliśmy jakieś 30 lat temu. Jakieś dobre zioło chyba. Jeśli już, to Franciszkowi jest blisko do popularniej niegdyś w Ameryce Łacińskiej teologii wyzwolenia, którą zresztą zrehabilitował. Natomiast Putin wyraźnie skręca w konserwatywną stronę,  po której zawsze, ale to zawsze znajdowała się Matuszka Rosja i jej dziecię ZSRR także.Putin pali świeczki w cerkwiach, ma po swojej stronie kościelną hierarchię. A  Rosja ... no cóź, poza dużymi miastami Zachodu i postępu  nadal w niej niewiele. Mąż może żonie "przyłożyć" i o ile to nie będzie regularne "lanie" ze skutkami widocznymi gołym okiem, nikt takiego tyrana  nie oskarży o przemoc domową.  Geje otrzymują regularny "łomot", zwłaszcza na Kaukazie... A Kaukaz... tu perełka, naczelny mufti Kaukazu pochwala obrzezanie kobiet, jako środek prewencyjny przeciwko kobiecej rozpuście.  Rosja to ciemnogród.
Incognito
@GremikA co z urzędem nauczycielskim Kościoła- jeżeli nie KRK to który ma depozyt wiary jak jest tyle denominacji w której każdy mówi że ma zrozumienie i jest prowadzony a jedni wierzą chyba w Trójce Przenajświętszą a inni nie i twierdzą że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to ten sam Bóg ale w tak jakby innych rolach. Jedni twierdzą że warunkiem zbawienia jest czczenie soboty jest warunkiem zbawienia inni inaczej, jedni twierdzą że nie można jeść np.świni inni że można.
Arek
och, żeby tylko wiedział o czym bredzi interpretuąc ten swój sen.
Prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Zdrajca żełeński będzie spierdlał tak ak wcześniej janukowycz.
Helena
co o tym myslisz?kanał PL1 TVna nim NIEBIANSKA JEROZOLIMAOUkrainie
Kiler51
@obcy na tej planecieJesteś za i przeciw, taki mętlik wypowiedzi. Rosja jak Niemcy były są i będą zawsze agresywne, te państwa powinny być okupowane na a wieczność.Z terrorysta się nie paktuje ,terrorystę się LIKWIDUJE
Kiler51
Ściskał się z tym ludobojcą, zresztą Franciszek to komunista
Pierre
Nie tylko Ukraina musi się obronić ale także Rosja musi zostać pokonana. Także Białoruś jest agresorem. 
George
WELL, IF THEY TRULY INVITED JESUS CHRIST INTO THEIR LIVES AND OPENED THEIR HEARTS TO OUR SAVIOR, THEY WILL CHANGE AND ALTER THEIR LIFESTLE IN ACCORDANCE WITH THE WORD OF GOOD AND,  AS NEW CREATURES IN CHRIST,  WILL NO LONGER CONTINUE THAT SINFUL WAY OF LIFE.  AND IT NOT,  THEY CANNOT BE A PART OF CONGREGATION OF THE SAINTS OF GOD.  AMEN!
Ruben Fiasco
Może coś na temat laboratoriów broni biologicznej i ludobójstwie ukraińskim w Donieckiej i Ługańskiej?
Re
@nataszaBredzisz 
świadek czasów końca
Pierwszy raz mądre słowa Papieża!  Jan Paweł II gdyby żył od razu by potępił atak Rosji na Ukrainę nie czekałby! Jezus Chrystus i Apostołowie też potępiliby tę agresję Rosji! 
Genera
@nataszaWolne wypowiedzi ale ta mocno Trafna 
christo
@HelenaCytat z tego portalu :Niemiecki dziennik komentuje podjętą przez premiera Izraela Naftalego Bennetta próbę mediacji w wywołanej przez Rosję wojnie z Ukrainą i konflikcie z Zachodem. W zeszłą sobotę (05.03.2022) Bennett niespodziewanie poleciał do Moskwy na rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, po których rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz poleciał do Berlina na spotkanie z kanclerzem Olafem Scholzem.Czyżby się zaczynało ?
natasza
@Precz z Putinem !Akurat tam kościół prawosławny szedł pod rękę z władzą. Za cara też. Tępili protestantów. W ogóle 'komuchy' to był tylko krótki incydent w historii Rosji, która chciała podporządkować sobie Słowiańszczyzne. Rosja zawsze trzymała z konserwatyzmem. Prawosławie jest religią bardzo anty kobiecą. I bardzo pruderyjna. Swoboda obyczajowa, Tiereszkowa w kosmosie, traktorzystki to była tylko zasłona dymna, za którą były udreczone kobiety odpowiedzialne za gromadkę dzieci i pijanego męża. Rosja, ta prawosławna Rosja jest tak samo zaborcza jak ZSRR. 
świadek czasów końca
@HelenaO co chodzi z tą niebiańską Jerozolimą i gdzie na tv kiedy? W Biblii pisze coś, o dwóch świadkach w Jerozolimie, Mojżesz i Eliasz się objawią. Myślisz, że teraz? 
Precz z Putinem !
@▄▀anonymouseto prawda jednak, że duchowni byli komuchami? Szok!
▄▀anonymouse
Cyryla? starego agenta kgb" Michajłowa"??
Sylwia
@KrystekTak Krystek zgadzam się z Tobą w stu procentach! Przeraża mnie ta letniość niektórych protestantów, a i całych kościołów protestanckich w relacjach do kk. Nie chodzi o to przecież, żeby zwalczać, krytykować, czy ich poniżać, od tego jestem daleka, ale czy nie o to chodzi żeby głosić PRAWDZIWĄ ewangelię zwłaszcza zwierzchnikom kk? Żeby im uświadomić że właśnie NIE JESTEŚMY JEDNOŚCIĄ, bo oni wykreślili osobowego Jezusa na rzecz opłatkowego, bo wprowadzili jeszcze wiele złotych "środków" majacych uzależnić wiernych od siebie, a które są prawami ludzkimi, bo wykreślili drugie przykazanie i czczą bałwany, itp itd.. Żałosne te stwierdzenia o jedności, niedobrze się robi!
Helena
zobacz PL1 TV a tam NIEBIANSKA JEROZOLIMA,na ten temat
wierzący
@nataszaJedno trzeba przyznać Putin ma krew na rękach!
natasza
@wierzący ... przez odcięcie prądu będą umierały wcześniaki w inkubatorach.  nie myślę, żeby one wybierały się na Majdan, odtańczyć lezginkę jak "kadyrowcy"
wierzący
@nataszaTak, zgadzam się, ale pamiętajmy też o wierzących w Rosji odciętych od świata przez sankcje i tego tyrana Putina. Chrześcijanie będą tam prześladowani, bo mieszkają, tam gdzie jest tron szatana!
nowy człowiek
Super , że pomagamy Ukrainie! i wierzącym i niewierzący, tam! Ale poruszę ważną kwestię, czy ktoś wie jak można się skontaktować z chrześcijanami w Rosji? Zostali przez sankcje wraz z całym narodem przez jednego tyrana. Czy naprawdę jedynie modlitwa o nich musi wystarczyć? Czy Kościół Jezusa Chrystusa na całym świecie też nałożył sankcje na na Rosję gdzie też są Bracia i Siostry w Chrystusie?
natasza
@sokyZ tymi proroctwami, to czasem tak jest, że każdy wypowiada swoje pobożne życzenia. Np. odnośnie Ameryki "6. Po zmianie władzy ten prezydent, który przyjdzie, będzie bardzo zdecydowanym i wpływowym człowiekiem. Nie będzie taki, jak ten, który jest obecnie. Będzie jego przeciwieństwem."Niestety nikt nie powiedział, że ten nowy  prezydent (chodzi o Trumpa , zaprzysiężonego w 2017) swoim postępowaniem przyczyni się do wzmocnienia pozycji aktualnego pierwszego terrorysty świata. Nie mówiąc o tym, że odszedł w niesławie, trzymając się "pazurami swojego fotela". 
soky
No i przyszedł czas, kiedy można przeczytać owe proroctwa i powiedzieć "sprawdzam". Wnioski raczej przygnębiające...:(
Ten który przybył za wcześ
Boskość Jezusa jest także potwierdzona przez Jego cuda. Są one często nazywane "znakami" w Nowym Testamencie. A te zawsze coś oznaczają, w tym przypadku, że Jezus to Mesjasz. Niektóre z tych cudów to przemiana wody w wino, chodzenie po wodzie, uspokojenie wzburzonych wód, nakarmienie 5 tysięcy ludzi przez rozmnożenie żywności, wzbudzenie Łazarza z martwych czy sprawienie, że uczniowie złowili dużą liczbę ryb.
Te rzeczy wymienione, są jedynie marnym procentem tego, co zostało spisane i pamiętane. Przemiana jednak wody w wino to trochę naciągnięta historia, gdyż nie było potrzeba nawet wody do tego dzieła.
Szkoda, że nie zostały spisane rzeczy jak wywoływanie deszczu wedle swej własnej woli lub przesuwanie masywnych gór. Lewitacja i wszystko to, co z reguły jest po za wszelkim prawem fizyki.

Zaprawdę, nikt nie ma nawet cienia bladego pojęcia, co wtedy tak naprawdę się wydarzyło. Nikt nie wie, kogo Chrystus spotkał i ile razy musiał umierać będąc przez niego zabitym oraz musząc żyć ponownie nie mogąc umrzeć. 
Dowodem powinna była być Maria, matka Jezusa Chrystusa oraz jego najlepsza przyjaciółka, Maria Magdalena. Nikt tego już nie wie i nikt nie pamięta, nikt tego już nie jest byś wstanie świadom, że obie kobiety w tym co się stało, są jedynie jednym i tym samym bytem. Były jedną i tą samą osobą. Jedyną różnicą był wiek między nimi około trzydziestu pięciu lat. 
To dlatego tak bardzo obie Chrystus miłował bo kiedy umierał, ta młodsza była mu matką, a kiedy żył ponownie, nie mógł zrozumieć o co chodzi poznając ją od nowa i nie pamiętając tego. Nie pamiętając tego wraz z tym, że stworzył jedynie sam siebie będąc tym drugim. Mowa o tym drugim z innego świata równoległego.
Człowiek nie mógł uwierzyć wtedy w to, co zobaczyli tylko nieliczni nazywając to jako wniebowzięcie. Przecież jedynie ptaki mają prawo latać, lecz nie ludzie.Zniknięcie Chrystusa łatwiej było przytoczyć ostrzeżeniem dla innych w postaci krzyża wielkiej brzydoty i ohydy jako ludzkiego okrucieństwa to, co jako prawda inni nazywali herezją.
A Chrystus przecież głosił, że ponownie będzie częścią siebie wśród żywych, tak jak i my wszyscy kiedyś będziemy. Nie znając prawdy która jest po za wszelką nauką i dowodem, nie będziemy pamiętając tego. Nie będziemy tego pamiętać, bo będziemy woleć materię niż prawdę to kim jesteśmy traktując samych siebie jak rzeczy nazywając ludźmi.
Nie jesteśmy w ten sposób ludźmi. Oto bowiem zaprawdę powiadam, jest to tajemnicą życia wiecznego.
Jesteśmy wszyscy Śmiertelnikami. Śmiertelnikami nie dlatego, że można nas zabić i umrzemy. Jesteśmy śmiertelnikami dlatego, że żyjemy i umieramy wiecznie rodząc się na nowo. Jesteśmy z zewnątrz śmiertelnym ciałem ale w środku natomiast, jesteśmy nieśmiertelną duszą. To wraz z nią wędruje świadomość z której pochodzi rozum.
Zaprawdę kiedyś wszyscy umrzecie a wtedy przypomnicie sobie treść słów które tu przeczytaliście. Teraz będziecie się śmiali ale w godzinach dni waszych odkryjecie prawdę, że jedynie oszukiwaliśmy się. Będziemy żałować, że nic nie zrobiliśmy dla przyszłych pokoleń. Nic by to nam samym żyło się później lepiej na ziemi a nie jedynie naszym dzieciom.Nie będąc dobrzy dla innych, odkryjemy to, że inni nie będą dobrzy dla nas jako samych siebie. Jeśli zniszczymy ziemię, zniszczymy swój dom i samych siebie.
t
@proroctwoTylko, że tamte proroctwa były wypowiedziane w 2015 i z tamtego punktu odniesienia były wytyczane daty, czasy, jakieś półtora  roku. 
Emily
Każdemu pracującemu człowiekowi  rząd zabiera 19% podatku. Emeryci i renciści też płacili podatek do 1 stycznia 2022 roku.
Rs-28 Sarmat
No tak... Bóg stworzył z żebra. Ja pierd. Żaden Bóg niczego nie stworzył. To człowiek  stworzył bogów.
Rs-28 Sarmat
@proroctwoCzytam te wszystkie komentarze i nie wierzę że  tyle osób utknęło w średniowieczu. Bóg , Jezus, szatan ,anioły ,  przepowiednie,proroctwa. k*r*a serio? W 21 wieku?
trzcinek
@proroctwoProszę, podpisz się imieniem i nazwiskiem.
proroctwo
Wojna na Ukrainie jeszcze będzie trwała półtora roku.  Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej ani w NATO, bo taka jest wola Boża.  Rosja nadal będzie zdobywać nowe terytoria na Ukrainie ale  zwycięstwo Ukrainy jest nieuchronne. Putin jeszcze będzie rządził Rosją rok, może trochę więcej. Wszystko skończy się rosyjskim niewielkim uderzeniem jądrowym na południowy obwód doniecki, będą jednak bardzo duże zniszczenia, część z tej chmury pójdzie na Rosję. Główna chmura skieruje się na obwód rostowski w Rosji i nie osiądzie na Ukrainie. Od tego rozpocznie się klęska Putina. W przyszłości ujrzymy bardzo silną agresję bez przyczyny, okrucieństwo i przemoc wśród młodzieży z powodu wydarzeń, jakie mają miejsce na Ukrainie. Zobaczymy bardzo wiele pozbawionych opieki dzieci, które trzeba będzie karmić i otoczyć troską i dopiero potem karmić je duchowym chlebem. Słowo.
Ukraina powstająca z ruin, która zaznała rozpaczy i poznała cenę wolności. Nie przylgnie do Europy, nikomu nie da swojej zawojowanej krwią niepodległości. Nastąpi przewartościowanie w narodach i Ukraina będzie uznawana za "starszy bratni naród". Z Ukrainy Bóg wyleje swoje życie na inne narody. Widzieliśmy wielką falę emigracji z Ukrainy. Zobaczymy też bardzo dużą reemigrację. Wielu ludzi powróci do kraju z różnych stron. Zobaczyłam, jak na Ukrainę pada złoty deszcz. Był na niej jasny, złoty pyłek, zstępował na nią. To Boża łaska nad Ukrainą i takie słowo: "nie możecie służyć dwóm panom". Ukraina będzie przechodzić ten okres boleści, dopóki nie będzie miała tylko jednego pana. Teraz służy dwóm. Aż nie zostanie u niej jeden pan. Będzie wychodziła z tego stopniowo. Przyjdzie bardzo duże przebudzenie - za 10 lat. Ogarnie wiele narodów. To będzie bardzo duże przebudzenie. Putin ma zapewniony los politycznych tyranów i zło nie odejdzie od jego domu. Słowo Boże mówi: "od domu tego, kto oddaje złem za dobro, zło nie odejdzie". A polityczna elita Rosji za swój brak odwagi i milczenie również zbierze obficie.
Blue
@JezusowyTo wg Ciebie też było "tylko sensie duchowym? "
I nie zasłaniaj się kontekstem ani tym, ze to było przed zmartwychwstaniem, bo to nie przejdzie xD

Wtedy im powiedział: Teraz jednak, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie, podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją szatę i kupi go.
Łukasza 22:36 UBG
Blue
@Bogdan„ekklesia”„kościół”, po angielsku tłumaczony jako "call out" [„wywoływać”, „powoływać”]. tzn osoby - grupa osób powołana (wywaołana) w szczególnym celu, w NT ma zastosowanie do ludu Bożego, Bożego zaproszenia dla wybranych z pośród ogółu osób, by utworzyły grupę, jednak grupa ta nigdy w żaden sposób nie była zamknięta w żadną strukturę, szczególnie nie w "strukturę kościoła", ale to już inny temat...
Chcę nadmienić, że długo mógłbym pisac o tłumaczeniu słowa eklezja, wrócmy jednak uwagę, że czym innym jest jego tłumczenie, a czym innym znaczenie i pochodzenie słowa - niestety w dzisijeszych głoszeniach eklezja jest bardzo zawężone do roli : kościoła wyznań chrześcijańskich (organizacji i budynku), czego Jezus nigdy nie miał na myśli (niestety nie ma tutaj miejsca, aby ten wątek również rozwinąć i wyjaśnić).
Jezus powołał eklezję, czyli powołał grupę ludzi do tego, aby ta grupa manifestowała rządy Jego Królestwa na ziemi - bo to był najważniejszy powód przyjścia Jezusa - przyniesienie rządów Królestwa Bożego (to znów inny wątek), tzn usunięcie rządów ciemności i panowania diabła, a wprowadzenie w to miejsce rządów Królestwa Ojca, dlatego Jezus użył słowa, którego używały np. legiony rzymskie tzn eklezji. Rzymianie wysyłali wybraną przez Cezara (tzn powołaną z ogółu społeczeństwa rzymskiego albo powołaną z ogółu wszystkich rzymskich wojsk) grupę ludzi, aby ta usunęła rządy jakiegoś państwa i uwaga - nie zabierała ich do Rzymu, ale zamieniała ich w Rzymian!!!
Podsumowując, jako wierzący w Jezusa Chrystusa, jesteśmy przez Niego wywołaną z tego świata grupą ludzi, dla specjalnych celów Boga, m. in, dla usuwania rządów diabła. I teraz uwaga, dosłowne znaczenie słowa ekklesia to „zgromadzenie (świętego) rządu”
Jest to bardzo długi temat i wymaga szerszego udzielenia wyjaśnień wielu pojęć, niestety w jednym komentarzu nie jestem w stanie tego wyjaśnić tak, jak powinno to zostać wyaśnione, jednak serdecznie zapraszam Ciebie do kontaktu osobistego - zapraszam Ciebie i każdego, kogo to interesuje ten temat i kto ma otwartego Ducha na to, co Bóg chce nam o tym powiedzieć, więc zapraszam do tego, abyśmy mogli zapytać Go o to razem.

Cała Chwała Jezusowi!
Halina
@Mart7MAat7 a co to jest "santa missa"? taki chciałeś być uczony , ale wyszło jak zwykle...Msza święta pochodzi od włoskiego "La Santa Messa"- a nie missa- albo z łaciny jako ""Sancta Missa". Złożenie łacińsko włoskie "Santa Missa" nie istnieje.Poza tym, najpierw poukładaj  w sposób składny swoje myśli, bo ciężko się czyta to o czym piszesz. W mojej ocenie jesteś jak człowiek który ma belkę w oku, a innym chce pomóc w wyjęciu źdźbła. Popatrz o jakim kościele piszesz z takim zapałem, o kościele pedofilii, nadużyć. KK to kościół mamony, gdzie bez odpowiednio wysokiej opłaty to ani pogrzebu, ani  chrztu nie będzie. KK to kościół, gdzie wieloletnie małżeństwa (z dziećmi ) są anulowane jeśli się to komuś opłaca.  Pomyśl o tych wszystkich skandalach zanim zaczniesz wyliczać innym ich NIBY błędy. 
A już stwierdzenie o nie uprawianie prozelityzmu to nie wiem co miałoby znaczyć. Nie wiadomo w jakim znaczeniu użyłeś tego słowa widząc jakim jesteś znawcą terminów ....patrz "santa missa". W każdym razie w Chrześcijaństwie ma ono dwa znaczenia, jedno negatywne, a drugie pozytywne. Tu sobie zobacz https://pl.wikipedia.org/wiki/Prozelityzm i  następnym razem zastanów się proszę co chcesz napisać, i może zrób to w sposób prosty bez używania terminów, których znaczenia ,jak widać nie znasz.
natasza
@uczeń JezusaPrzepraszam, ale druga część wypowiedzi o 'zgrzytach i fałszu' jest skierowana do 'osobnika wiary' nie do ciebie. Pomyliłam piszących. 
natasza
@uczeń JezusaPrzeklinam? Używam wulgarnych słów? Chyba że według ciebie chrześcijańskie i kobiece jest sklecenie kilku koślawych zdań w trybie pytającym lub przypuszczającym, oczywiście z pomocą męża.  Nadaję z Polski, nie jestem Ukrainką, imię - pomysł tatusia, miłośnika Tołstoja. Moja walka - pogonić rosyjskich trolli na Sachalin. Wystarczająco długo obracam się w chrześcijańskich kręgach, żeby wyczuć fałsz i zgrzyt. Mówisz wiele słów, które dobrze się sprzedają... Takich pseudochrzescijanskich frazesów o 'przebaczeniu'. Ja tego nie kupuję. Ja nie mam czego przebaczać, nikt mnie nie skrzywdził ale nie będę potępiać nikogo, kto walczy tam zbrojnie. I bardzo szanuje ten ich wysiłek. 
natasza
@osobnik wiary!Nie sieję paniki. Po prostu wiem, że teraz jest wielka szansa dla Ukrainy, i nie będę potępiać nikogo, kto stawia zbrojny opór, to nie agresja, to obrona
natasza
@wierzącyModlę się i moi bracia i siostry też. Tam jednak jest realna walka, ktoś oddaje swoje życie 
natasza
@pokojowyZgadzam się, sankcje, bojkot, tępienie propagandy. Ale tam jest realna walka i naprawdę wysiłek, który mi zaimponował 
natasza
@MichałI ma przy boku pustą, naciągniętą plastycznie lalkę. Sorki, nie trawię 
pokojowy
Są lepsze sposoby niż miecz! Hakerzy już odłączyli Internet w Rosji! Odetną im prąd jeszcze to Rosjanie nic nie zrobią! :) https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/hakerzy-wy%C5%82%C4%85czyli-rosjanom-internet-spodziewajcie-si%C4%99-nas/ar-AAUipef?ocid=msedgdhp&pc=U531
Wierzący
@nataszaKażdy człowiek na ziemi jest takim samym grzesznikiem jak Putin i Hitler! 
wierzący
@nataszaTo się módl tu podaję przykład w Warszawie modlitwa o Ukrainę! Na Youtube wpisz Warszawa 24/7 - Dom Modlitwy / House of Prayer Wczorajszy wieczór była Mocna modlitwa o Ukrainę ! Efekt widzimy, że Bóg odparł atak wrogich sił rosyjskich!
uczeń Jezusa
@nataszaWstyd! Zachowuj się ! Taki język z ust chrześcijanki? I to jeszcze kobiety? A może jeszcze powiesz, że klikasz z Ukrainy walcząc tam? Kto ci dał broń? Masz jedyną mieć broń Biblię i modlitwę nie ma innej broni dla chrześcijan! Chrześcijanin ma dać przykład wiary i miłości kochać wrogów swoich! Wiem, ze w pierwszych wiekach chrześcijaństwa też byli ludzie o podobnym kłótliwym usposobieniu, ale Apostoł Paweł napisał wprost im , że są cieleśni! On wiedział co pisze, bo przed nawróceniem był cielesny i prześladował kościół. Ale z tego się nawrócił jak poznał Chrystusa! Musisz poznać prawdziwie Chrystusa! On Jest Księciem Pokoju i On dale Pokój nie jak świat! Świat dalej przez walkę zbrojną On daje inaczej! Dziś działa przez łaskę i miłosierdzie! On oczywiście przyjdzie powtórnie ale nie będzie potrzebował sił militarnych, ale pokona wroga tchnieniem swoich Ust jedynie!
Michał
@nataszaTrump to jest prawdziwy chrześcijanin a nie Biden!
Jezusowy
@BlueTylko jedynie w sensie duchowym! Naucz się czytać ze zrozumieniem Biblię!
osobnik wiary
@TedekLicz się proszę ze słowami! Masz kochać Putina, Łukaszenkę i innych wrogów, nawet jeśli działają zdemonizowani! To Jezus tylko ich pokona! Współczuję Ukraińcom, bo znaleźli się jako kozły ofiarne między politycznymi rozgrywkami Polityków Ukrainy i Rosji! Ludzie zwykli cywile nie są temu winni! Chcą żyć w pokoju uciekają z Ukrainy mimo nakazu obrony! I bardzo dobrze nikt nie ma prawa mnie zmusić do walki zbrojnej! Mam prawo być pacyfistą Szanujmy się nawzajem! Mam kategorię D w Polsce ale jak mnie zawołają w razie wojny powołam się na przekonania religijne! Mam do tego prawo ?
Osobnik wiary
@EmcikDokładnie! Jezus nadchodzi i tylko On powstrzyma diabelską rękę Putina! 
osobnik wiary!
@nataszaNie rozumiesz, że wojny musza być Jezus zapowiadał je i że mamy się nie trwożyć? Nie siej paniki! Nie powstrzymasz Putina i wojny! Jezus nadchodzi! każda wojna , każda zaraza, to zbliża nas do Jezusa! Bezprawie się rozmnoży a miłość wielu oziębnie! Jezus! nas rozliczy z każdego słowa nieużytecznego! Masz kochać wrogów nawet Putina! Putin jedynie jest zdemonizowany! Nie rozumiesz? Masz się modlić a nie walczyć zbrojnie! Znasz taką pieśń Chrystus wystarczy? Będzie gorzej Putin jako Gog Magog najedzie Izrael Księga Daniela się wypełni! A tylko Pan Jezus go powstrzyma! 
johny
@HelenaJa juz dawno odszedłem od KZ bo jak słuchałem kamińskiego i żony biskupa jak zaczęli dopuszczać kobiety do rządzenia itd itp to się przeraziłem.Lepiej jest tam gdzie 2-3 się spotyka w domu niż iść na rzeź.EKUMENIA???? co jest grane??? jaka ekumenia,jaki kompromis aborcyjny tfu!!!
johny
Przestań Kamiński mącić ludziom w głowach o ekumenii i innych Twoich zwodniczych kazaniach oraz twojej żony na temat aborcji.Oglądnijcie ludzie co ta pani mówi o aborcji to bedziecie w szoku
natasza
@Osobnik wiary Fanatyzm to jest u ciebie, pod płaszczykiem pacyfizmu i 'wybaczenia'. To sekciarstwo. Nawracając się nie stajemy się nakręcanymi zabawkami, nadal posiadamy wolną wolę, uczucia i prawo do czynnego sprzeciwu. Tupnięcie nogą, sprzeciw nie jest od razu 'brakiem wybaczenia'. Mam prawo reagować na niesprawiedliwość, stawać w obronie słabszych. 
Osobnik wiary
@nataszaNajgorszy jest taki fanatyzm i agresja zamiast wybaczenia!Jednak Jezus inaczej nauczał niż wy! Wspieram Ukrainę całym sercem ale modlitwą a nie militarnie! I wiem, ze to dzięki modlitwie Bóg sprawia , że Rosja teraz traci siły swoje ! Przestańcie osądzać natasza i Sonic nie macie prawa!
Danuta
Zgadzam się i  bardzo cieszę się że tak wiele katolików przychodzi do Chrystusa,to jednak chcę wyraźnie podkreślić że nie rozumiem dlaczego pod pozorem ,,ekumenii,, wracamy do ,, Egiptu. Wyrosłam w tej tradycji,rok pytałam Ducha Świętego o prowadzenie i wyraźnie odebrałam, gdzie jest prawda.  Nie oceniam,chce błogosławić, dzielę się tylko tym co odczuwam w moim duchu i w sercu
natasza
@SonicTen egoizm i bezduszność ma skuteczną moc przytrzymać na ziemi każdego, kto jest święcie przekonany, że "idzie do nieba". Niejeden się zdziwi. Zakochany w swojej "świętości", bojący dotknąć czegokolwiek, bo się "pobrudzi" i wyjdzie ze swojej bezpiecznej bańki. 
Sonic
@osobnik wiaryWyjątkowy egoizm! 
Bogdan
@BlueCo według Ciebie znaczy eklezja?
Blue
@PeacyficChyba słabo znasz Biblię... Samo pojęcie eklezja to termin wojenny. 
natasza
@obcy na tej planecieRosja nie potrafi rozmawiać merytorycznie. Zna tylko argument siły. Uczyła się gnąc kark pod butem mongolskich chanów. 
natasza
@osobnik wiaryWrogom to dam chętnie po głowie, tak prewencyjnie, żeby się opamiętali i do piekła nie poszli. Kiedyś mi za to podziękują. Ja pragmatyczna dziewuszka jestem. Ewangelię znam od 1987 r. 
natasza
@osobnik WiaryMiałam kiedyś szefa, Rosjanina z białoruskim paszportem. Fan Putina, przeciwnik Ukrainy, żeby nie było. W 2014 r to było. Wspominał jakieś spotkanie z Putinem bodajże w Mińsku,... może w Brześciu, nie ważne. I właśnie przyrównał Putina do Hitlera.... nie chodzi tu o zbrodnie wojennie, co o swego rodzaju charyzmę, "polityczną aureole".Nie można odmówić Rosji pewnych faktów, na przykład odbudowała swoją gospodarkę po upadku komunizmu i żyje się tam o wiele lepiej niż na Ukrainie, która od 30 lat stoi w miejscu... ALE TO CO STAŁO SIĘ AKTUALNIE,  TO BANDYTYZM W BIAŁY DZIEŃ. Putin z Hitlerem może sobie podać ręce.Póki do jeszcze nie mam czego wybaczać.
Tedek
@osobnik WiaryOsobnik ty to chyba jesteś putinowskim tropem. Demokracja i putinowska Rosja to raczej oksymoron.
Logos
@nataszaCo za brednie !!!
obcy na tej planecie
@PichtaŚwiat się spodlił i cofnął w rozwoju cywilizacyjnym! Sięganie po broń militarną, przyrównałbym powrócenie z powrotem  do bryczek konnych wychodków drewnianych, kamienowania, itd. Zamiast w XXI wieku umieć rozmawiać merytorycznie, i pokojowo, eskalują konflikty. To zdziczenie obyczajów, skoro dziennikarz uderza prorosyjskiego polityka w twarz na żywo w audycji telewizyjnej. Żenada też jest przekroczenie granic terytorium suwerennego kraju jakim jest Ukraina i strzelanie do bezbronnych cywilów!
osobnik wiary
@DalidaWiary a nie działań wojennych! Bóg zbawia wszystkich bo nie ma względu na osoby! Nie potępia dowódców i żołnierzy, bo ich kocha ! Dziś w kościele modliłem się nich wszystkich! Naprawdę straciłeś wiarę, że Chrystus i Bóg wystarcza, że On o wiele bardziej stanie w obronie swoich wybranych? Jezus właśnie w Łukasza 18 rozdziale się zapytał, czy Syn Człowieczy znajdzie taką wiarę na ziemi jak przyjdzie! Nie trać wiary Synu i Córko Boża! Bez względu na to z jakiego narodu/zawodu/stanu jesteś! Pokój Ukrainie! Pokój Rosji! Pokój Białorusi! Pokój Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii! Pokój Boży dla całej Europy! Pokój Boży dla całej Azji! Pokój Boży dla całego świata! Pan Jezus nadchodzi szykujcie Lampy Panny Mądre !
Dalida
Kaminski tez nie biedny. Taki sam nierob jak Rydzyk, bluznierca i odstepca. Nie jest mloim biskupem i  nie bedzie za te wszystkie czary ktore uprawial z Rzymem i jego kaplanami.
Dalida
@osobnik wiaryJezus nie potepil Korneliusza ze byl setnikiem italskim, lecz byl pelen podziwu dla jego wiary.
osobnik Wiary
@nataszaNie śmiej porównywać Demokratycznej Rosji do Hitlerowskich Niemiec! Módl się wybaczaj! 
osobnik wiary
@Osobnik wiarychcesz ginąć bezsensu? Proszę bardzo kto od miecza wojuje od miecza ginie! Ja nie zamierzam ja idę do niebieskiej ojczyzny i nie będzie mnie obchodzić już ziemia! O tym co w górze myślcie a nie o tym co na ziemi!
osobnik wiary
@nataszaAle masz problemy robisz z igły widły nikt nie gwałci mi żony! Uspokój się ! Moja Ojczyzna jest w niebie! Nie obchodzi mnie ten świat mogą mi zabić żonę, mnie, dzieci rodzinę i ta nie będę i nie zamierzam się bronić a nie tego kraju!  Czy kazał uczniom swoim walczyć? Czemu Paweł pisał że nie walczymy z krwią i ciałem? Jeśli nie bronię się ani rodziny to przecież  nie zgrzeszyłem! Udowodnij mi wg. Nowego Testamentu, że grzeszę! Jestem gotów zginąć dla Jezusa, nie boję się jak mi lufę podsuną pod głowę! Raz mnie już w życiu napadli! Bóg mnie uratował i jeśli zechce uratuje znów jak Szadraha Meszacha Abed Nego z Księgi Daniela!  Dla Jezusa zginę najwyżej a Bóg mnie pomści. A ja sam mam wybaczyć i odpuścić jak nie odpuścisz Ojciec Niebieski ci nie przebaczy! Rozumiesz? Czytaj BIBLIĘ , znasz w ogóle Biblię? Czy znasz Ewangelię? Chyba   ze myślisz  w starotestamentowy i literalny sposób? Jezus powiedział, że dziś mamy kochać wrogów! Nie zapominaj ! Kazanie na górze z Ewangelii Mateusza się kłania!
natasza
@krzyśNie tylko modlitwą. Chociażby oddanymi głosami. Największą hańbą  Europy jest milczenie i kolaboracja niemieckich chrześcijan z Hitlerem. Nieliczni się  wyłamali, i zapłacili cenę.
natasza
@Osobnik wiaryPomsta należy do Boga, zemsta jest czymś wtórym,  wykalkulowanym. Natomiast nie powiedział tego o obronie. Będziesz patrzył biernie jak gwałcą twoją żonę?  
osobnik wiary
@nataszaNie walczymy z krwią i ciałem, nie zapominajmy, że jedynym wrogiem chrześcijan jest diabeł i grzech! Macie innych wrogów? Jeśli tak to jeśli wy nie odpuścicie to i OJCIEC nie odpuści Wam! POMSTA DO BOGA zostaje ! jedynie Bóg ma prawo się mścić i bronić!
Osobnik wiary
@nataszaNie walczymy z krwią i ciałem, nie zapominajmy, że  jedynym wrogiem chrześcijan jest diabeł i grzech! Macie innych wrogów? Jeśli tak to jeśli wy nie odpuścicie to i OJCIEC nie odpuści Wam! POMSTA DO BOGA zostaje ! jedynie Bóg ma prawo się mścić i bronić!
krzyś
@nataszaAle tylko modlitwą
natasza
@PeacyficChrześcijanin ma prawo bronić siebie, ma obowiązek bronić swoją rodzinę i ma prawo bronić swojej ojczyzny. Bierność chrześcijan to jest coś, za co mi wstyd... jak analizuję historię... zadaje sobie pytanie "gdzie byli wtedy ludzie wierzący",
Peacyfic
@PeacyficCo to za bezsensowny niebiblijny przekaz chrześcijanina? Chrześcijanie nic innego nie mogą i nie mają prawa robić jak jedynie się modlić! Chrześcijanin nie ma prawa brać udziału w jakiejkolwiek wojnie ! Kto od miecza wojuje od miecza ginie! Na miejscu mieszkańców Ukrainy nie wziął bym udziału w walkach! 
Peacyfic
Co to za bezsensowny niebiblijny przekaz chrześcijanina? Chrześcijanie nic innego nie mogą i nie mają prawa robić jak jedynie się modlić! Chrześcijanin nie ma prawa brać udziału w jakiejkolwiek wojnie ! Kto od miecza wojuje od miecza ginie! Na miejscu mieszkańców Ukrainy nie wciął bym udziału w walkach! 
Emcik
@BeataOglądalnośc jak Jezus?
Emcik
Ezechiel 38 rozdział  i co możecie więcej zrobić skoro musi dojść do zajęcia tych terenów?
Joa
Módlmy się o BOŻĄ interwencję w tej sprawie.Powstrzymanie putinowskich chorych ambicji aby odtworzyć ZSRR i z wolnych narodów zrobić niewolników.
Joanna
@MagdalenaJakbym trolla czytałaRosja jest agresorem. Bezwzględny tyran i psychopata kgbista Putin ma za nic życie ludzkie i dobro narodów. 
daneel
@AnonimO czym ty w ogóle piszesz - jak się twój wpis ma do zacytowanego fragmentu?
Pielgrzym
2Kor 6:14-18: "Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami — mówi Pan Wszechmogący."
natasza
@JagodaWłaśnie, niektóre protestanckie czy o zgrozo ewangeliczne doktryny rozrosły się do tak niebotycznych rozmiarów, że przesłaniają wszystko, osiągnęły gabaryty jakiejś nowej "żelaznej kurtyny", skutecznie oddzielającej od siebie ludzi. Gdzie ta chrześcijańska, dziecięca prostota, ta "naiwna" miłość.  Tak sobie patrzę i myślę, kto tu jest większym legalistą, kto tu bardziej ufa uczynkom.  Nigdy nie byłam świadomie katoliczką, nawet na bierzmowanie już się nie załapałam, więc od ponad 30 lat kościół katolicki jest dla mnie obcy.  Protestanci wygenerowali sobie wielki problem "uczynkowość", jakiś wręcz szowinizm. 
Krystek
@BeataTu nie ma miejsca na życzenia, Bóg Jehowa określił drogę i nie ma co dywagować. Albo szacunek i posłuszeństwo by być dzieckiem Boga albo koncert życzeń i być sługą szatana, Proszę pomyśleć czyją wolę mamy pełnić jako stworzenie Boże. Krystek.
Paweł
@BeataAmen! Przykre tylko, że pastorzy zamiast do tego zachęcać, to piszą jak każdy innych celebryta.
natasza
@KoketAle tym republikom dobrze jest w Rosji. Wiele z nich klepałoby biedę - owszem są wyjątki, jak Jakucja.  Nie mają ani tradycji państwotwórczych, ani świadomości narodowej, w większości są dwujęzyczni, Wielu "autochtonów" wybiło się i dorobiło majątków.  Republiki środkowoazjatyckie wyszły źle na samodzielności. Reszta, gdyby się oddzieliła mogłaby skończyć tak jak one, ewentualnie jak te biedniejsze pozostałości po rozpadzie Jugosławii.  Do samodzielności trzeba mieć i rynki zbytu, i pomysł, i elity. 
natasza
@Charliedokładnie, ja nie rozumiem, dlaczego wierzący, również w Polsce tak zachwycali się Trumpem, traktując go  jak jakiegoś pomazańca.Rozpychał się w życiu łokciami, nazywając to amerykańskim sukcesem. notorycznie wyłaził z niego rasista,.Dwukrotny rozwodnik, o bardzo przedmiotowym podejściu do kobiet - co akurat mnie "ruszyło" najbardziej.
natasza
Pastor Cyrikas był "zagorzałym katolikiem" ... chyba to tłumaczy to zacietrzewienie, które dostrzegam.
Koket
Jest jeszcze jeden sposób😀 Rosja to kraj który ciemięży wiele republik. Co by się stało jak by poszczególne republiki zaczęły przygotowywać się do powstania 🤔
krótki komenarz DT
Bardzo powierzchowna, błędna teologia tego człowieka uwiodła ..dobrze, że niewielu!
Charlie
Tym bardziej katastrofalna była przyjaźń Trump z Putinem. To wina również kościołów zielonoświątkowych, mormonów, którzy popierali Trumpa nie widząc zagrożenia ze strony Rosji. Krótkowzroczność przywódców konserwatywnych kościołów, którzy protestowali przeciwko Bidenowi.  To za tej prezydentury wzmocniono flankę wschodnia NATO. Trump chciał byśmy płacili za pomoc USA.
Matt
Biden nawet nie pamieta ze jest prezydentem a jak juz nim zostal to zniosl sankcje na nord str2, to klamca potrzebny elitom. A Johnson ma przecieko sobie francje i niemcy ktore wspieraja putina. A na koniec, mieszjancy wschodniej ukrainy to Rosjanie ktorzy juz czekaja na swoich z kwiatami. 
Pichta
Sankcje już powinny być zastosowane, a nie dopiero jak rozpocznie się wojna. 
Beata
Życzę ,aby chociaż połowa pastorów protestanckich miała taką oglądalność jak Marcin Zieliński lub ks. Szustak, chyba nie ma w Polsce Kościoła protestanckiego, który by nie uległ rozłamowi lub rozpadowi, każdy ma rację i każdy protestant ocenia i osądza innych, brak pokory i pokuty jest nagminne we wspólnotach protestanckich, błogosławmy innych i uczmy się od siebie nawzajem. A wiele można się nauczyć od wspólnot charyzmatycznych KK
Beata
Może chrześcijanie , ludzie wiary w moc Imienia Jezus, powinni stanąć przeciw demonom wojny, stanąć w modlitwie wstawienniczej, przeciwstawić się NWO, a nie dewagować ludzkim myśleniem, ludzie wiary zacznijmy się jednoczyć,łączyć , stawać razem w modlitwie. Nie wiesz jak się modlić, wstawiaj sie na językach. czas jest krótki, demony to wiedzą. Bóg z Wami.
Wierny Bogu
Chrześcijanie niszczyli i niszczą. W przeszłości bibliotekę babilońską twierdząc że bred ie wypisują a pismo Święte  powieliło te inf. Jak ziemia okrągła a wiedziano od tysięcy lat o tym a Kopernika chcieli zaa to spalić ziemia  za Kolumba płaska i jak koniec wody to spadną w czeluścią przepaść. Kościołowi chodziło o wprowadzenie ciemnoty na świecie. Lud ciemny i wystraszony daje się lepiej kierowaćTak jak teraz robią media i psełdo lekarze. Nosić kagance i szypac się. Bo umrzesz. Wszystko wokół kasy się kręci. Chrześcijanie grabili mordowali w imię Boga  bo tylko oni byli godni zbawienia.. Ksiac mówi na mszy mudlcie się do Jezusa, a biblia mówi nie miejcie boszkow figur obrazów do których się będziecie modlić bo UMRZECIE!! Modlitwa ma być tylko do jedynego Boga. A nie do symboli. 
Wafel
Ja tu widzę że sami idioci 
Wiktor
@JagodaBiblia ma racje. To Słowo Boże jest podstawa wiary człowieka i wg tegoż Słowa postępujmy. Dosłownie. 
amazinggrace_rb
@JagodaShalom kochana :) odszedłem duchowo z Krk już kilka lat temu, dlaczego po poznałem prawdę Ewangelii i zawołałem do Jezusa Chrystus aby mnie uratował. Został moim Panem i Zbawicielem. Poprosiłem o napełnienie mojego serca Jego obecnością. Bóg dał mi do zrozumienia, że tylko Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej drogi. TYLKO CHRYSTUS jest drogą. Bless 🙏❤️🙌😇
Magdalena
My powinniśmy się modlić za każdego cywila.Niech Bóg ochroni ludzi którzy są skazani na cierpienie przez to że dwa mocarstwa ścierają się pomiędzy sobą.To się stać musi.Jak Babilon z Egiptem mieli wojnę to Jozjasz nie potrzebnie wtrącił się pomiędzy .Stracił życie .To jest polityka jedna i druga strona ma swoje za uszami .My czekamy na Pana Jezusa On i tylko On może to ogarnąć i Niech będzie Jego wola.
basia
@JagodaNikt nie jest bez grzechu,wszyscy zgrzeszyli i nie ma sprawiedliwego ani jednego (List do Rzymian 3,10-18).Nie chodzi o przerzucanie się racjami  między katolikami i protestantami,ale  o głoszenie prawdziwego Jezusa  Chrystusa i to Zmartwychwstałego,Lwa z pokolenia Judy.W mocy Jego  Krzyża i Zmartwychwstania  jest zawarta cała  Prawda.Nasze zycie  wieczne, zależy od tego.Nie toczymy bowiem walki przeciw ciału i krwi ,ale przeciwko  rządcom ciemności tego świata ,przeciwko duchowemu złu  na wyżynach niebieskich(Efezjan 6,12-18).Racja jest w tym,że aby brać udział w tej walce  trzeba ubrać  całą zbroję wiary ,a sila do walki jest z mocy Jego Krzyża i Zmartwychwstania.To nie pochodzi od ludzi,ale od Jezusa i Ducha  Swiętego ,którego  posłał.Ludzkie animozje,sztuczne kompromisy,tzw .zblizanie stanowisk w sprawach wiary są w obliczu Pana Naszego Jezusa Chrystusa jak splugawiona szata(Izajasza 64,5).Zwycięstwo i racja jest   w Jezusie  Chrystusie.
Krystek
Rzecz w tym że nauczanie i liturgia kk, według Słowa Bożego jest obrzydliwością dla BOGA JAHWE KTÓREGO OBJAWIŁ JEZUS CHRYSTUS . TO ZLEPKA Słowa Bożego z pogańską tradycją co autoryzowane przez papierzy którzy za nic mają Postanowienia Prawa Bożego zmieniają je wynosząc się ponad ustanowienia Boga . Warto po googlować z pytaniem czy papierz jest masonem z najwyższym stopniem w tajemniczenia , czy ta organizacja czci lucyfera czyli diabła który jest ich bogiem czy wierzących traktują jak stado bezrozumnych owiec które wiodą do swojego kościoła który jest matką wszetecznicą kościoła ekumeni i świata Wszyscy którzy idą za nauką tego osobnika i jego organizacji zmierzają na zatracenie o którym mowa w Objawieniu Jana, polecam wykłady profesora Walter Veith Totalny Atak, na początek odcinek 17, pozdrawiam.
Krystek
Rzecz w tym że nauczanie i liturgia kk, według Słowa Bożego jest obrzydliwością dla BOGA JAHWE KTÓREGO OBJAWIŁ JEZUS CHRYSTUS . TO ZLEPKA Słowa Bożego z pogańską tradycją co autoryzowane przez papierzy którzy za nic mają Postanowienia Prawa Bożego zmieniają je wynosząc się ponad ustanowienia Boga . Warto po googlować z pytaniem czy papierz jest masonem z najwyższym stopniem w tajemniczenia , czy ta organizacja czci lucyfera czyli diabła który jest ich bogiem czy wierzących traktują jak stado bezrozumnych owiec które wiodą do swojego kościoła który jest matką wszetecznicą kościoła ekumeni i świata Wszyscy którzy idą za nauką tego osobnika i jego organizacji zmierzają na zatracenie o którym mowa w Objawieniu Jana, polecam wykłady profesora Walter Veith Totalny Atak, na początek odcinek 17, pozdrawiam.
Krystek
@AIDRzecz w tym że nauczanie i liturgia kk, według Słowa Bożego jest obrzydliwością dla  BOGA JAHWE KTÓREGO OBJAWIŁ JEZUS CHRYSTUS . TO ZLEPKA Słowa Bożego z pogańską tradycją co autoryzowane przez papierzy którzy za nic mają Postanowienia Prawa Bożego zmieniają je wynosząc się ponad ustanowienia Boga . Warto po googlować z pytaniem czy papierz jest masonem z najwyższym stopniem w tajemniczenia , czy ta organizacja czci lucyfera czyli diabła który jest ich  bogiem czy wierzących traktują  jak stado bezrozumnych owiec które wiodą do swojego kościoła który jest matką wszetecznicą kościoła ekumeni i świata Wszyscy którzy idą za nauką tego osobnika i jego organizacji zmierzają na zatracenie o którym mowa w Objawieniu Jana, polecam wykłady profesora Walter Veith Totalny Atak, na początek odcinek 17, pozdrawiam.
Elżbieta.
@MolaWlasnie przez takich ludzi, ktorzy rozwazaja Biblie, tylko wedlug swojej interpretacji, powstaja sekty, odlamy I podzial. Kosciol Swiety, zbudowany na Skale, a jest nia Jezus Chrystus,, To jest Kosciol Prawdziwy, choc nie wszystkim podobaja sie Jego sludzy I Pasterze,to jednak Bramy piekielne Go, nie przemoga. W Nim, trwajmy, a z grzechem walczmy, az Przyjdzie Pan Jezus na Ziemie. 
Elzbieta
@PioterNie ma Ciala, bez Krwi I Krwi, bez Ciala. Czy, pod postacia Ciala.. tylko, czy, pod postacia Krwi,.. to Jest Zywe Cialo Jezusa Chrystusa. Amen
Jagoda
@IrmaA ja powiedziałabym za Jezusem: „kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamieniem”. Niektórzy protestanci tez maja swoje rytuały i myślę, ze największym błędem niektórych z nich jest myślenie, iż tylko oni mają rację. 
Józef
@AnonimRaczej matce Jezusa. Bóg nie miał matki bo jest od wieczności.
Wanda
@GremikKochany Gremiku!Wszystko dobrze napisałeś,ale na tym świecie mamy głosić Prawdę w Jezusie Chrystusie.On się po  to narodził i przyszedł na swiat,aby dać swiadectwo Prawdzie.Pycha czy pokora w życiu ucznia Jezusa mają znaczenie,bez wątpienia ,bardzo duże. .Nieustanna walka  z pożądliwościami ciała trwa  i będzie trwała do końca tego świata.Najważniejsza jest jednak Prawda ,trwanie w niej i jej głoszenie.To czyni  nas prawdziwymi uczniami naszego Pana Jezusa  Chrystusa i jest cenne w Jego oczach.Bojażliwi  Królestwa Bożego nie odziedziczą.
Łukasz
Pięknie bracie! A właściwie bracia, że z serca poddaliście się nauce Pana i prowadzeniu Jego Ducha!! Ogromnie się cieszę, i zachęcę kościół domowy w Kościanie, byśmy mogli wziąć z was wzór. Na chwałę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ku sławie i czci Boga, Ojca. Amen. Dziękuję Wam :)
Irma
"Jesli będziecie trwać w   moim  słowie ,będziecie prawdziwie moimi uczniami.Poznacie prawdę ,a prawda was wyzwoli"(ew.Jana 8,31-32).Jezus jest  Prawdą ,Droga i  Zyciem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego.Nie potrzeba  uczniom Jezusa  żadnych  obrzędów ,żadnych świętych,żadnych ludzkich doktryn.Wszystko to jest ciemnością, i pochodzi z ducha tego świata,od  Lucyfera,a nie od  Ducha Świętego.Prawdziwi czciciele oddają Bogu cześć w duchu i prawdzie..Jesli się ktoś narodził na nowo, z Ducha Świętego,pozna doskonale  co jest prawdą ,a co fałszem bo jest prowadzony  przez Niego. Odwróci się od ciemności do światłości.W drugim liscie do Koryntian,w rozdziale 6,Apostoł  Paweł ostrzega"Cóz ma wspólnego światło z ciemnością?Albo jaka jest wspólnota Chrystusa z Belialem lub wierzącego z niewiernym?Co wreszcie łączy świątynię Boga  z bożkami?".Braćmi i siostrami są ci,którzy  mają ducha Chrystusa.Kto nie ma ducha Chrystusa ten do Niego  nie należy( list do Rzymian 8,9-11).Bracia i siostry w Chrystusie   są  grzesznikami  zbawionymi  z łaski,nie z uczynków ,aby się nikt nie chlubił.( Efezjan 2,8-9).
Dlatego jest ogromna róznica  pomiędzy prawdziwymi uczniami Jezusa  i katolikami.Ta róznica przebiega w sterze duchowej i nie da się jej pokonać na skróty,nie da się pracowac nad kompromisem, rozmiękczać  przez rózne doktryny ludzkie  pochodzące od szatana,zaciemniać przez piękne idee.Duch Święty  na to nie pozwoli.Ekumeniczne zwiedzenie ,które idzie przez świat pochodzi od szatana,który nienawidzi ludzi ,którzy chcą chwałę oddawać tylko Jezusowi Chrystusowi,Mesjaszowi,w którym mamy  zbawienie i odkupienie i na imię którego zegnie się każde kolano .Bracia i siostry  z drżeniem sprawujmy swoje zbawienie i niech Jezus Chrystus  z Nazaretu,Jeszua,Mesjasz,Król Królów  i Pan Panów i Jego Słowo  będzie kazdego dnia w centrum  waszego życia,abyście nie ulegli zwiedzeniu.
Gremik
@EwangelistWybacz ja też nim się stałem, ale jeszcze zanim opuściłem Rzymski Katolicyzm. Tak "jak nie wiesz, jaka jest droga ducha, i jak się kształtują kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz Spraw Boga, Który wszystko czyni." Koheleta 11:5 UBG Pięć lat mi zajęło zanim opuściłem KRK, zostałem przekonany jedyne przez Ducha Świętego a nie radziłem się ciała i krwi, aby nikt mi nie zarzucił, że zostałem zindoktrynowany przez jakąś sektę, zbór, książkę...Jestem wyznawcą 5 fundamentalnych Prawd! Sola scriptura (Tylko Pismo), Sola fide (Tylko wiarą, Sola gratia (Tylko łaska), Solus Christus (Tylko Chrystus), Soli Deo gloria (Tylko Bogu chwała). Nie wiesz ile komu zajmuje dochodzenie do Prawdy. A i tak nie uznaję się za doskonałego czy lepszego od katolików. Pamiętaj Bóg się pysznym sprzeciwia a Pokora poprzedza chwałę! Pozdrawiam. 
Ewangelist
@AIDKatolikom narodzony na nowo już nie jest Rzymskim katolikiem tylko uczniem Jezusa i jego naśladowca,odwraca się od ludzkich tradycji,martwych uczynków do Boga zywego,Ja też byłem kiedyś Rzymskim katolikiem ,a stałem się uczniem Jezusa.
AID
Wydaje mi się, że krytycznie wypowiadający się pastorzy nigdy nie uświadomili sobie jeszcze tego, że katolicy również doświadczają nowonarodzenia. A skoro sa katolicy, ktorzy narodzili się na nowo, to znaczy że są naszymi braćmi i siostrami, że ich ojcem jest ten sam Bóg, w którego my wierzymy. A co za tym idzie, Bóg nie dzieli ludzi na katolików, protestantów czy prawosławnych. To ludzki podział. Bóg patrzy na ludzi jako tych, którzy są już jego dziećmi, bo narodzili się na nowo i na tych, którzy potrzebują dopiero zbawienia. Linia miedzy nowonarodzonymi A tymi, którzy jeszcze nie narodzili się na nowo, nie przebiega między kościołami. Ona przebiega przez różne kościoły.  A skoro protestanci i katolicy doświadczają  nowonarodzenia to właśnie jedni i drudzy są dziećmi Boga i to właśnie o jednych i drugich modlił się Jezus, aby byli jedno. I myślę, że to spotkanie w Łodzi było m.in. efektem modlitwy Jezusa. A jeśli szukamy błędów w KK, to też szukajmy ich w kosciolach protestanckich. Oj też z miejsca mogę je wypunktować. Ale po co? Wolę okazywać miłosierdzie i milosc niż walić ludzi Biblia po głowie. 
natasza
@Ewelinaz którego za wiele nie wynika, niestety. Bo o tym, że do jedzenia dodawane są "uzależniacze" czyli cukier, biała mąka to wszyscy wiedzą. Podobnie o tym, że nawet do kabanosów dodaje się cukier, żeby lepiej się sprzedawały, podobnie są hodowane coraz słodsze warzywa.Poza tym poglądy na zdrowe żywienie się zmieniają... naprawdę nie wiem co ta pani "studiowała", żeby zdobyć konkretną wiedzę, bo w Biblia też za bardzo nie skupia się na temacie żywienia. Grunt, że pomogło. 
natasza
@OlaMajGłupoty opowiadasz, sorki, tak to trzeba nazwać po imieniu.
Mariusz D
Gdzie jest policja ??? na takie zachowanie Pismo Święte podrzeć ?szatańskie spotkania a ona opętana 
natasza
proszę już nie dorabiajmy ideologii... to już jest dawno u nas w Biedronce. Karta Biedronki, zakup warzyw i Fajniaki, Świerzaki, Świerzaki next generation... 
Człek
Postać na obrazku z czarnymi płonącymi skrzydłami - to nie jest anioł stróż... Czy nie lepiej było wybrać jakiegoś obrazu przedstawiającego anioła nie upadłego ale wiernego Bogu? Archanioł Michał na przykład?
Człek
@MiaCodziennie, tyle że świętują go inaczej - obcinając chrześcijanom głowy, co nakazał im współżyjący z 9-letnia dziewczynką "prorok" Mahomet.
Płaskoziemca
Na kilku filmikach można zauważyć ścianę lodu na Antarktydzie który otacza okrąg ziemi.To jest dowód że nasza planeta jest płaska.A ci którzy się śmieją z tego że wojsko pilnuje uzbrojeni po zęby to powinni zrobić research,bo naprawdę jest tam wojsko i pilnuje tej ściany.NASA i media ta ogłupiły tych kuloziemców że masakra.A zapytam wprost czy oni widzieli tą swoją kulkę w kosmosie?.Za pewne by zaprzeczyli po obserwacjach na ziemi,ale co z tego jedyny dowód to polecieć w kosmos i zobaczyć jak ziemia wygląda.A na pewno jest okręgiem,księżyc i słońce są w naszej w przestrzeni,a gwiazdy zainstalowane na kopule.Takie jest moje zdanie na ten temat.Ja nie oglądam TV od 10 lat żeby dalej nie paćkać sobie mózgu przez media i national geographic :D.
natasza
@PepeO to chodzi, że tam nie było przymusu. Ludzie sami z siebie poszli, a tu jest jakieś dorabianie ideologii, jakieś opowieści  o "wolności", "genie sprzeciwu". Tamtym ludziom do głów nie przyszło, by dyskutować. Nikomu o zdrowych zmysłach nie trzeba było tłumaczyć.
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/czarna-ospa-w-nowym-jorku-w-1947-r-w-miesiac-zaszczepiono-6-mln-ludzi/vq9jbt9akurat pierwsza lepsza relacja z netu.
Irmina
Ekumenizm jest zwiedzeniem,doskonałym kłamstwem  szatana. Wierzący róznych wyznań nie są jednym  kościołem.Jezus z Nazaretu,Chrystus  ,Mesjasz  jest Drogą ,Prawdą i Zyciem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego.( 14 rozdział Ewangelii Jana) .Ewangelia Mateusza 7,13-14:"Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga,która prowadzi na zatracenie ,a wielu jest takich którzy przez nią wchodzą.Ciasna bowiem jest brama i wąska droga,która prowadzi do zycia,a mało jest takich którzy przez nią wchodzą."W następnym wersecie Ewangelii Mateusza Jezus mówi o tym,żebyśmy się strzegli fałszywych proroków,ktrzy przychodzą w owczej skórze , a wewnątrz są drapieżnymi wilkami.
Pepe
@nataszaPoszła, jak poszła? DOBROWOLNIE. Bo chciała, a tu jest PRZYMUS!
majster
@Nowa Hutanie bredź, kto jak kto, ale jedynie Trump stosował twardą politykę i sankcje wobec Rosji i Putina !
asasin
ta sswinnia witek i reszta sswinnskich ryjów to zakłamani zwyrodniali szydzi , których juz niedługo BÓG wrzuci do Jeziora Ognia i beda sie smazyć wiecznie , kara ostateczna i zadnje litości, zniszczyli zycie milionów POLAKÓW, co za perfidia 
Michu
@BereshitMaryja nigdy nie zasłania Boga, wszystkie modlitwy które są kierowane do Matki Bożej, kierowane są od razu do samego Boga. Mówicie wszyscy, o miłości do Boga? Jeżeli Go kochacie, to jak możecie odrzucać ukochaną Matkę samego Zbawiciela? Jest w tym brak moralności ! Jezus Chrystus bardzo kocha swoją i naszą Matkę, ale jeżeli wy ją odpychacie i Nią gardzicie, to za kogo się uważacie ?
Michu
@BasiaMaryja jest naszą ukochaną Matką Bożą daną przez naszego Zbawiciela dla wszystkich grzesznych dzieci, gdyby nie była Niepokalaną, była by w grzechu i nie mogła by począć Chrystusa. Syn Boży oddał Maryję nam na Golgocie

https://deon.pl/blogi/artykuly-blogerow/oto-syn-twoj-oto-matka-twoja,232236
Jeżeli osoby które uważają, że jak przeczytali Pismo Święte, to wszystko wiedzą lepiej, to jest myślenie ludzkie i jest "Pychą". Aby myśleć po Bożemu trzeba czytać Słowo Boże na każdy dzień z udziałem Ducha Świętego
Nop
@PiotrA dodaj do tych statystych fakt, że do 14 dni po szczepieniu jesteś traktowany jako niezaszczepiony, po pół roku po szczepieniu, czy przypomnieniu też jesteś traktowany jak niezaszczepiony i nie ważne, jak czy cię po poprzedniej dawce sponiewierali i przez to nie chcesz się więcej szczepić. Nawet jak masz przeciwciała, bez oficjalnego potwierdzonego "testem" zachorowania, albo ponad pół roku po przechorowaniu - już musisz się szczepić bo "paszport" traci ważność.
Nop
Od góry idzie ta paranoja ze szczepieniami. U mnie w rodzinie mimo szczepień, pozarażali się pracownik służba zdrowia, nauczyciel) tak, że w sxpitalu byli,  dziadkowie zmarli, z pracy po szczepieniach chorzy. I w Watykanie taka obłuda, czego się tam boją? Śmierci, cierpienia? Ale prostym ludziom, wierzącym to umiał plomienne kazania wygłaszać o tym.
Darek
Głupoty. U mnie nawet wymówek nie ma. Po prostu nie ma seksu.  Przychodzę do żony, zagaduję, po przyjściu z pracy ją przytulę, za wszystko jej dziękuję (gotowanie, sprzątanie, opieka nad dziećmi), nakupiłem oliwek żeby ją masować, dotykać - twierdzi, że robię to świetnie, ale muszę się o masaż (jej nie mnie) dosłownie prosić, bo " znowu bede cała tlusta i uklejona", albo " dopiero myłam włosy. A w seksie przetwy po 3 miesiące potem może raz dwa coś jest i znowu cisza. Seks co 2-3 dni? Jakieś bajki. A jak pytam czemu nic z jej strony? To albo słyszę " ty tylko o jednym", albo  ciągle chora, to jej tabletki szkodzą, to była w ciąży a to "okres mam, wiesz kiedy spytać" ale jak się jej skończy to już nie powie, tylko czeka nie wiadomo na co. Kocham ją taką jaką jest - bo po 4 ciążach trochę tu i ówdzie jej przybyło, ale mi to wcale nie przesskadza. Gadałem z nią o tym, pokazywałem różne artykuły, ona problemu nie widzi, a mnie jeszcze dopadł kryzys wieku średniego. Przez to czuje się odrzucony, niechciany i brzydki i wielokrotnie nie mam chęci żyć, tylko na włosku dzieci jeszcze mnie trzymają.
Tomek
@AnonimW Biblii nie ma też nic o Polsce i Polakach więc są czy ich nie ma hahaha 
Huta Katowice
Nowa Huta plecie głupoty. Rosja zawsze mąci w innych krajach, także w Polsce. Trump próbował zmusić europejskie kraje NATO do płacenia co najmniej 2% PKB na obronność. Zamiast tego Niemcy i inni pożyteczni idioci biernie patrzyli na to, co się działo w Gruzji i na Ukrainie. 
Nowa Huta
Warto przypomnieć, iż Putin popierał Trumpa poprzez nieuczciwe naciski i ataki w internecie. Dzięki temu Trump miał proces impeachmentu. To konserwa chrześcijaństwa lansowała Trumpa, dziś widzimy tego skutki.
Anonim
@DarA w Biblii nie ma nic o protestantach. To są czy ich nie ma?
Anonim
@JulkaKatolicy modlą się za pośrednictwem, tzn. proszą MB o wstawienie się w konkretnej sprawie, ale nie zawsze. Wiele osób modli się jednak bezpośrednio do Boga.
Anonim
Raczej „Matce Bożej”, a nie „Boskiej”.
krys
@ZaszczepionyNikt mu bzdur nie wcisnął, doświadczył i to nie tylko on. Są leki.....
El Roberto
Jakiś czas temu pytałem Pana czy mam dołączyć do KZ. Szukałem społeczności po tym jak odszedłem od kościoła domowego który pobłądził. Pan pokazał mi w widzeniu że ten kościół i ludzie (oczywiście są wyjątki) są martwi duchowo i nie ma czego tam szukać.
Jeśli chodzi o biskupa KZ i jego żonę, to nawet szkoda czasu na komentarz.
nat
To, że ktoś nie jest ateistą, nie robi go automatycznie chrześcijaninem. Jakaś sieczka ten sondaż.
natasza
@MattiCały starożytny świat, łącznie z miastami przytaczanymi w Nowym Testamencie był jednym wielkim multi-kulti.
natasza
@OlaUważam, że jesteśmy już na tyle zamożnym narodem, żeby przyjąć u siebie uchodźców lub "uchodźców", jak kto woli i bacznie ich obserwować. Budzących najmniejsze podejrzenia bezlitośnie odesłać, skąd przyjechali. Reszta, jak chce niech zostanie u nas lub jedzie "na Zachód". Na nas powinien spoczywać ciężar tej "selekcji" , koniec z naszą roszczeniową postawą wobec Europy. Błędem Europy jest to, że przez dziesięciolecia brak jej było mądrej polityki imigracyjnej. Co najmniej od 30 lat. Wszelkiej maści obcokrajowcy budowali w latach 60-tych i 70-tych jej dobrobyt. Skończyła się praca i inwestycje? Won z roboty. To nic, że masz rodzinę, wegetujcie sobie w jakimś getcie. Nawet języka metropolii nie musicie znać. I wyszło, jak wyszło.W sumie to bardziej boję się pobicia od "Polaczków siedzących pod blokiem."
natasza
@ZaszczepionyDokładnie. Bo one dają czas, odwlekają jakieś natłoki chorych w szpitalach, żeby było można opracować lek i w ogóle rozebrać na czynniki pierwsze temat koronawirusa.  W tej grze stawką jest czas. Najgorsza rzecz, jaka może być, to kiedy lekarz musi wybierać, komu dać respirator, a kto ma umrzeć. Oszczędźmy tego sobie i innym. Bo po tym, jak i po innych "plagach" , głodach, oblężeniach społeczeństwo już nie będzie takie samo. Nie upierajmy się, sami się "pokiereszować".
Emcik
A te "o" z przodu nazwiska to od ojciec? To gdzie żona i dzieci?
Emcik
Ślepy: "a teraz porozmawiajmy o kolorach"
Zaszczepiony
@mirand62Covidu nie wyleczysz tanimi lekami! Kto ci wcisnął takie bzdety do głowy? Nad lekiem dopiero są badania!  Dlatego szczepienia są jedynym rozwiązaniem! 
natasza
@IrminaPani Marszałek raczej nic nie wie, jak reszta Polaków. Dlatego łatwo nas oszukać w kwestii religii
Stema
@Basia"Jestem grzesznikiem (...). Maria z Nazaretu była takim samym grzesznikiem (...). Dogmat o jej niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu to ludzkie (...) doktryny. Nigdzie nie ma tego w Piśmie świętym."W takim razie zapytam: gdzie w Piśmie świętym jest zapisane, że była grzesznikiem? Mi znane są tylko słowa "Bądź pozdrowiona, pełna łaski..." Czyżby pani korzystała dodatkowo z innych źródeł? W fakt, że pani jest grzesznikiem, podobnie zresztą jak każdy z nas, nie wątpię, jednak rola Maryi w historii zbawienia jest - czy się to komuś podoba czy nie - wyjątkowa. Wybrana została na matkę Syna Bożego. My katolicy wierzymy, że Bóg w Trójcy Świętej Jedyny jest doskonały i nie ma w Nim najmniejszego śladu jakiejkolwiek niedoskonałości. Chrystus Syn Boży, jako druga Osoba Trójcy Świętej prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek nie mógł przyjąć ciała od osoby w jakimkolwiek stopniu niedoskonałej, w tym przypadku - obarczonej grzechem pierworodnym. Maryja, będąc człowiekiem, oczywiście też potrzebowała odkupienia, ale w Jej przypadku dokonało się ono inaczej (właśnie ze względu na jej wyjątkową rolę), gdyż nie tylko skutek wyprzedził przyczynę, ale był też wyjątkowy - że względu na przyszłe zasługi Jej Syna stała się nowym stworzeniem - bez grzechu pierworodnego poczęta.Skoro zaś nie było w Niej grzechu mogła być wzięta do nieba, jak głosi Tradycja - to chyba logiczne.Pozdrawiam i zachęcam do prośby o światło Ducha Świętego.
łazik
@El Robertonie prawda!
Stema
@BasiaKobieto, piszesz dużo, a rozumiesz mało. Przynajmniej, gdy chodzi o wiarę katolicką. Skąd ta (o)błędna wiedza, że Maryi jest oddawana boska cześć? Po cóż to podkreślanie oddawania chwały Chrystusowi przy równoczesnym porównywaniu Maryi, człowieczej matki Chrystusa - której to cześć jako Jego Matce, oddają wierzący w Niego, w Jego zarówno bóstwo jak i człowieczeństwo katolicy - do demona? Czy naprawdę może być powodem do dumy czy radości dla kogokolwiek, gdy o jego matce powiemy, że to demon? Czy naprawdę może to dodawać chwały dziecku? A Synowi Boga? Temu, który z wysokości krzyża powiedział do umiłowanego ucznia "oto matka twoja"? Czyż nie mówi Pismo "czcij ojca i matkę"?
Stema
@SławekCzłowieku, skoro NIGDY NIE CHCIAŁEŚ, to wszystko jasne. Kto nie chce, nie zrozumie.
natasza
@mirand62Przez ostatnie 40-50 lat przyzwyczailiśmy się do tego że biały, cywilizowany człowiek nie choruje... tylko "dzikusy". A to nie tak. Pandemie się zdarzały, polio, które zaatakowało na kilkadziesiąt lat ludność półkuli północnej.
Zdaję sobie sprawę, że covid nie dla każdego będzie groźny. Szczepionka nie eliminuje go do końca, co najwyżej przechodzi się chorobę lekko, akurat w przypadku moich znajomych to się sprawdziło. Chodzi jednak o to, żeby każdy człowiek miał możliwość dopchania się do szpitala, do leków, do respiratora. W przypadku masowych zachorowań lekarze będą musieli wybierać, kogo ratować.
doktorek
@HELENAOczywiście ! Zanim opuściłem katolicyzm Maryjne dogmaty były pierwsze jakie podważyłem kiedy tylko zacząłem czytać Biblię ze zrozumieniem!
doktorek
Jak to dobrze, że dawno opuściłem katolicyzm. Jest mi o wiele lepiej i żyje mi się o wiele lepiej, nie potrzebuję katolicyzmu aby wierzyć w Jezusa i mieć z Nim relację! Mam z Nim intymna więź w modlitwie!
kociarz
@Wiktornie sądź bo będziesz sądzony!
Witalis
Witek to fałszywa zakłamana kobieta. Walka o zachowanie koryta zaćmiewa jej mózg. Zło emanuje z tej kobiety. Oby dobry Bóg miał ją w swojej opiece i poprowadził ją prostymi ścieżkami.
El Roberto
Najwyraźniej ludzi którzy przeprowadzili ten sondaż zadawali nieodpowiednie pytania.  Chrześcijanen dziś nazywa się ludzi którzy nie należą do kościoła Jezusa Chrystusa. Nawet bałwochwalcy katolicy są nazywani Chrześcijanami
mirand62
@nataszaCzarna ospa to nie covid który leczy się ogólnie tanimi lekami. A co do tyfusu to prosze sobie poszukać relacji polskiego lekarza z I wojny światowej jak zaszczepieni żołnieerze, zarażali tyfusem mieszkańców wiosek i miasteczek gdzie stacjonowali. Ofiar były tysiące, niezaszczepionych. W wielu takich miejscach na grypezpankę już nie miał kto umierać...
Jarek
:)
Czaruś
Jak to dlaczego nic się nie zmieniło? Obstawiacie stołkami członków waszych rodzin. Żyjecie jak kasta wyższa nad resztą parafianów i pasiecie swoje własne brzuchy. To jest problem KZ w Polsce. Kolesiostwo, układy familijne i klany. A ile afer zamienionych przez Elity KZ to szkoda gadać. 
raf777
Powino powierzyć Polskę Panu Jezusowi Chrystusowi , on jest Królem
Irmina
@MattiPani Marszałek również nie wie,że Maria z Nazaretu  była biedną żydowską dziewczyną  z rodu Dawida,która powiedziała do Archanioła Gabriela ,że jest  służebnicą Pańską,a nie Jasnogórską Matką .Niech Pani Marszałek   nie obraża  Marii z Nazaretu.
Matti
Czy to ten od zony biskupa? Jesli tak to lepiej trzymac sie z daleka ...
Matti
@nataszaPo to Bóg ustanowił granicę, kulturę i pomieszaľ jezyki zeby kazdy nie było juz drugiej wieży Babel. Diabeł chce ludzi zjednoczyc zeby burzyc porzadek ustanowiony przez Boga. Mieszanie roznych kultur do niczego dobrego nie prowadzi a pomoc innym nie ma ztym nic wspolnego. 
Matti
No cóż,  Maria byla posluszna Bogu, urodziła i wychowala Jezusa a potem byla swiadkiem jego smierci i zmartwychwstania. Generalnie miala ciezkie zycie ale ufala Bogu aż do śmierci. Pani marszalek pewnie  nie wie ze Maria umarła... 
Julka
@UlaNie ma w niebie kogoś kto nazywa się Maryja Królowa Polski.Bog Ojciec i Syn Boży i Duch Święty ,ci trzej są w jedności,w doskonałej miłości i sprawują władzę nad wszystkim w niebie i na ziemi.Modlitwy do kogokolwiekpoza Bogiem są bałwochwalstwem,obrzydlistwem  w oczach Boga Najwyższego.
natasza
@HELENAa jak ludzie rozniosą zarazę samolotami, to już nie będzie miejscami. głodu i trzęsień ziemi się nie rozniesie, zarazę można.
natasza
@B. Mmoim zdaniem pastor Cyrikas robi karierę na kontrowersyjnym temacie. A szkoda, bo zamieszanie covidowe minie, a "fame" zostanie.
natasza
To ma być triumf? Gdzie ta Ameryka, w której zaraz po wojnie cały Nowy Jork,  cała populacja zaraz po wojnie poszła dobrowolnie zaszczepić się przeciwko ospie (wykryto jakieś przypadki) i w ciągu miesiąca zaszczepiono całe miasto. Ale cóź, jak ludzie mieli w aktualnej pamięci  mnóstwo umarłych na tyfus w świeżo wyzwolonym Bergen Belsen... myśleli trochę rozsądniej.
Zdzich
A czy jest może jakiś poseł rodzimowierca? Mógłby zawierzyć Sejm dajmy na to LIczyrzepie? Albo Radogostowi.
natasza
powinna powiedzieć "ło matko bosko". Czy jest jakiś kraj poświęcony Maryji, który rozwija się prawidłowo?
trzcinek
A mnie się wydaje, że przede wszystkim trzeba sprzeciwiać się głupocie i foliarstwu, a nie noszeniu masek. Nawet Biblia, która powstała przed odkryciem przez człowieka drobnoustrojów, mówi że "trędowaty ma mieć twarz zasłoniętą". Jakby ludzie posłuchali się zdrowego rozsądku, to by nie było mowy o przymusie. Ale skoro bardziej chwalebne jest posiadanie "genu sprzeciwu" czytaj warcholstwa, to przymus musi być.
natalenka
@TomW jakimś minimalnym stopniu dzieje się.  Rosja nienawidzi protestantyzmu i najchętniej te kościoły i kościółki na Ukrainie by pozamykała, jak w latach 30- tych, Ponieważ protestantyzm,  obecny na ziemiach ukraińskich od XVI  w  (co akurat stało się przy udziale polskiej szlachty lub niemieckich osadników)... zawsze był nośnikiem zachodnich, europejskich idei, postępu, "społeczeństwa obywatelskiego", czyli wszystkiego co jest obce rosyjskiej kulturze rządzenia.
natalenka
@ZielonyPastor z tego, co słyszę i czytam, nie miesza się do polityki, tylko wygłasza opinię o sytuacji w jego bądź, co bądź rodzinnym kraju. Kogo mają zapytać? Chińczyka? Owszem,  należy się modlić, ale są sytuacje, nad którymi nie da się jedynie unosić jak jakiś metafizyczny duszek. Trzeba działać. Jeśli nas atakują, to nie da się tego wyprzeć z umysłu. 
daneel
Dz 4.11-12 Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy, budujący, a który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni.
Adam
@UlaUla, powierz swoje życie Jezusowi - tylko On może Ci pomóc, bo jest Synem Bożym, ofiarą za nasze grzechy, drogą, prawdą i życiem.
Inne kulty to tylko zaciemnianie obrazu Boga i Prawdy.
Dar
1Tm 2:5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus.
Ola
@nataszaGdy jednak zamiast wdzięczności pobiją ciebie lub zgwałcą twoje dziecko na drugi raz dobrze się zastanowisz zanim wpuścisz kogoś nieznanego do domu. Dlatego są granice i procedury jak je przekraczać. Każdy potrzebujący uchodźca może z nich skorzystać. Natomiast wyrywanie zasieków, rzucanie kamieni w pograniczników nie są cywilizowanym i zgodnym z procedurami bezpieczeństwa kraju sposobami starania się o azyl.Trzeba być mądrze dobrym. Ale jak tu czytam wielu wierzącym brak mąrości i zwykłego rozsądku.
Ula
Cudownie. Bardzo się cieszę. Zawierzylam Maryi Królowej Polski moje życie, radości i problemy. To bardzo ważne. 
Katol
Super! Brawo dla marszałek!
Pan Tograf
Przykra sprawa.
Bea
Nie dowierzam....Boże zmiłuj się nad nimi🙏
mat99
@JulkaOdbyło się nie pierwszy raz i obawiam się, że nie ostatni.
Julka
Czy to się dzieje  naprawdę? Czy takie nieprawdopodobne bałwochwalstwo naprawdę  się  odbyło? Boże ,nie poczytaj im tego grzechu!
Mia
@PrawdaAle czczą Al Laha czyli Pana Lahów🤣🤣🤣🤣🤣
Mia
A kiedy jest dzień chrzescjan w islamie? 
Prawda
Nadzieja Chwały - to PAN Jezus Chrystus,Jakimiż więc świadkami Nadziei czyli Chrystusa są muzułmanie ?Ani nie czczą Syna Bożego PANA Jezusa ani nie czczą Boga Jahwe .
JOE
witam,mieszkajac w Ameryce ponad 20 lat widzialem wielu protestantow z Biblia [ nie wliczam Cult Religins :SW.Jehovy ,Mormons ]idacych do swoich kosciolow w niedziele w roznych stanach .Rowniez Biblia jest obecna w kosciolach .NIE WIDZIALEM tego u katolikow????? a jaki %katolikow czyta Biblie ???nie podano w artykule ,dlaczego?
Helena
Chyba nadziei,że tzw.szczypionka uratuje ludzkosc
Helena
@ZielonyA co to za teologia,najbardziej wmiesza się PAN JEZUS dokonując zamachu stanu.Jak mamy być w  polityce światłością ,i solą konserwującą jak od niej uciekamy,przez komunistyczna narracje- won od polityki
Zielony
Pastor niech sie lepiej do polityki nie miesza
Tom
Mamy miłować tych którzy prześladują nas ze względu na Chrystusa, uciekać jeśli prześladują nas ze względu na Jego imię ale to co się dzieje nie jest ze względu na imię Jezus.
Emcik
Mam znajomych na Ukrainie,  nie kupili broni, nie mają strachu. Modlą się i ufają Bogu. Nic nie sugeruję. 
Maranata
To jest początek boleści - jesteśmy testowani na ile władze mogą sobie pozwolić przy akceptacji społeczeństwa.
Darek
imponujące jest to, że faceci w jedności stoją zwartą grupą w celu odbycia duchowej walki. W miejscu publicznym - wystawieni na pokaz ludziom w pokorze stoją. Smutne jest to, że nie doszli do objawienia prawdy, ale przez takie "głoszenie" myślę że owocu dużego nie będzie. Jedni od drugich możemy się od siebie sporo uczyć, w pokorze. Żniwo jest duże potrzeba jest wielu "mężów Bożych" . Pozdrawiam wszystkich 
Bartek
Miłuj bliźniego swego jak siebie samego nie oznacza, że każdy ma być taki sam jak wy. Każdy może być inny i warto mieć to na uwadze.
Bartek
@Jacknajlepsze jest to że kłócicie się na temat księgi złożonej z dwóch różnych obrazów boga, przy czym drugi zmienia całkowicie boga jeżdżącego na rydwanie żeby mordować niewiernych, zalewa ich wodą nie myśląc że przeżyją ci którzy obecnie pływali na statkach i być zazdrosnym o inne bóstwa tego regionu (w poprzednim panteonie uznawane za istniejące, ale każdy lud wybrał sobie jednego któremu oddaje cześć). Zamiast kłócić się w implementacji jednej księgi, która jest sama w sobie niespójna (dwie pary każdego zwierzęcia na arkę czy może jednak zwierzęta czyste po 7 par?), spójrzcie na dobrodziejstwo nauki i pozbądźcie się narzutu średniowiecznej władzy, która manipulowała tym żeby było im bezpieczniej.
RUTTE
a wydawalo sie ze Hitlera i Stalina nikt nie pobije a tu widac ze LUDZKOSC byla glupia i jest GLUPSZA ,czy ten KRETYNIZM czlowieka osiagnal juz szczyt ?? PRZYJDZ PANIE JEZU i zrob porzadek z ta glupia ludzkoscia !!!!
RUTTE
a wydawalo sie ze Hitlera i Stalina nikt nie pobije a tu widac ze LUDZKOSC byla glupia i jest GLUPSZA ,czy ten KRETYNIZM czlowieka osiagnal juz szczyt ??   PRZYJDZ PANIE JEZU i zrob porzadek z ta glupia ludzkoscia !!!!
natasza
@MTA w ogóle Kalwin "poszedł do nieba"? Chyba że wg zasady kalwińskiej nieutracalności zbawienia i nauki o predestynacji. Bo tak ogólnie mówiąc, wyrządził będąc na ziemi wiele zła, w myśl "wiary".
teresa
T.  Bardzo dobre przesłanie.To smutne że tak wielu potrafi zrozumieć tak niewiele.
Mola
Ale ten babtysta czadzi herezie błedne jego rozeznanie pisma świętego 
natasza
Niezły jad sączy się z tego artykułu. Akurat wstrzymanie obchodzenia "świąt Bożego Narodzenia" w wydaniu amerykańskim wszystkim by zrobiło na dobre. Mniej otyłości, mniej śmieci w środowisku i niepohamowanej konsumpcji. 
Catty
No niestety...wielu jest ślepych i głuchych ..Na to co się obecnie dzieje 
Anno domini
Przecież oni wszyscy mają żony, kochanki, nieślubne dzieci i są częstymi bywalcami burdeli, akurat temat seksu, orgii jest im bliski i znany z praktyk.Nie brakuje w ich środowisku pedofilii, homoseksualistów, w końcu po to tam idą,żeby mieć nieograniczony dostęp do ofiar.
Broń
Franciszek jest jezuitą, czyli zbrojnym ramieniem...
Aag
@jxrCzłowiek wolny, myślący nigdy nie zbruka swojego ciała i nie będzie nosił znamienia bestii.
Człowiek
@jxrDlatego myślący , wolni ludzie nie poddają się zokolczykowaniu, znamieniu bestii. Jest nas miliony ,bestii tylko kilka mend wszy.Trzymamy się razem , pokonamy bestię.
Woły człowiek
@arkaBrawo Ty
*** *****
Jak wszyscy wolni ludzie mówię reżimowi : pierdol się sam pojebie.
Nie inaczej
@saganPewnie grożą śmiercią jej bliskim.
Widzę
@fffvvvWłaśnie cholernie odpowiedzialne i prawdziwe słowa ,spostrzeżenia człowieka  myślącego, widzacego co się dzieje.Szacun za prawdę.
Pioter
Oj,oj oj Mart7 chyba nie znasz definicji mszy na podstawie katechizmu KK. Próbę oddania istoty Mszy św. owocnie podjęło Magisterium Kościoła na Soborze Trydenckim, jednym z najbogatszych w historii Kościoła w ilość i precyzję orzeczeń dogmatycznych i doktrynalnych.
Głównie na sesji XXII, 17 września 1562 r. wyłożono naukę, z której wynika, że:
1. W Mszy dokonuje się prawdziwa i właściwa ofiara (sacrificium verum et proprium) - bezkrwawa ofiara Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.
2. Ofiara eucharystyczna i Ofiara Krzyża są tożsame ze względu na dary ofiarne i właściwego kapłana-ofiarnika, Chrystusa, zaś różne ze względu na rodzaj i sposób ofiarowania.
3. Ofiara Mszy jest przedstawieniem (representatio), pamiątką (memoria) i zastosowaniem (aplicatio) ofiary krzyżowej Chrystusa. Nie jest to zwykłe wspomnienie, lecz sacrificium verum et proprium (prawdziwa i właściwa ofiara) tłum.
Co mówi na ten temat Bóg w Piśmie Św. : np list do Hebrajczyków rozdz. 10 werset 14-18, a na temat komunii lub jak u protestantów Wieczerzy Pańskiej pisze w liście do Koryntian ap. Paweł rozdział 11 wersety 23-34. Poza tym Pan Jezus powiedział o spożywaniu chleba i wina jako Ciała i Krwi, co daje życie wieczne, a w KK jest tylko spożywanie opłatka jako chleba. 
Jack
@GrażynaBardzo a temat :-) 
Josek
Do Mart7.  "Idzie głupiec drogą i o wszystkich mijanych ludziach myśli, ależ to są głupcy" gdzieś ze Starego Testamentu. 
Grażyna
@Mart7Nie na temat.
Mart7
Oj bzdurki Panie Pastor! Jak zwykle takie mae złośliwości, jesli to protestant, który uciekł z KK. Naturlnymi przyjaciółmi i braćmi sa dla mnie protestanci- tak samo baptyści- z różnych stron świata, ale jak się spotyka czy słyszy Polaka, co odszedł z KK, to jet jakoś dziwnie, oskarżająco, pretensjonalnie i mowi sie nieprawdę. Najważniejszy bła∂ to takie, że KK nie opiera się na 3 filarach ale na dwóch- Piśmie Świętym i Tradycji. Samo Pismo mówi o tej Tradycji- "to c usłyszałem prze świadków ( a więc nie z Pism ale z Tradycji- Pan Jezus tj nocy, której był wydany wziął chleb, łąmał, błogosłąwił i mówił- to jest Moje ciało, które za Was będzie wydne- to czyńcie na moją pamiątkę" - to jest po pierwsze w Piśmie Świętym a po drugie "łamanie chleba" w KK nazywane głównie "Santa Missa" msza święta, bo kończy się posłaniem na misję głoszenia (fakt, że u wielu kulawo z tym ale dla coraz większej rzeszy wiernych to oczywiste) jest tym samym co łamanie chleba w czasach apostołów- sa opisy, które dokładnie taki przebieg spotkań w Domus Ecclesiae miały (pierwszy taki dom- Kościół to dom Piotra w Kafarnaum). Ehh.. z Wami rozmawiać- ciągłe odkłąmywanie Wasych tez- to nie ejst tak, że nie możecie zrozumieć, usłyszeć, ale, że nie chcecie. Podawane są Wam tezy i hipotezy z zagranicy, gdzie często nie rozumieją żyjąc w swoim sosie a Wy to przyjujecie, bo to "uspokaja" wasze sumienie- KK jest zły, dobrze robię, że jestem tu W porzadku, że jesteś, nikt Cię nie chce zmieniać. Kochajmy się módlmy, uwielnbiajmy Pana Jezusa i chodźmy w Duchu Świętym ale nie okłamujmy o sobie nawzajem i nie uprawiajmy prozelityzmu. Panu się to NIE PODOBA! Pozdrawiam w Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszych i w Jego Duchu. Wasz brat- katolik.
Saved
Zgadzam się z pastorem w 100%
Rita
@PiotrWitaj Czy jest do tego link? To się zgadza. Zauwazamy to w szpitalu . Najnowsze dane w sprawie eksperymentow medycznych też to potwierdzają.
Piotr
Liczba pacjentów wymagających podłączenia do respiratora w miesiącu:
listopadzie: zaszczepionych 42, niezaszczepionych 17
grudniu: zaszczepionych 46, niezaszczepionych 22
Liczba pacjentów na OIOM w
Listopadzie: zaszczepieni 42, niezaszczepieni 17
Grudniu: zaszczepieni 46, niezaszczepieni 22.
Liczba pacjentów zmarłych z powodu tylko covida w miesiącu
listopadzie: 28
Grudniu 17
Liczba osób hospitalizowanych: w miesiącu:
listopadzie: zaszczepionych 144, niezaszczepionych 262
grudniu: zaszczepionych 188, niezaszczepionych 316
Są to dane ze Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich nr pisma SZM/MO-070/147/D/4552/3112/2021 z dnia 20.12.2021. Jest to oficjalna odpowiedź na zapytanie Stowarzyszenia Śląska Husaria.
Dane dotyczą oddziału covidowego oraz obejmują okres listopada 2021 r. i grudnia do dnia 20 2021r.
Teraz pytanie: kto robi nas w balona wmawiając skuteczność szczepień?????????
Udostępnijcie to innym! Nie dajmy się oszukiwać!
natasza
A mnie niepokoi, tak wielu ludzi w szpitalach z powodu problemów z drogami oddechowymi. Zawsze były grypy, zapalenia oskrzeli, ale radziliśmy sobie z nimi bez tlenu, szpitali... Jeden z moich kierowców już dwa miesiące poza obiegiem, auto stoi, straty rosną. Miesiąc w szpitalu pod tlenem, drugi na zwolnieniu, bo słaby jest. 40-letni antyszczepionkowiec z Podkarpacia.
natasza
@ZEETak, bo nie jesteśmy z tego świata, żeby temu światu narzucać swoje prawa. Państwo ma być świeckie, czy nam się to podoba, czy nie.  To, że ktoś jest za kompromisem aborcyjnym, nie znaczy że sam by tej aborcji dokonał. Nie jest potrzebne straszenie ludzi sądami, ale doradztwo, opieka,  Kompromis aborcyjny był dobry, ponieważ wyeliminował przypadki aborcji z przyczyn ekonomicznych, życiowych. Na początku lat 90-tych, jak była dyskusja na ten temat argumentami pro choice było "czworo dzieci, mama siedzi" , albo zagadnienie nastoletnich "wpadek". Od tamtej pory nauka poszła do przodu, jeśli chodzi o najróżniejsze metody zapobiegania nieplanowanej ciąży - także te naturalne, jak testery płodności. Są "okna życia".  Za aktualnymi przypadkami aborcji kryją się osobiste dramaty, tragedie... to nie jest tak, że kobitka mówi sobie " dobra, dziś zrobię sobie aborcję, a jutro nowy nos". Aborcja nie jest zabiegiem kosmetycznym, ani metodą regulacji urodzeń , jak było za komuny.  To są naprawdę tragiczne i bolesne przypadki. 
natasza
Popieram. Lepiej okazać komuś za dużo miłosierdzia, niż odmówić pomocy.  
natasza
A gdzie jakaś odpowiedzialność za innych?  Kiedyś kościół był jednym z twórców tzw społeczeństwa obywatelskiego. Dziś zamiast społeczeństwa obywatelskiego mamy sekciarstwo. Ja noszę maskę i zaszczepiłam się w trosce o innych, nie o siebie. Wiem, zapomnieliśmy, co to epidemie. Przez ostatnie 30 lat wystarczyło kupić wszystkie reklamowane środki higieny, kosmetyki i suplementy. I mieliśmy mieć cały świat u swoich stóp.  Tylko w czasach powojennych mieliśmy epidemię polio. Jeszcze w latach 80 "dziecko po Heine Medina" było najgorszą podwórkową obelgą.
Meme
Pojawia się tylko jedno ważne pytanie - po co nam katolikom to przenoszenie na siłę zwyczajów z USA czy z zachodu w ogóle? Patrząc na kondycję KK w tych krajach nie widać by przyniosło to owoce w postaci większej liczby wiernych, wręcz przeciwnie - kościoły pustoszeją, parafie są zamykane. Mamy swoją doktrynę katolicką i jej się może najlepiej trzymajmy. Nikt nikomu nie nakazuje traktować przedstawicieli innych kościołów chrześcijańskich jak wrogów, ale módlmy się tak jak do tej pory, oni niech robią to po swojemu. Czy np. kościoły czy zbory protestanckie czerpią coś z naszej katolickiej tradycji w swoich modlitwach? Nie zauważyłam. Trzymają się swojej nauki, my jako KK trzymajmy się swojej i nie rozmywajmy tego, bo być może okaże się to zgubne. 
AP
@AnaChłopcy z reguły biegną do taty ;)
johny
ci ludzie w tej sekcie przychodzą tam tańczyć ,śpiewać,czołgać się po podłodze i padać niby w DŚ ale jakby mieli poznanie i czytali SŁOWO BOŻE to zobaczyli by do czego prowadzi ich ten samozwańczy apostoł ceroński
Ella
przeczytałam ze zrozumieniem. Okrąg, to okrąg. Kula to kula. Różnica znacząca. Żaden z tych cytatów  nie jest potwierdzeniem faktu, że ziemia jest kulą. Nie jestem płaskoziemcą, ale gdyby mi ktoś próbował tymi cytatami udowadniać, że malunki NASA są prawdziwe, a Kopernik - mason, wstrzymał słońce, a ruszył ziemię, śmiechem bym go zabiła.
ZEE
@zeenie rozumiem tych łapek w dół. Gdzie napisałem źle?
Przemek
@tadeusz'myślę, że wulgaryzmy są zbędne
arka
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni - niezaszczepiony!
Tadeusz
Bo co powiedzieć o dniach islamu, to koń trojański w naszym Kościele pytam się teraz czy są dni chrześcijan tam gdzie ten islam stanowi wiele. Tam są niszczone wszystkie kościoły a śmierć dla chrześcijan jest codziennością fakt jednak do nas ten nie dociera my ich witamy tu z gościnnością
To dni Judaszów w łonie Kościoła i to jest słabość jego nie chwała Stop dla islamu w naszej ojczyźnie, bo Polska zawsze pod krzyżem stała Wzorem niech będzie nam Haidi Mundi ta bohaterska z Niemiec kobieta Która w kościele przerwała modły bełkot imama do Mahometa
Ona mu głośno odpowiedziała że islam dla niej to jest przekleństwo to Jezus Chrystus jest Panem Niemiec do Niego wznośmy swe nabożeństwo Nie chcą szanować tego co u nas naszych zwyczajów w tym praw kobiety                  my dumni z tego patrzymy w przyszłość im to przeszkadza więc won z planety
Islam po prostu to jest zboczenie on całą ludzkość jawnie poniża ci co go przyjmą on da im w zamian prawo szariatu i krew Paryża Islam to mordy gwałty i przemoc w nim nic co ludzkie to się nie liczy należy zburzyć meczety wszędzie dla świń w świniarniach niech imam krzyczy
Islam jest jeden w nim krew i przemoc dajmy mu opór a nie tolerancję wystarczy tego co już widzimy spójrzmy na Niemcy, Szwecję i Francję NIE islamistom, im obcy Zachód i wszystko co się wiąże z tą modą czy doczekamy się tego wreszcie, że Polak będzie mądry przed szkodą?
Tadeusz
Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie" - czytamy w 14. rozdziale Ewangelii Jana. Zdrajcy w Kościele mają inne zdanie, że przez Mahometa 
tadeusz'
@Robertdokładnie to pojeby i judasze w sutannach ustanowili
Robert
Równie dobrze mogłoby być napisane witamy szatana w kościele :(
Grzes
Idzie ohyda spustoszenia, niedługo msza św będzie zmieniona,slowa konsekracji  i pozorne zjednoczenie wszystkich Religi pod wodzą fałszywego papieża bergoliego....
Chacha
Okrąg to nie kula więc ziemia nie może być kulą.
TAK , TO JA
@Wiesław PaluszkiewiczKILKANASCIE  LAT  TEMU  GLOSNE  ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE  I NAUKOWCY  DOWIEDLI  ZE  WLASNIE  NA  ZIEMI  ODKRYTO  MIEJSCE  POCHOWKU   MARII  -  SZKODA ,  ZE  NIE  DOTARLA  TA  WIESC  DO  CIEBIE .  JEJ  DUSZA  JEST  W NIEBIE  A  PRZY  TYM  TAK  BOG  ZADBAL ,  ZEBY  MARIA  NIE  SLYSZALA  ZADNYCH  GLOSOW  Z  ZIEMI ,  BO  LUDZIE  CZESCIEJ  W  CIAGU  DNIA  WIECEJ  PRZEKLINAJA  NIZ  SIE  MODLA  A  POZA  TYM  NIE MARIA  A  P. JEZUS  JEST  JEDYNYM  POSREDNIKIEM  DO  BOGA .  JA  KOCHAM  MARIE BO  JESTESMY  SIOSTRY  W  CHRYSTUSIE 
prawy
co to za herezja ile jest prawdziwych religii dla katolika
Ewelina
Piekne świadectwo
Joel
A gdzie w bibli podział na duchownych i innych?
MT
Marcin Luter spaliłby te tezy na stosie, a Jan Kalwin wrzuciłby tam jeszcze autora. Nie ma tu miejsca na analizę wszystkich "tez", ale pkt 12 najciekawszy: "Człowiek zbawiony na ziemi jest taki jak Bóg" (ktoś już tak powiedział na początku świata :)). Nie dziwi więc, że ten thesaurus stultitiae zawiera pkt 71 - jawna akceptacja sodomii "małżeńskiej". Jedno jest pewne - "przebudzenia" to nie przyniesie.
TS
Zaś żonaci pastorzy uważają, że mają coś do powiedzenia na temat celibatu. Tak, dziwny jest ten świat.
mat99
@MocSkąd takie wnioski?
Johny
@Krzysztof Bijowskijak i ja Twoje
JOHNY
@zeePRAWDA!!!
HELENA
Biblia w Łk mówi,że zarazy będą MIEJSCAMI ,nie na całej ziemi,co obecnie jest lansowane.Kto kłamie,Biblia czy rządy?
HELENA
Maryja to człowiek,nie wolno się modlic DO CZŁOWIEKA.
Marta
@EleaNikt nie wypowiada się żle  o Marii z Nazaretu.Ona nie nazywała się Maryja tylko Miriam,pochodziła z Nazaretu z rodu Dawida,tak jak i Józef.Ta osoba na obrazach   i w róznych objawieniach ,to nie jest żydowska dziewczyna,która urodziła Jezusa,po żydowsku Jeszua..Ludzie ,obudzcie się,bo na waszych oczach tworzy się chrzescijaństwo bez Jezusa Chrystusa,Jednorodzonego Syna Bożego.Z parę lat  prawdziwy  Zbawiciel świata,Jedyny Odkupiciel  Jeszua  będzie zastąpiony Maryją  i Jezusem  eucharystycznym,a potem ANTYCHRYSTEM.Ale wtedy będzie juz za póżno.Obudzcie się,oddajcie swoje życie  Jezusowi  Chrystusowi.Potrzeba ,aby kazdy narodził się na nowo.Teraz.
Daniel
@MocA dlaczego chcesz na nich używać bata?
Leon X
c.d. czyli owe piętno raczej ma być  umieszczone na skórze  a nie w jej głębszych warstwach 
Leon X
w bezpośrednim brzmieniu z języka greckiego owe piętno, znamię ma być  na prawej ręce lub czole i ma być  widoczne dla innych ( nie ukryte ) 
Weronika
Poznałam osobiście siłę duchowa Jezusa modliłam się po katolicku i chorowałam kiedy wzięłam biblie i zawołałam do Boga on mi pokazał prawdę O której mi nikt nie powiedział, dostałam wizje sny I potężne uzdrowienie uratował mnie 
Stella
bałochwalczy ekumeniczny Demon tu się wypowiada i modli 
Elea
Mysle ze testament wypowiedziany na krzyżu przez Naszego Pana Jezusa ,kiedy oddaje w opiekę umiłowanego apostoła swojej Matce a swoją Matkę apostołowi powinna dać do przemyslenia wielu z nas ,i zastanówmy się co piszemy i mówimy bo z każdego nienawistnego słowa będziemy rozliczani.Bòg jest miłością .,Maryja zawsze rozważała ...co jest wola Boża ,nie pytała się sąsiadki co ma zrobić ,tylko Boga ,była cicha pokorna i posłuszna Bogu .Nie wyrywała sobie włosów kiedy jej syna prowadzono na ukrzyżowanie ,która z nas nie chciałaby uratować swoje dziecko ,tak po ludzku ..a Maryja wypełniała wole Boga mimo ze miecz boleści ,przenikał jej serce ,patrząc na cierpienie i smierć swojego syna ,wiec czy można powiedzieć ze nie miała udziału w zbawieniu .Nie wiem ,noe jestem teologiem ,ale dziekuje Maryi za jej święte  posłuszeństwo i przepraszam Boga Ojca i również Maryje ze jej ukochany syn stracił życie w cierpieniu ,za moje grzeszne życie .Jej życie jest dla mnie droga do Jezusa w cichości serca .Jest Matka Boga i nie wolno o Maryi wypowiadać się źle .
Wiktor
@assaNiestety. Te bałwochwalstwo podchodzi pod bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. 
Wiktor
@Wiesław PaluszkiewiczNa jakiej podstawie Pan twierdzi ze Maria jest w Niebie? Ja moja wiarę opieram tylko i wyłącznie na Słowie Bożym a Pan? W tym Słowie Bożym jest napisane: „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
II Mojż. 34,17   III Mojż. 19,4   III Mojż. 26,1   V Mojż. 4,15-18   V Mojż. 27,15
20.5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę  ojców na synach do trzeciego i czwartego „pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,
20.6 A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.”
Pismo tez naucza aby z Niego nic nie ujmować i nic nie dodawać.  Dla mnie Biblia jest i będzie wystarczająca. Jeśli Bóg uznałby za stosowne aby oznajmić w Piśmie koniec żywota Marii to by ów koniec był opisany. 
assa
franek , piekło na ciebie juz czeka
Basia
@Wiesław PaluszkiewiczPomylenie z poplątaniem.Kompletny brak poznania.Bracie czytaj Słowo Boże.Od rana do wieczora,kazdego dnia  i módl się o mądrośc ,która zstępuje z góry od Stworzyciela  nieba i ziemi ,i na kolanach błagaj o  wybaczenie,łaske i miłosierdzie.Modle się za ciebie.
Basia
@Wiesław PaluszkiewiczJestem grzesznikiem ,zbawionym z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa,Mesjasza,Jednorodzonego Syna  Bożego.A Jego imię Emmanuel,Bóg Mocny,Książe Pokoju,Cudowny Doradca.(Księga Izajasza,rozdział 9,werset 5).Maria z Nazaretu była takim samym grzesznikiem  ,również  zbawionym  z łaski   . Dogmat o jej niepokalamym poczęciu i wniebowstąpieniu to ludzkie ,a nie Boże doktryny.Nigdzie  nie ma tego w Piśmie Świętym..Ewangelia Jana rozdział3,werset 3 może  "Zaprawdę powiadam ci,jesli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego ,nie może ujrzeć królestwa Bożego".Modlę się za Ciebie   z drżeniem serca.
Moc
Profesorowie też nauczają o tematach w których nie mają doświadczenia. Taki chory ten świat! 
Bereshit
@Wiesław PaluszkiewiczTo Jezus został cudownie poczęty z Ducha Świętego, pokazywał miłość Ojca do człowieka, dokonywał cudów, pragnal pojednania i takiej relacji jaka była na początku stworzenia i aby do tego mogło powrócić umarł na krzyżu, to w Nim mamy zbawinie. Nie ma innych pośredników. Gdyby było inaczej Bóg umieścił by to w Słowie. Maria by uzdrawiała razem z Jezusem, kładła by ręce na chorych, gdyby poszła do nieba uczniowie by o tym napisali w ewangeliach. Kochamy nasze mamy, są dla nas ważne i myślę, że dlatego tak bronimy tego do czego jesteśmy tak przyzwyczajeni i nie dajemy sobie nic powiedzieć, nie chcemy zobaczyć, sprawdzić i faktycznie jesteśmy w błędzie. Szukajmy prawdy ona wyzwala https://www.gotquestions.org/Polski/objawienia-Marii.html
https://www.gotquestions.org/Polski/krolowa-niebios.htmlByliśmy przez wieki okłamamywani przez tych, którzy interpretowali Biblię po swojemu. Przez tych, którzy tzw. "objawienia" Maryjne traktowali jako bardziej święte od samego Boga. Przez to umyka, że  chwała i cześć, która należy się Jezusowi została zamieniona na chwałę dla człowieka i aby ludzie to kłamstwo przyjęli, zostały nadane nowe niebiblijne dogmaty 
Moc
Pamiętajcie, że to Maryja jest batem na islam! 
believer
Każde słowo zasiane może dać w przyszłości plon. Może któryś z tych mężczyzn pewnego dnia porzuci ten kult bogini matki i zrozumie kto jest jedyną drogą do Ojca, drogą która nie potrzebuje zwodniczych pośredników. 
Wiesław Paluszkiewicz
@kololoCzy Bogu się nie podoba że modlimy się do Matki Bożej czy aby napewno skoro ją ma w swoim Królestwie Bożym . Jak myślisz bracie i siostro dlaczego Bóg Ojciec Jahwe wybrał sobie taką prostą niewiastę na zrealizowanie swojego zwierzenia przyjścia zbawiciela świata Jezusa Chrystusa . Jak myślicie czy aby napewno ją  Matkę Bożą mógł Bóg Ojciec  Służebnicę Pańską odrzucać. Myślę że nie . Prawda mało jest spisane na temat działalności Matki Bożej ale kim ty jesteś że odrzucasz działanie Ducha Świętego w Bogu Ojcu Jahwe i Zbawicielowi Świata Jezusie Chrystusie.... Amen Halleluja.
Wiesław Paluszkiewicz
@BasiaCzy aby napewno trzeba dokładnie przeczytać Biblię drodzy bracia i siostry . A jak wyjaśnicie teraz , gdzie może Matka Boża przebywać skoro jej grobu nie ma na ziemi tylko miejsce zabrania ją do Królestwa Bożego . Czy Bóg jest na tyle niemądry żeby ową niewiastę Matkę Jezusa Chrystusa nie zabrał do siebie do swojego Królestwa . Dokładnie przeczytajcie Księgę Apokalipsy Objawienia . Kim ty jesteś że odrzucasz obliczę Matki Najświętszej ..
Wiesław Paluszkiewicz
@Matt7Czy aby napewno modlimy się do demona jesteś pewna siostro kim ty jesteś że twoje działanie ducha dobrze działa
kololo
Ciężko w naszym kraju wykręcić się z kultu maryjnego, który ma swoje korzenie w pogańskich wierzeniach. Ciężko osobie religijnej i szukającej Boga wyrwać się z systemu religijnego, bo daje on złudne poczucie bezpieczeństwa. Katolicyzm w ogóle po mistrzowsku realizuje synkretyzm religijny.
Basia
@Matt7Modlicie sie do demona,który udaje Marię  z Nazaretu.Bóg Ojciec wybrał Marię  z Nazaretu,aby urodziła  Jezusa,Mesjasza, Syna Bożego ,aby zbawił świat.Ta Maria  ,nie jest  ani współodkupicielką,ani pośredniczką w niczym o co sie modlicie.Ona powiedziała do archanioł Gabriela: " Oto ja ,służebnica pańska,niech mi się stanie według twego słowa."  .Cała chwała i cześć i dziękczynienie należy sie Bogu Ojcu ,Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Swiętemu.Oddawanie  boskiej czci komukolwiek innemu,jest bałwochwalstem,obrzydlistwem w oczach  Boga.Przez takie bałwochwalstwo cały świat jest pogrążony w ciemności."Kto nie ma Ducha Chrystusowego ten do Niego  nie należy"-List do Rzymian rozdział 8,werset 9..Problemem katolików jest to , w co oni dodatkowo wierzą i tym wzbudzają gniew Boży.Nie chcę tu mówić ,że wasz Jezus  eucharystyczny ,to nie jest Jezus z Nazaretu ,Syn Boga Żywego.Czytajcie Pismo,abyscie poznali Prawde ,Drogę i Zycie  w Jezusie Chrystusie.Modlę się za ciebie .
Anominowy czytacz
To nie ewangelizacja, to brak kultury. A co byście, bohaterowie, powiedzieli, gdyby Wojownicy Maryi wpadli na wasze nabożeństwo odprawić różaniec?
Ewangelia nie jest bezczelnością, która z kolei jest waszym szyldem. 
Robert
@Matt7Kult maryjny nie jest chrześcijański to pogaństwo.
Ana
Każde dziecko biegnie do mamy
Matt7
Jesteście ogłupiali i uprawiacie prozelityzm. Jak nie mam nic do protestantów, nam wiele przyjaciół, modlę się z nimi i są zapraszani, by wspólnie głosić Ewangelię, to jestem przerażony Wami. Zamiast iść do niewierzących, by głosić Jezusa przeszkadzacie innym chrześcijanom w modlitwie. Mógłbym tam być z nimi i się modlić i powiedzieć Wam-- nawróćcie się, uwierzcie w Jezusa prawdziwie, przyjmijcie Go sercem a otrzymacie prawdziwie Jego życie i dar Ducha Świętego i będziecie chodzić w Nim. On zabierze Wam ślepotę nienawiści i pośle Was tam, gdzie chce, do tych co Go nie znają zamiast kłócić się z Jego dziećmi i Jego braćmi. Co Wy na to? Myślicie, że wiecie coś czego nie znamy? Że oddajemy cześć matce Jezusa i z nią do Niego się modlimy, nie znamy kerygmatu i nie mamy Ducha Świętego i Jego charyzmatów i nie widzimy jego cudiw? Żałosne zachowanie. 
Niki
Mocne i odważne. Gratulacje. 
Sławek
Jakoś nigdy nie chciałem zrozumieć facetów "do różańca", ale to wydarzenie uzmysłowiło mi, że oni też potrzebują prostoty ewangelii, a może nawet najgorliwiej sobie zasłużyli, żeby ją usłyszeć.
Tadeusz
Nie cudować w swoim życiu tylko żyć jak Pan Bóg przykazuje a wszystko inne będzie jak trzeba. 
OlaMaj
Cały personel zatrudniony w TvP jest już oczypowany.Wyszlo to podczas porannego programu gdy jedna zaproszona osoba że Szwecji pochwaliła się że również posiada czypa,tak jak oni.
Krzysztof Bijowski
Wizje tego pana mam w głebokim poważaniu.
zee
Czy żona Pana Biskupa Kamińskiego dalej jest za kompromisem aborcyjnym czyli popiera zabijanie małych dzieci? Czy dalej uważa że należy utrzymać zabijanie dzieci bo np. są chore? upadek kościoła to przede wszystkim upadek przywódców jak w przypadku żony B. Kamińskiego. Ludzie i wy do takich kościołów chodzicie?
jxr
Czipa można sobie wydłubać. Za to opatentowany, sztuczny, będący własnością BlackRock kod genetyczny, naznaczający całe ciało na poziomie komórkowym... takiego znamienia już sobie nie usuniesz.
Jan
łaskawy ten bidet, ciekawe czy Pan Bóg bedzie dla niego łaskawy i dla wielu innych zwyrodnialców zmijowego nasienia
Helena
No,nie głuchy i nie ślepy jak niejaki biskup Kamiński,tak trzymac,dzięki Torben
Helena
Cisza,jakby na świecie,w kraju nic istotnego sie nie działo,wystapienie typowe dla :jak co roku,jak dla mnie żałosne,żadnej charyzmy,ble,ble ,żadnego miesa,mleczko,ble,ble.
Helena
No odkrywcze,teraz sie obudził?
Bobi
Napewno kobieta pisze ten artykuł
Adam
Słowa słowa a do tanga trzeba dwojga brak pokory pycha brak delikatności i nastawienie na kasę i ja ja ja . Mąż pracował ciężko w Niemczech. Żona w miedzy czasie zabawiał sie z innym a weekendy z mężem. Można skakać koło żony 30 lat a jak powiesz jedni słów za dużo wyrzuci cię z domu albo zgłosi na policje ze jak bijesz chodź nawet kwitem nie uderzyłeś. Owszem mężowie nie lepsi ale zdrady sa z kobietami !
Przemek
Dobre przesłanie!
B. M
Pastor Cirikas jest bardzo nie wygodny dla wielu kościelnych karierowiczów. 
sukot
Terlikowski nie wprowadzaj w błąd, pycha, chamstwo, bezczelność upór, rozwiązłość, charakteryzowało Lutra, samousprawiedliwienie 
Wiktor
@GoogleA dlaczego?
Admin
@DżerryDziękujemy za informację. Już jest. 
Dżerry
Nie widzę linku do kazania ? : >
Tomasz
Tak to wszystko powinno zawierać się w planie dnia nas mężczyzn i być skrupulatnie wplecione w ten plan aby wszystko inne też znalazło tam miejsce. 
Mateusz
Dlatego Japonia się z tego wycofuje, właśnie z powodu masowych zawałów serca.
Staś
Wg SJ Jezus jest Synem Bożym, którego śmierć zrównoważyła grzech doskonałego Adama. Nie jest osobą trzecią, jest Królem. Poganie wierzący w zbawienie przez Chrystusa, to co to za poganie? 
777
Padają NAGLE jeden po drugim Młodzi, zdrowi, najlepiej wyszczepione grupy Sportowców, lekarzy, policjantów, nauczycieli, pilotów, dziennikarzy Wodorotlenk grafenu tnie od wewnątrz, im szybciej krąży krew, tym szybciej zgon.
sagan
@Helenaale teraz jest za...
Helena
Aż dziw,że Daniel modlił się 3 razy wbrew zakazowi władzy.
Helena
https://www.youtube.com/watch?v=yn3ElOkqND0MINISTER ZDROWIA E.Kopacz przeciwna szcz.
Helena
@fffvvvCZYLI UWAZASZ,ŻE ludzie mają ryzykowac zdrowie,życie,jesli nawet sam producent nie bierze odpowiedizalnosci.Zobacz lek,med.minister Kopacz sprzed lat jak lwicahttps://www.youtube.com/watch?v=pMmjUetglPMhttps://www.youtube.com/watch?v=yn3ElOkqND0a dzis łapę podnosi za
PROPHET66
Brawo. Nareszcie zabrał głos pastor, który nie boi się wyrazić swojego zdania.
niezaszczepiony
@fffvvvTo samo za NOP - y. 
fffvvv
Zero odpowiedzialności za słowa. 
ks. Katolicki
Też to widzę. Pozdrawiam.
Google
Andrzej Cyrikas i dalej nie czytasz...
realista
Jezus ten sam, wczoraj, dziś i na wieki.
amen
Bzdury demony moga wejsc w kazdego czlowieka a nie narzucacie okultysta 
Przem
Chwała Bogu!
Gal
@amesMyslisz, ze jakby ktos powiedzial " oto mamy dla was znak bestii" to ludzie, ktorzy nawet nie wierza w Boga, by to brali??? Doprawdy naiwnosc ludzka nie zna granic. Jak wszystko u szatana znak ten rowniez bedzie podszyty klamstwem, masz to przyjac z wlasnej woli, to wszystko co wiesz i jak narazie w taki sposob odbywa sie aplikacja pseudoszczepionek tylko teraz system mozesz np oszukac lewym szczepieniem a chipa albo kod kwantowy albo masz albo nie masz.
ames
A mnie jako byłego katolika naprawdę dziwi, że biblijnie wierzący ludzie nie czytają tego, co Słowo Boże mówi, tylko wierzą w czyjeś dziwne interpretacje. Czy według Biblii przyjęcie znamienia bestii będzie skryte, czy jawne? Czy KTOKOLWIEK, kto będzie przyjmował znamię będzie to czynił nie wiedząc w co wchodzi? Czy w ogóle jest możliwa taka sytuacja według Słowa Bożego? Gdzie ta bestia, która w cudowny sposób została uleczona (Obj 13,3)? Czy zostało nam 42 miesiące (Obj 13,5)? Jeśli tak, to rozumiem, że jesteśmy "wyżej" niż aniołowie niebiescy oraz sam Pan Jezus, który powiedział, że TYLKO Ojciec zna godzinę i dzień (Mt 24,36)?

Zastanówcie się proszę chwilę co piszecie i jaki jest tego owoc. Takie teorie powodują wywracanie wiary niektórych chrześcijan, bo słyszą te bajki, widzą, że się to nie ma w żaden sposób do Słowa i potem z automatu negują wszystko. Zaczynają wszystko uduchawiać i zamiast wierzyć w to, co Bóg powiedział jasno i wyraźnie w swoim słowie, zaczynają wierzyć w czyjeś interpretacje.
Piotr
Niestety tak jest...
Adam Kowalski
Ten człowiek jest jakiś ograniczony a raczej zamknięty w swoim świecie .To jakiś protestancki szur wyrywający z kontekstu fragmęty Biblii .Religie obrażaj Boga ? To chyba pastor jest wierzącym ateistą 🤦.Odnośnie figur obrazów to zakaz dotyczy oddawanie boskiej czci a w starożytności wizerunek bożka był traktowany jako bóstwo .W dzisiejszym rozumieniu figury czy obrazy nie są traktowane jako bożki więc nie ma mowy o balbochwalstwie .Pastor powiedział jeszcze że Bóg w NT jest duchowy ale on słyszał o Jezusie Chrystusie i o tym jak Paweł pisze że Jezus jest obrazem Boga żywego ? Kobieta cierpiąca na krwotok dodknowszy szat Jezusa odzyskała zdrowie czy miedziany wąż który służył właśnie po to aby patrząc się izraelici odzyskiwali zdrowie .Masę błędów i widać bark nadzoru i jednolitej doktryny powoduje taki potworki jak ten pastor .Amen

Ostatnio zmieniany sobota, 25 grudzień 2021 19:33
Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze

Elzbieta Banaś
Zgadzam się z argumentacją pastora. Mówi prawdę. 
kowal
Na jakiej podstawie zaklasyfikowano kangura? I jakim cudem np. tuńczyk jest ok? Jego zwyczaje żywieniowe przeczą przedstawionej tu teorii. Co za stek bzdur! 
Ola
Niesamowita historia chciałabym też moc chociaż na chwilę porozmawiać z Bogiem tak jak Pani i go zobaczyć i żeby pomógł mi się uporać z przeszłością 
meg
@HelenaWiele ludzi straciło szacunek w tym momencie ale dobrze , bo to było sprawdzam i okazało  się kto jest kim.Chojecki to człowiek całkowicie ze świata ...
krzysiek
@Halina"Popatrz o jakim kościele piszesz z takim zapałem, o kościele pedofilii, nadużyć. KK to kościół mamony, gdzie bez odpowiednio wysokiej opłaty to ani pogrzebu, ani ...
krzysiek
@brat prawdyBardzo źle świadczy o chrześcijanach ewangelicznych taki stopień nieodpowiedzialności i łatwości krzywdzenia ludzi innych wyznań. Bo powielając kłamstwa, prostackie, niesprawdzone i wyssane z palca głupoty, ...

tuwszystkiekomentarze1

Please publish modules in offcanvas position.

Zachowaj
Cookies user prefences
Używamy plików cookies, byś mógł jak najlepiej korzystać z tego serwisu. Jeśli odmówisz ich wykorzysatnia, strona może nie funkcjonować jak należy.
Akceptuję
Odmawiam wszystkich
Więcej
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
chnnews.pl
Akceptuję
Funkcjonalne
Ten rodzaj cookies pomaga nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
e.dlx.addthis.com
Akceptuję
Odmawiam
addthis.com
Akceptuję
Odmawiam
dlx.addthis.com
Akceptuję
Odmawiam
Analityczne
Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
addthis.com
Akceptuję
Odmawiam
quantserve.com
Akceptuję
Odmawiam
Reklamowe
W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.
Double Click/Google Marketing
Akceptuję
Odmawiam
Casale Media
Akceptuję
Odmawiam
PubMatic
Akceptuję
Odmawiam
Quantserve.com
Akceptuję
Odmawiam
mookie1.com
Akceptuję
Odmawiam
innovid.com
Akceptuję
Odmawiam
hit.gemius.pl
Akceptuję
Odmawiam