Raz zbawiony, na zawsze zbawiony? Jest głos pastorów

Raz zbawiony, na zawsze zbawiony? Jest głos pastorów

niedziela, 26 lipiec 2020 11:35
Raz zbawiony, na zawsze zbawiony? Jest głos pastorów fot. pxfuel.com

Meritum tego przesłania mi się bardzo spodobało, dlatego udostępniam - napisał pastor Jerzy Przeradowski z Kutna o filmie byłego kalwińskiego pastora na temat teologii "raz zbawiony, na zawsze zbawiony".

Pastor przedstawiający się na YouTube jako pastor John na nagraniu stwierdza, że został przeniesiony do piekła, widział też Jezusa.

Jak mówi, w tym strasznym miejscu ujrzał między innymi członków swojego kościoła, którzy mieli do niego pretensje, że głosił doktrynę "raz zbawiony, na zawsze zbawiony".

- Słyszałem, jak ludzie z mojego kościoła mówili: "Pastorze, John! Powiedziałeś, że nie można utracić zbawienia" - wyjaśnia.

Miał zostać umieszczony w grobie i usłyszeć słowa Chrystusa: "Synu, jeśli dalej będziesz w to wierzył i to głosił, to będzie to twoja kara".

Zrozumiał, że "kłamał, głosił fałszywą ewangelię i przekręcał prawdę", mówiąc ludziom, że są "wiecznie bezpieczni".

Jak twierdzi, w piekle widział ciemności zewnętrzne i tam znajdowało się jezioro.

- Widziałem ludzi wschodzących w górę i w dół jeziora. Ludzi, których zwiodłem. Byli w jeziorze ognia. Płakali: "Pastorze John, oszukał nas Pan" - wspomina.

Jak podkreślił, to miejsce, w którym Boga nie ma, a jest całkowita ciemność.

- Nie ma dokąd pójść ani uciec. Całkowita ciemność w płomieniach. Bycie palonym żywcem. Brak możliwości zmiany, pokuty, przeprosin. To jest to, wieczne udręki. Przeklinające i okłamujące cię demony. A ty jesteś tam,
bo byłeś kłamcą. Jesteś tam, bo byłeś odstępcą albo letnim chrześcijaninem. Jesteś tam, bo byłeś fałszywym prorokiem - mówi ze zgrozą.

Pastor ostrzega przed przekonaniem, że można trafić do nieba, będąc letnim albo odstępcą.

- Przyjdź do Boga, nawróć się i wciąż pokutuj. Wołaj, ciągle wołaj, szukaj i nieustannie szukaj - wezwał na koniec.

Na to wideo udostępnione na Facebooku przez pastora Przeradowskiego zareagował pastor Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Spichlerz w Warszawie - Andrzej Stepanow.

Aktualnie kościół Spichlerz określa się jako "Grace Church" (Kościół Łaski), a jego pastor regularnie nagrywa przesłania traktujące o Bożej łasce na kanale "Hiper! Łaska" na YouTube.

W nagraniu będącym odpowiedzią na wspomniany film Stepanow podkreślił, że nie należy budować swojej wiary w oparciu o osobiste wizje.

- Te wizje i budowanie wiary na tych wizjach tak naprawdę niczym się nie różnią od tego, co było i jest na przykład w różnych kościołach tradycyjnych - stwierdza.

Przywołuje tu jako przykłady objawienia Matki Boskiej czy objawienia aniołów.

- Ludzie później na podstawie tego budują całą swoją teologię czy praktykę życia chrześcijańskiego. To jest
niebezpieczne - zaznacza.

Odnosząc się do doktryny "raz zbawiony, na zawsze zbawiony", zadeklarował:

"Wierzę, że zbawienie nie jest dziełem rąk ludzkich. Jeśli ciebie zbawił Pan Jezus Chrystus, to on ciebie zbawia doskonale. Więc jeśli wierzymy, że zbawienie jest z łaski przez wiarę i zbawicielem jest Jezus, to on jest twoim zbawicielem, a nie ty sam jesteś swoim zbawicielem".

Według niego, gdy dana osoba rodzi się na nowo, z Ducha, to to nowe stworzenie nie może być "unicestwione", nie można się "odrodzić z powrotem" i to jest "sens zbawienia w Jezusie Chrystusie".

Pastor Spichlerza wzywa, żeby opierać swoją wiarę na tym, co jest zawarte w Biblii i "uważać z prywatnymi objawieniami" oraz nie "upodabniać się do dziwnych, zwiedzionych form pobożności", bo są to praktyki "niechrześcijańskie".

Na podstawie słów ap. Pawła "Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy w ciele - nie wiem, czy poza ciałem - też nie wiem, Bóg to wie - został porwany aż do trzeciego nieba" (2 Kor 12,2), Andrzej Stepanow stwierdza, że Bóg, chcąc objawić swoje nauczanie, pokazuje nie piekło, a niebo, bo "swoje prawdy tłumaczy Swoją Osobą" i to oglądając Jezusa, przemieniamy się w Jego obraz.

- Narodzenie się na nowo jest, kiedy przemieniamy się w ten obraz nie przez własny wysiłek, tylko przez oglądanie chwały Pana - wskazuje pastor Grace Church.

Podkreśla, że nie wierzy, by człowiek, który otrzymał zbawienie, raptem miał je stracić, choć przyznał, że taka osoba może "błądzić".

- Zawsze Duch, który w nim zamieszkuje, będzie go sprowadzał z powrotem do domu Ojca - stwierdza jednak Stepanow.

Przypomniał też fragment z Listu do Hebrajczyków 10,10: "mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze".

- Jedyny warunek, gdzie to uświęcenie krwi Jezusa Chrystusa przestaje na ciebie działać, to jest to, że przestajesz wierzyć w ofiarę Chrystusa na krzyżu - tłumaczy.

Jak wyjawia, często przedstawiany jest mu fragment z Hebrajczyków 10,26-27: "bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników".

Według Stepanowa, prawdziwym grzechem jest jednak wyrwanie tego fragmentu z kontekstu.

- Kontekstem jest, że tym grzechem rozmyślnym jest odwrócenie się od ofiary Jezusa Chrystusa. 29 werset wyjaśnia: "o ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski!". W jaki sposób znieważamy Ducha łaski? Kiedy odwracamy się od Syna Bożego i krwi Jego przymierza, bo tylko to jest czymś, co nas zbawia i zmienia. Nie zmieniamy się przez nasze zdolności. Nas zmienia krew Jezusa Chrystusa. To jest zbawienie, które jest od Boga, a nie od ciebie - stwierdza.

Jak mówi, jest zbulwersowany tym, że w oparciu o wizję pastora można "zaprzeczyć mocy zbawienia, która jest nam dana w Jezusie Chrystusie, w jego krzyżu i krwi".

Napisz tu...
znakow zostalo.
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Gedeon · 2 lata temu
  1.Jezus nie powiedział do cudzołożnicy w ewangelii św. Jana :" Uwierz we Mnie a bez wzgędu na to jak będziesz żyła i tak będziesz zbawiona" a powiedział: J 8,  10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» 11 A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!».
  2. Jezus nigdzie nie powiedział że wiara bez uczynków względem bliźniego może nas zbawić, a nawet nadzwyczajne charyzmaty nie mogą nam zagwarantować zbawienia:

  Mt7
  Łudzenie samego siebie

  2  1 Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?" 23 Wtedy oświadczę im: "Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"
  3. Bez wiernego wypełniania nauki Jezusa zawartej w ewangeliach, poprzestając tylko na deklaracji wiary w Jezusa, nie możemy liczyć na zbawienie:

  Mt 7
  24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».
  4. Jezus w poniższym fragmencie utożsamia się z każdym cierpiącym i potrzebującym człowiekiem i wyraźnie mówi że nie udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi to nie udzielenie pomocy Jemu, nigdzie w tym fragmencie, który odnosi się do Sądu Bożego nie mówi że tylko sama wiara może nas zbawić:
  Mt 25
  31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. 32 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
  35 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
  36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
  byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
  byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie".
  37 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" 40 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili".
  41 Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
  42 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
  43 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
  byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
  byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie."
  44 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" 45 Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". 46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
  5. Św. Paweł pisząc o usprawiedliwieniu jedynie przez wiarę a nie przez uczynki mówi uczynkach wywodzących się z przestrzegania żydowskiego Prawa, a nie uczynki wypływające z ofiarnej miłości:
  Ga 2

  16 A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia*. 17 A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu*. A to jest niemożliwe. 18 * A przecież wykazuję, że sam przestępuję [Prawo], gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. 19 Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. 20 Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. 21 Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo.

  6. Św. Jakub wyraźnie potwierdza że wiara bez osobistego zaangażowania, bez dobrych uczynków względem bliźniego nie wystarczy:
  Jk 2
  Wiara bez uczynków jest martwa

  14 Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? 15 Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, 16 a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? 17 Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. 18 Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. 19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą.
  20 Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? 21 Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? 22 Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. 23 I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. 24 Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. 25 Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia za swoje uczynki? 26 Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.
 • This commment is unpublished.
  Gedeon · 2 lata temu
  Ezech.18:23-25 "Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego - mówi Wszechmocny Pan - a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył ? A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który spełnił, umrze! A wy mówicie: nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski ! Alboż moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne?"

Ostatnie komentarze

warto zobaczyć film dokumentalny na platformie HBO MAX
@LilaAle nie mówił tak o matce Pana.
Ten pastor który nazywa Matkę Boską Demonem? Jest znany pomiedzy Fundamentalnej protestanckiej polskiej połoni w Stanach i w Kanadzie… ma wielkie powodzenie.. przestraszajca herezja przeciwko ...
@Janek 72a kto to jest Stepanow ? jaki pastor ?
Od lat opowiada dyrdymały a naiwni słuchacze patrzą w niego jak w jakiegoś guru. Dość dobrze umie wykorzystywać dla swoich celów różnych utalentowanych ludzi a ...
fałszerskie bergoglio WMAWIA nam GRZECH WIECZNY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU czyli zrównywanie Boga z dJABŁEM
@HaniaCzy to nie ona była "osobistym doradcą duchowym" Trumpa za jego prezydentury?
Pani Cindy to fałszywy prorok.

tuwszystkiekomentarze1

Please publish modules in offcanvas position.