Czym jest chrzest w Duchu Świętym w praktyce? Odpowiedź

Czym jest chrzest w Duchu Świętym w praktyce? Odpowiedź

poniedziałek, 12 marzec 2018 18:36
Czym jest chrzest w Duchu Świętym w praktyce? Odpowiedź fot. Pixabay.com

Dużo się o nim mówi, ale czym dokładnie jest chrzest w Duchu Świętym? Jak to działa w praktyce?

Odpowiada Mark Virkler - autor ponad 50 książek w dziedzinie słyszenia Bożego głosu i wzrostu duchowego, założyciel Uniwersytetu Chrześcijańskiego Przywództwa (CLU) i służby Społeczność z Bogiem (CWG).

Opiera się na wersetach z Nowego Testamentu.

"To, jak żyjemy i chodzimy w Duchu, to życie takie, jak Jezusa. Nic nie robimy z własnej inicjatywy, ale robimy tylko to, co słyszymy i widzimy u Ojca (J. 5,19,20,30). Więc skupiam swoje oczy na Jezusie i dostrajam się do Jego wizji, głosu, uczuć i mocy. Niektóre z poniższych wersetów opisują życie Jezusa w Duchu. Ponieważ On jest moim przykładem, opisują również moje życie w Duchu" - pisze Virkler.

I zauważa:

ZBAWIENIE JEST WTEDY, KIEDY OTRZYMUJĘ DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Wezwanie do zbawienia - "Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego." (Dz. 2,38).

2. Zbawienie - Bycie chrześcijaninem oznacza, że mam w sobie Ducha Świętego (Rz. 8,9).

3. Królestwo Boże - Muszę być narodzonym z Ducha, by wejść do Królestwa Bożego (J. 3,5).

4. Rzeka - Duch jest rzeką, która wypływa z mojego wnętrza (J. 7,37,39).

5. Świątynia - Jestem świątynią Bożą i Duch Święty we mnie mieszka (1 Kor. 3,16).

6. Jeden Duch - Przez złączenie mojego życia z Panem, staję się z nim jednym Duchem (1 Kor. 6,17).

7. Ochrzczony w - Duch chrzci mnie w jedno ciało Chrystusa (1 Kor. 12,13).

8. Zapieczętowany - Jestem zapieczętowany Duchem obietnicy (Ef. 1,13).

9. Jego głos - Jako jedna z jego owiec słyszę Jego głos (J. 10,27).

10. Przyjęty - Duch przyjął mnie do rodziny Boga (Rz. 8,15).

11. Zbawiony przez - Jestem zbawiony przez obmycie odrodzenia i odnowę przez Ducha (Tyt. 3,5).

MOC - DUCH WE MNIE JEST MOCĄ, NA KTÓREJ POLEGAM

1. Jezus powiedział - To Duch Święty daje życie; ciało nic nie daje. "Słowa (rhema), które powiedziałem do was, są duchem i życiem" (J. 6,63).

2. Uświęcający - Duch Święty jest tym, który uświęca i pracuje we mnie (1 P. 1,2).

3. Jego Energia - Energia Bożego Ducha działa we mnie (Fil. 2,13).

4. Duch pracuje - Jeśli przez ducha uśmiercam czyny ciała, to będę żyć (Rz. 8,13).

5. Mój miecz - Miecz, którym walczę, są słowa (rhema), którymi Jezus mówi do mnie (Ef. 6,17).

STYL ŻYCIA - TERAZ ŻYJĘ I CHODZĘ W DUCHU

1. Mój styl życia - Żyję i chodzę w Duchu (Gal. 5,25).

2. Uwielbiam - Uwielbiam Boga w duchu i prawdzie (J. 4,24).

3. Chluba - Chlubię się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładam (Fil. 3,3).

4. Jestem prowadzony - Jestem prowadzony przez Bożego Ducha, co znaczy, że jestem synem Boga (Rz. 8,14).

5. Naturalny umysł - Naturalny umysł nie rozumie mądrości Ducha (1 Kor. 2,14).

6. SIeję - Sieję dla Ducha i z Ducha będę żął życie wieczne (Gal 6,8).

7. Królestwo to... - Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym (Rz. 14,17).

8. Jestem uświęcony - Jestem uświęcony w prawdzie przez wiarę w Duchu (2 Tes. 2,13).

9. Chwała - Boża chwała spoczywa na mnie przez Ducha (1 P. 4,14).

10. Mieszkanie - Chrystus mieszka we mnie przez Ducha, którego mi dał (1 J. 3,24; 4,13).

PROCES - PRAGNĘ PROWADZENIA DUCHA

1. Spragniony - pragnę słyszeć Ducha (Obj. 21,17).

2. Ogień - Jezus chrzci mnie Duchem Świętym i ogniem (Mt. 3,11; Mk. 1,8; Łk. 3,16; J. 1,33).

3. Prowadzony - Jestem prowadzony przez Ducha (Mt. 4,1).

4. Wiedza - Szukam wiedzy z Ducha, który żyje we mnie (1 P. 1,11-12).

5. Jestem pod wpływem - Żyję pod wpływem Ducha Świętego (Ef. 5,18).

6. Obrażanie - Nigdy nie obrażam Ducha (Hbr. 10,29).

7. Gaszenie - Staram się nigdy nie gasić Ducha, więc okazuję szacunek i kocham wszystkich, a także raduję się, modlę się i wypowiadam tylko słowa dające życie. Szanuję proroctwa (1 Tes. 5,12-19).

8. Postawa - Raduję się w Duchu Świętym, kiedy doświadczam prześladowań (1 Tes. 1,6).

9. Prowadzony przez Ducha - Ponieważ jestem prowadzony przez Ducha, nie jestem pod prawem (Gal. 5,18).

10. Wyzwolony - Jestem wyzwolony spod prawa i służę Bogu w nowości Ducha (Rz. 7,6).

11. Skupienie - Skupienie umysłu na Duchu pozwala mi doświadczać pokoju i życia (Rz. 8,5-6).

12. Sumienie - Moje sumienie jest poruszane przez Ducha Świętego (Rz. 9,1).

13. Wypowiadanie tajemnic - Kiedy modlę się w językach, to mój Duch się modli. To wypowiadanie tajemnic, które mnie buduje (1 Kor. 14,2, 4, 14).

14. Wewnętrzny człowiek - Jestem umacniany mocą przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieku (Ef. 3,16).

15. Wzmocniony - Buduję się w wierze, modląc się w Duchu Świętym (Jud. 1,20).

16. Zwiększona wiara - To przez objawienie jestem umocniony mocą przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieku, co pozwala Chrystusowi mieszkać w moim sercu przez wiarę. Będąc zakorzenionym i ugruntowanym w miłości, rozumiem, czym jest szerokość i długość, wysokość i głębokość miłości Chrystusowej, która przewyższa wszelki rozum i zostaję wypełniony pełnią Bożą (Ef. 3,16-19).

17. Umysł i Duch - Podczas kościelnego nabożeństwa modlę się w Duchu i modlę się umysłem. Śpiewam w duchu i śpiewam umysłem (1 Kor. 14,1).

18. Dostrajam się wewnętrznie - Dostrajam się do Ducha i przyjmuję mądrość, objawienie, proroctwa, Boży głos i Jego wizję (Obj. 1,9-11).

19. Słucham - Mam ucho, by słyszeć, co mówi Duch (Obj. 3,22).

20. Słyszę i wierzę - Ponieważ otrzymałem Ducha przez słuchanie i wiarę, nadal chodzę w Duchu przez słuchanie i wierzenie (Gal. 3,2-5).

21. Przyjmowanie objawienia - Modlę się stale o Ducha madrości i objawienie w poznaniu Boga (Ef. 1,17).

22. Prawda strzeżona - Proszę Ducha Świętego, by strzegł prawdy, którą Bóg we mnie zasiał (2 Tm. 1,14).

23. Porwany - Pozwalam Duchowi, by mnie porywał i pokazywał mi różne rzeczy (Obj. 21,10).

24. Prorokuję - Duch Święty zstępuje na mnie i prorokuję (2 P. 1,21).

REZULTATY - JESTEM UMOCNIONY I NAMASZCZONY PRZEZ DUCHA W KAŻDEJ DZIEDZINIE MOJEGO ŻYCIA

1. Dostęp - Duch daje mi dostęp do Ojca (Ef. 2,18).

2. Intymność - Duch daje mi intymną społeczność z moim Ojcem niebieskim (Gal. 4,6).

3. Modlitwa - Duch pomaga mi odpowiednio się modlić (Rz. 8,26).

4. Boskie myśli - Przyjmuję myśli Boże przez Ducha (1 Kor. 2,10-12).

5. Przyjmowanie wizji - Duch pozwala mi widzieć rzeczy Boże w duchowym świecie i staję się odbiciem tego, na co patrzę (1 Kor. 3,18).

6. Zbudowani razem - Duch buduje mnie razem z innymi wierzącymi w świątynię Pańską (Ef. 2,21-22).

7. Prowadzi modlitwy - Duch prowadzi i kształtuje moje modlitwy (Ef. 6,18).

8. Otwiera drzwi - Energia Ducha otwiera dla mnie drzwi (1 Kor. 16,9).

9. Wzmocniony - Przyjmuję moc, kiedy Duch Święty na mnie zstępuje i mówię innym (świadczę) o tym, co widzę (Dz. 1,8).

Na podstawie: Charisma News

Reklama

Reklama

Napisz tu...
znakow zostalo.
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Skomentuj jako pierwszy.

Czy cenisz sobie ludzi ze swojego kościoła?
  • Głosów: (0%)
  • Głosów: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Ostatnie komentarze

Tak z ciekawości zapytam - no i jak tam p. Kaminski? Dobrze wszystko poszło? budżet się dopiął? i jakie owoce tego ognia w narodzie czy ...
@AntoniAntoni - Przeprowadziłeś jakieś badania? masz jakieś udokumentowane fakty swojego założenia?! Bo żeby stawiać takie tezy trzeba mieć podstawę do tego - a ty masz?!
Niestety większość kościołów protestanckich w Polsce popiera lgbt !
@teologCzy berejczycy mieli "dyplom biblijny"? Nie mieli - a Paweł ich pochwala
@Wierzący zaszczepiony "Czy Pan Jezus twoim zdaniem wierzył by dziś w te brednie i teorie spiskowe jakoby rządy chciały zatłuc ludzi? :)" - Jasne a Lenin, Stalin ...
uwielbienie, koncert uwielbienia, zróbmy uwielbionko, my wielbimy a Pan nas uwalnia,.. itp itd..  z tego uwielbionka zrobiono już religię! Niektórzy nawet twierdzą,że  że ono jest ...
@...Wiesz Apostoł Paweł też mówił wiele razy  aby pilnować czytania i zdrowej nauki, Berejczykow pochwalił. Pan Jezus w Objawieniu zobacz co mówi do kościołów co ...
@KasiaTak tylko czym jest uwielbienie, Bogu bardziej zależy na Twoim śpiewie czy na Twoim postępowaniu, które będzie wyrazem uwielbienia dla Niego ?

tuwszystkiekomentarze1

Please publish modules in offcanvas position.

Zachowaj
Preferencje użytkownika
Używamy plików cookies, byś mógł jak najlepiej korzystać z naszej strony internetowej. Jeśli odmówisz ich użycia, to strona może nie funkcjonować odpowiednio.
Akceptuj wszystkie
Odmów wszystkich
Więcej
Essential
Te pliki cookies są potrzebne, by strona internetowa działała poprawnie. Nie można ich wyłączyć
chnnews.pl
Akceptuję
Funkcjonalne
Narzędzia wykorzystywane, by zapewnić Ci więcej opcji podczas przeglądania strony internetowej. W tym może zawierać się dzielenie się w mediach społecznościowych.
PHP.net
Akceptuję
Odmów
Analityczne
Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
addthis.com
Akceptuję
Odmów
quantserve.com
Akceptuję
Odmów
Google Analytics
Akceptuję
Odmów
Reklamowe
W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.
Double Click/Google Marketing
Akceptuję
Odmów
Casale Media
Akceptuję
Odmów
PubMatic
Akceptuję
Odmów
Quantserve.com
Akceptuję
Odmów
mookie1.com
Akceptuję
Odmów
innovid.com
Akceptuję
Odmów
hit.gemius.pl
Akceptuję
Odmów
Marketing
Techniki, których celem jest strategia komercyjna, a w szczególności badanie rynku.
DoubleClick/Google Marketing
Akceptuję
Odmów
Facebook
Akceptuję
Odmów
Nieznany
jcmGuestEmail
Akceptuję
Odmów