Biblia mówiła to już dawno temu. Nauka to potwierdziła

Reklama

Biblia mówiła to już dawno temu. Nauka to potwierdziła

środa, 08 październik 2014 19:37
Biblia mówiła to już dawno temu. Nauka to potwierdziła

Myślałeś, że Biblia jest nienaukowa? Zobacz to!

Często osoby, które nie czytają Biblii, negują i lekceważą ją jako księgę napisaną tysiące lat temu. Sądzą przy tym, że jest ona przestarzała i niezgodna ze współczesnymi odkryciami naukowymi.

Oczywiście Biblia nie jest księgą stricte naukową. Jest przesłaniem Boga do ludzi.

Jest jednak parę przykładów, które pokazują, że Biblia już dawno mówiła o faktach opisywanych dziś przez naukę. Oto niektóre z nich:

1. Ziemia ma okrągły kształt

Księga Izajasza 40,22:

"Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny."

Księga Przypowieści Salomona 8,27:

"Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni." - mowa mądrości.

2. Niezliczona liczba gwiazd

Księga Jeremiasza 33,22:

"Jak nie mogą być zliczone zastępy niebieskie i nie może być zmierzony piasek morski, tak mnogie będzie potomstwo Dawida, mojego sługi, i kapłanów lewickich, którzy mi służą".

3. Ziemia unosi się w przestrzeni

Księga Hioba 26,7:

"Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością."

4. Ponad atmosferą ziemską znajdują się kolejne "niebiosa", jeszcze potężniejsze. To "niebiosa niebios". Może chodzić tu o przestrzeń kosmiczną

2 Księga Kronik 6,18:

"Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem?!".

Księga Powtórzonego Prawa 10,14:

"Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje".

Księga Nehemiasza 9,6:

"Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, Ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon."

Ten fragment wskazuje także, że gwiazdy (nazywane w Biblii często zastępem niebieskim) znajdują się nie na niebie atmosfery ziemskiej, lecz na niebiosach niebios czyli, jak można się domyślić, w przestrzeni kosmicznej, ponad atmosferą ziemską.

5. Gwiazdy nie są jedynie plamkami na niebie.

Księga Hioba 9,9-10:

"On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Gwiazdozbiór Południa. Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary."

Hiob mówi więc o stworzeniu gwiazd jako o niesamowitym cudzie i dowodzie wszechmocy Boga. Podobnie Izajasz (40,28):

"Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? - Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli."

6. We wnętrzu Ziemi panuje nadzwyczaj wysoka temperatura.

Księga Hioba 28,5:

"Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień".

7. Powietrze posiada wagę

Księga Hioba 28,25:

"Gdy nadawał wiatrowi wagę i mierzył pojemność wód".

8. Wiatr "krąży"

Księga Kaznodziei Salomona (Koheleta) 1,6:

"Wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy; wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca."

9. Krew jest źródłem życia

Księga Kapłańska 17,11:

"Gdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie."

10. Na dnie oceanu znajdują się doliny i góry

Księga Jonasza 2,6-7:

"Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir; wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem: Jestem wygnany sprzed twoich oczu, jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Zstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie, Boże mój." - słowa proroka Jonasza po tym, jak został połknięty przez wielką rybę.

11. Zasady obiegu wody w przyrodzie

Księga Kaznodziei Salomona 1,7:

"Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają."

Księga Amosa 5,8:

"Wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan imię jego."

Księga Hioba 36,27-28:

"On wyciąga kropelki z morza i te rozlewają się w oparach deszczu, którym ociekają chmury i który spada na mnóstwo ludzi"

Zobacz także: Nauka potwierdza biblijny opis stworzenia świata (WIDEO)

Reklama

Reklama

Źródło: Pismo Święte

Please publish modules in offcanvas position.