Porównano życie i nauki Jezusa i Mahometa. Oto rezultat

Porównano życie i nauki Jezusa i Mahometa. Oto rezultat

poniedziałek, 17 lipiec 2017 14:31
od lewej wyobrażenia: Jezusa i Mahometa od lewej wyobrażenia: Jezusa i Mahometa

Czy islam jest rzeczywiście religią pokoju tak jak chrześcijaństwo? Co motywuje muzułmańskich fundamentalistów do przemocy?

Na ten temat przeprowadzono już wiele dyskusji.

Na sugestie, że to religia, islam, jest przyczyną problemu, muzułmanie i liberałowie często odpowiadają, że w historii również osoby podające się za chrześcijan dokonywały aktów przemocy.

Liberałowie sugerują nawet, że każdy, kto wierzy w Boga, jest podatny na przemoc. Zapominają przy tym o zabójstwach dokonywanych przez ateistów podczas Rewolucji Francuskiej, czystek stalinowskich czy rewolucji kulturalnej Mao Tse Tunga.

Aby zdemaskować motywy, należy porównać założycieli - chrześcijaństwa i islamu.

Życie Jezusa można zbadać na podstawie czterech Ewangelii. Życie Mahometa na podstawie Koranu, hadisów i źródeł takich jak Sirat Rasul Allah (Życie posłańca boga).

Koran to zbiór prywatnych objawień, jakie Mahomet przyjął w latach 610-632. Były przekazywane ustnie aż zostały zebrane przez kalifa Utmana około roku 650.

Hadisy to opowieści przytaczające wypowiedź Mahometa, jego czyn lub milczącą aprobatę, przekazywane ustnie aż kalif Umar II zebrał je w latach 717-720.

Z kolei Sirat Rasul Allah zostało spisane przez Ibn Ishaka między 707 i 773 rokiem.

Przegląd tych wszystkich źródeł pokazuje, że:

- Jezus był przywódcą religijnym.
- Mahomet był przywódcą religijnym i wojskowym.

- Jezus nikogo nie zabił.
- Mahomet zabił około 3 tysięcy ludzi. Między innymi ściął 700 Żydów z plemienia Banu Kurajza w Medynie w roku 627.

W Sirat Rasul Allah czytamy: "Wtedy ludzie z plemienia Kurajza poddali się i Apostoł uwięził ich w Medynie. Po czym Apostoł wyszedł na targ w Medynie i zaczął kopać rowy. Po czym posłał po nich i ścinał im głowy, wrzucając do rowów, gdy przyprowadzano ich partiami. Było ich wszystkich 600 lub 700, choć niektórzy uważają, że aż 800 lub 900.”

- Jezus nigdy nie miał niewolników.
- Mahomet otrzymał jedną piątą jeńców wziętych w bitwie, w tym kobiety (Sura 8,41).

- Jezus nigdy się nie ożenił
- Mahomet miał wiele żon.

"O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę." (Sura 33,50).

Gdy oceniane jest zachowanie Mahometa, to muzułmanie i liberałowie zwracają uwagę, że król Dawid również był prorokiem, a jednak zabijał ludzi, miał niewolników i wiele żon.

Odpowiedź w takim przypadku jest niezmiennie taka, że Jezus nigdy nikogo nie zabił, nie miał niewolników i nigdy się nie ożenił. Dawid chciał tylko niewielkiego kawałka ziemi. Nie ma polecenia, by Żydzi podporządkowali sobie cały świat.

- Jezus nigdy nie zmuszał wierzących, by nadal wierzyli. "Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego." (J. 6,66-68)
- Mahomet zmuszał swoich zwolenników, by nadal wierzyli. "Ktokolwiek by zmienił swoją islamską religię, zabij go" (Hadis al Buchari, vol. 9, Bk. 84, Nr. 57) (tłum. ChnNews.pl).

- Jezus nauczał, że Bóg jest naszym Ojcem (Mt. 6,10).
- Mahomet nauczał, że bluźnierstwem jest nazywanie Allaha swoim ojcem (Sura 5,18).

- Jezus uczył, że człowiek został stworzony na obraz Boży (Mt. 22,20, odn. do Rodz. 1,26-27 i 9,6).
- Mahomet uczył, że Allah nie ma obrazu (Sura 42,11 i Sura 112,4).

- Jezus uczył, by "odpuszczać swoim winowajcom (Mt. 6,12).
- Mahomet mścił się, gdy dokonywano przeciw niemu przemocy, rozkazując uśmiercanie swoich wrogów.

"Mahomet posłał Abdullaha, by użył dyplomacji, aby zyskać okazję do zabicia Sofjana. Abdullah poszedł, udając, że jest po stronie Sofjana, a kiedy nadszedł właściwy moment, obciął mu głowę" (Sirat Rasul Allah) (tłum. ChnNews.pl).

- Pójście za Jezusem nie było przymusem.
- Pójście za Mahometem mogło być wymuszane.

"Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy - spośród tych, którym została dana Księga - dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni" (Sura 9,29).

- Męczennik u chrześcijan to osoba, która umiera za swoją wiarę.
- Męczennik w islamie to osoba, która umiera za swoją wiarę, zabijając niewiernych.

"Prorok rzekł: ktoś, kto uczestniczy (w świętych bitwach) dla Allaha, a nic go do tego nie zmusza poza wiarą w Allaha i Jego Apostołów, otrzyma od Allaha nagrodę albo zostanie przyjęty do raju (jeśli zostanie zabity w bitwie jako męczennik) (Hadis Sahih al. Buchari Vol. 1, Bk. 2, Nr. 35). (tłum. ChnNews.pl).

- Chrześcijaństwo uczy, że Bóg chce osobistej relacji z każdym człowiekiem.
- Islam uczy, że ludzie nie mogą mieć osobistej relacji z Allahem, ponieważ jest on niepoznawalny.

- "Religia" Jezusa jest znana z przebaczenia i miłości.
- Religia Mahometa jest znana z posłuszeństwa i strachu.

- Żaden z apostołów Jezusa nie prowadził armii.
"Lecz nie przyjęli go, dlatego, że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A On, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski". (Łk. 9,53-56).
- Wszyscy kalifowie, którzy podążali za Mahometem, prowadzili armie.

- W pierwszych 300 latach chrześcijaństwa miało miejsce 10 fal dużych prześladowań ze strony Rzymu, a chrześcijanie byli oddawani lwom na pożarcie w Koloseum. Chrześcijanie nigdy nie prowadzili oporu zbrojnego przeciwko tym, którzy ich atakowali.
- W pierwszych 300 latach islamu armie muzułmańskie podbiły Arabię, Persję, Ziemię Świętą, Afrykę Północną, Hiszpanię, południową Francję, Afrykę Środkową i dokonały inwazji w Azji.

Sirat Rasul Allah świadczy o tym, że Mahomet sam przeprowadził 27 akcji zbrojnych.

Jezus tak uczył, by traktować swoich wrogów:

- "Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mt. 5,44).

- "Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi." (Mt. 5,39)

- "Temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz". (Mt. 5,40).

- "A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie". (Mt. 5,41).

- "Jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski". (Mt. 6,14).

- "Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani". (Mt. 5,9).

- "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią". (Mt. 5,7).

- "Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny" (Mt. 5,21-22).

- "Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą". (Łk. 6,27).

- "A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy". (Łk. 6,31).


Tymczasem Mahomet o traktowaniu wrogów nauczał tak:

- "Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym!" (Sura 4,101)

- "Mahomet jest posłańcem Boga. Ci, którzy są razem z nim, są gwałtowni wobec niewiernych, a miłosierni względem siebie" (Sura 48,29).

- "O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością" (Sura 9,123).

- "Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy - spośród tych, którym została dana Księga - dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni." (Sura 9,29).

- Jeśli ktoś przestanie wierzyć w Allaha, zabij go (al. Buchari 9:84:57) (tłum. ChnNews.pl).

- "O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych!" (Sura 5,51).

- "Ty się nie spodziewałeś, iż do ciebie będzie skierowana Księga; stało się tak jedynie przez miłosierdzie twego Pana. Nie bądź więc pomocnikiem niewiernych!" (Sura 28,86).

- "I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili - prześladowanie jest gorsze niż zabicie. - I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! - Taka jest odpłata niewiernym!" (Sura 2,191).

- Żaden muzułmanin nie powinien zostać zabity za zabicie niewiernego (al Buchari 1:3:111) (tłum. ChnNews.pl).

- "Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym." (Sura 5,33).


Jak widzimy, próba, by oddzielić wojowniczy aspekt islamu od religijnego jest próbą podzielenia Mahometa.

Im bardziej człowiek bierze przykład z Jezusa, tym bardziej pokojowa jest jego motywacja.

Im bardziej ktoś bierze przykład z Mahometa, tym bardziej wojownicza jest jego motywacja.

Autorem opracowania jest William J. Federer - autor bestsellerów. Jego ostatnia książka to: "Co każdy Amerykanin powinien wiedzieć o Koranie - historia islamu i Stanów Zjednoczonych".

Na podstawie: Wnd.com

Zobacz także: Byłe muzułmanki okrutnie prześladowane. Opieka polskiego pastora (Reportaż TVP)

Napisz tu...
znakow zostalo.
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Skomentuj jako pierwszy.

Ostatnie komentarze

Dzień dobry, Samantha Grey:
Potrzebujesz pomocy, aby sprowadzić byłego chłopaka lub dziewczynę z powrotem, pomóc, aby twój mąż lub żona kochali cię samotnie? Skontaktuj się z ...
@Jezus chodził z celnikami Nie! To oni przychodzili do Niego. I nie po to był ten kontakt, żeby tolerować TRWANIE w grzechu, jak sugerujesz, lecz by grzeszenie  PORZUCIĆ. 
@tęczowy chrześcijaninty nie masz problemu z chodzeniem, tylko z leżeniem - nie wciskaj czytelnikom tego wątku ciemnoty, przypisując Panu Jezusowi tolerancję dla grzechu sodomityzmu  
Ludzie i szanowni pastorzy mamy Słowo od Boga naszego ,Biblie Święta , po co Wam filmy ?po co te kłótnie
Niech ten morderca zacznie się kajać za pozbawienie życia człowieka w przeszłości. Czym ten pseudo pastor bez wykształcenia teologicznego on się różni od wagnerowców - ...
Protestanci dzielą Kościół i zakładają tysiące sekt, więc nie ma się z czego cieszyć. Kościół musi podążać za Jezusem Chrystusem i kierować się Pismem Świętym, ...

tuwszystkiekomentarze1

Please publish modules in offcanvas position.

Save
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookies
Używamy plików cookie, by zapewnić ci jak najlepsze funkcjonowanie naszej strony internetowej. Jeśli odmówisz korzystania z tych plików, strona może nie działać tak jak powinna.
Akceptuję
Odmawiam wszystkich
Więcej
Essential
Te pliki cookies są potrzebne, by strona internetowa działała poprawnie. Nie można ich wyłączyć
chnnews.pl
Akceptuję
Funkcjonalne
Narzędzia wykorzystywane, by zapewnić Ci więcej opcji podczas przeglądania strony internetowej. W tym może zawierać się dzielenie się w mediach społecznościowych.
PHP.net
Akceptuję
Odmowa
Analityczne
Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
addthis.com
Akceptuję
Odmowa
quantserve.com
Akceptuję
Odmowa
Reklamowe
W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.
Double Click/Google Marketing
Akceptuję
Odmowa
Casale Media
Akceptuję
Odmowa
PubMatic
Akceptuję
Odmowa
Quantserve.com
Akceptuję
Odmowa
mookie1.com
Akceptuję
Odmowa
innovid.com
Akceptuję
Odmowa
hit.gemius.pl
Akceptuję
Odmowa
Marketing
Techniki, których celem jest strategia komercyjna, a w szczególności badanie rynku.
DoubleClick/Google Marketing
Akceptuję
Odmowa
Facebook
Akceptuję
Odmowa
Nieznany
jcmGuestEmail
Akceptuję
Odmowa